Basics giao dịch khối

Phát hành vào 29 thg 6, 2022Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 3 phút5
Giao dịch khối là gì?

Giao dịch khối là giao dịch chứng khoán lớn được thương lượng riêng tư. Chúng phổ biến giữa các nhà đầu tư tổ chức, quỹ phòng hộ và cá nhân có giá trị ròng cao triển khai vốn đáng kể. Khi thực hiện lệnh lớn trên các sàn giao dịch, nhà giao dịch có rủi ro ảnh hưởng đến thị trường và gây trượt giá. Ngoài ra, thông qua các cuộc thương lượng riêng tư, nhà giao dịch có thể xác định trước giá thanh toán bằng cách yêu cầu báo giá từ người tạo lệnh.

RFQ là gì?

Yêu cầu báo giá hoặc RFQ là thông báo điện tử được gửi cho người tạo lệnh thị trường thể hiện ý định giao dịch một công cụ hoặc chiến lược cụ thể. Người tạo lệnh sẽ được cảnh báo khi RFQ được gửi và sẽ được nhắc báo giá chào mua và yêu cầu bán chiến lược được yêu cầu.

Quy mô tối thiểu của giao dịch khối là gì?

Quy mô danh nghĩa tối thiểu của giao dịch khối là US$50.000 hoặc tương đương.

Tại sao giá kết hợp trên trình xây dựng RFQ khác với giá mà người tạo lệnh muốn tôi thanh toán?

Giá kết hợp được hiển thị trên máy xây dựng dựa trên điểm giữa của các giá chào mua và chào bán mới nhất trên sổ lệnh. Tuy nhiên, giao dịch khối diễn ra ngoài sổ lệnh như một giao dịch được thương lượng riêng tư giữa người khớp lệnh và người tạo lệnh. Do đó, báo giá mà người tạo cung cấp cho bạn không nhất thiết phải khớp với giá sổ lệnh.