Cập nhật độ chính xác thập phân cho EUR, GBP, USD, AED, CLP và VES

Phát hành vào 19 thg 6, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Nhằm tiếp tục cung cấp trải nghiệm giao dịch P2P tốt nhất, chúng tôi sẽ cập nhật độ chính xác thập phân cho một số cặp giao dịch nhất định vào lúc 16:00 ngày 21/06/2023 (giờ Việt Nam).

  • USDT/USDC/TUSD/EURUSDT/USDC/TUSD/GBP sẽ giảm từ 4 xuống 3 chữ số thập phân
  • USDT/USDC/TUSD/USD, USDT/USDC/TUSD/AED, và USDT/USDC/TUSD/VES sẽ tăng lên 3 chữ số thập phân
  • USDT/USDC/TUSD/CLP sẽ tăng lên 2 chữ số thập phân

    Nếu bạn có bất kỳ quảng cáo đang hoạt động nào đối với các cặp giao dịch đang được giảm xuống 3 chữ số thập phân, vui lòng thay đổi đơn giá thành định dạng 3 chữ số thập phân. Điều này đảm bảo mọi giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng sau khi cập nhật.