Cách thực hiện giao dịch phái sinh bằng Jupyter Notebook?

Phát hành vào 28 thg 9, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 14 phút40

Tìm hiểu cách thực hiện giao dịch phái sinh đơn giản bằng cùng một công cụ. Hãy sử dụng các tính năng toàn diện có sẵn trong python-okx ở cấp độ cao hơn!

Loại sản phẩm phái sinh

Có ba loại sản phẩm phái sinh có sẵn trên OKX:

 1. Hợp đồng tương lai
 2. Hoán đổi vĩnh cửu
 3. Quyền chọn

Bạn có thể chuyển hướng tới Giải thích về sản phẩm phái sinh của Bitcoin: Hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu và quyền chọn để tìm hiểu đặc điểm của các loại sản phẩm phái sinh khác nhau trên OKX. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng hợp đồng Hoán đổi vĩnh cửu làm ví dụ.

Câu hỏi thường gặp

1. Cách nhận dữ liệu thị trường từ Nhận dữ liệu thị trường?

Bạn cũng có thể thay thế instType bằng __ FUTURES__ hoặc __ OPTION__ để biết thông tin của bạn.
CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-1

2. Cách nhận cặp giao dịch khả dụng từ Nhận công cụ?

Cũng theo cách đó, hãy chọn instType bạn muốn lấy thông tin.
CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-2
2.1 Tính giá trị danh nghĩa của hợp đồng phái sinh bằng thông số công cụ ctVal và ctMult
Để tính giá trị danh nghĩa của hợp đồng phái sinh (tức là hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu và quyền chọn), bạn cần __ ctVal__ (giá trị hợp đồng) và __ ctMult__ (hệ số nhân hợp đồng) từ các thông số của công cụ.
Giá trị danh nghĩa của hợp đồng phái sinh có thể được tính như sau
Giá trị danh nghĩa của hợp đồng phái sinh có thể được tính là __ ctVal__ * __ ctMult__ (đơn vị: ctValCcy);
Ví dụ: từ các thông số công cụ hiển thị dưới đây, ta có thể tính giá trị danh nghĩa của hợp đồng vĩnh cửu LTC-USD như sau: ctVal * ctMult (unit:ctValccy) = 10 * 1 USD = 10 USD
CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-3

3. Cách kiểm tra số dư từ Nhận số dư?

CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-4

4. Chế độ tài khoản và chế độ ký quỹ/giao dịch đủ điều kiện để giao dịch phái sinh là gì?

Như đã đề cập trong hướng dẫn gần nhất, trong tài khoản hợp nhất, có bốn chế độ tài khoản:

 • Tài khoản đơn giản,
 • Tài khoản ký quỹ đơn tệ,
 • Tài khoản ký quỹ đa tệ,
 • Tài khoản ký quỹ danh mục đầu tư.
  Lưu ý, chỉ ba chế độ ký quỹ gần nhất là __ ký quỹ đơn tệ__ , __ ký quỹ đa tệ__ và __ ký quỹ danh mục đầu tư__ mới đủ điều kiện giao dịch phái sinh.
  Vui lòng tham khảo cách thiết lập chế độ tài khoản để nắm được sự khác biệt và cách chuyển đổi giữa bốn chế độ thông qua giao diện người dùng Web.

4.1 Nhận cấu hình tài khoản hiện tại từ thông số acctLv trong Nhận cấu hình tài khoản
Đảm bảo rằng bạn đang ở đúng chế độ tài khoản để giao dịch phái sinh.
CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-5

5. Cách đặt đòn bẩy thông qua Đặt đòn bẩy tài khoản?

Một thông số quan trọng cần đặt khi giao dịch phái sinh là __ đòn bẩy__.
Đòn bẩy cho phép trader vào vị thế đáng giá hơn nhiều bằng cách chỉ cam kết một khoản tiền nhỏ. Do đó, phần lời hoặc lỗ sẽ được phóng đại rất lớn.
Trader có thể dùng đòn bẩy lên đến 125x khi giao dịch phái sinh trên OKX. Bạn có thể đọc tham khảo về cài đặt đòn bẩy để biết các mức đòn bẩy khác nhau được phép sử dụng ở các bậc vị thế khác nhau.
CT-web-giao dịch giao ngay-cách dùng api-6
Sau đây là ý nghĩa của các thuật ngữ được hiển thị ở trên:

 • Đòn bẩy Tối đa: Số lần nhân tối đa vốn vay để tăng lợi nhuận tiềm năng của khoản đầu tư.
 • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IMR): Mức ký quỹ bắt buộc để nắm giữ các vị thế hiện tại.
 • Tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR): Mức ký quỹ tối thiểu bắt buộc để duy trì các vị thế hiện tại. Thanh lý sẽ xảy ra nếu vốn chủ sở hữu trong tài khoản giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì.
  Ví dụ: khi muốn giao dịch 3.000 ETHUSDT hợp đồng vĩnh cửu, bạn có thể đòn bẩy tối đa 75 lần số vốn mà bạn sở hữu. IMR = 1 / 75 = 1,3% và bạn phải duy trì 0,8% MMR trở lên để tránh bị thanh lý.
  Bạn có thể tham khảo Quy tắc giao dịch ký quỹ trên OKX, mục 6.2 Đòn bẩy và 6.3 Tỷ lệ ký quỹ và Thanh lý bắt buộc để hiểu thêm về đòn bẩy, yêu cầu ký quỹ và quy tắc thanh lý.

Có 9 tình huống khác nhau cho cài đặt đòn bẩy thông qua các API mở của OKX. Vui lòng tham khảo Đặt tình huống đòn bẩy cho các tình huống khác nhau.
Đối với hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu, có 3 tình huống khác nhau để đặt đòn bẩy:

 • Đặt đòn bẩy cho công cụ SWAP theo __ ký quỹ chéo__ giao dịch ở cấp độ hợp đồng.
 • Đặt đòn bẩy cho công cụ SWAP theo __ ký quỹ cô lập__ chế độ giao dịch và __ mua/bán__ chế độ vị thế ở cấp độ hợp đồng.
 • Đặt đòn bẩy cho công cụ SWAP theo __ ký quỹ cô lập__ chế độ giao dịch và chế độ vị thế __ long/short__ ở cấp độ bên vị thế và hợp đồng.
  Ví dụ sau cho biết cách đặt đòn bẩy cho một bên vị thế và hợp đồng SWAP, so với trên tất cả hợp đồng SWAP của một số tài sản cơ sở nhất định.
  CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-7
  Lưu ý rằng thông số yêu cầu posSide chỉ bắt buộc khi chế độ ký quỹ được cô lập ở vị thế long/short *(đặt lệnh) cho công cụ FUTURES/SWAP (xem tình huống 6 và 9 trong Đặt tình huống đòn bẩy).

6. Cách đặt lệnh theo các chế độ vị thế khác nhau (đặt lệnh): long/short và mua/bán?

Có hai chế độ vị thế (đặt lệnh) khi giao dịch FUTURES và SWAP vĩnh cửu:long/shortmua/bán (ròng).
Bạn có thể thay đổi chế độ vị thế (đặt lệnh) giữa long/shortmua/bán (ròng) thông qua API Đặt chế độ vị thế:
CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-8
Một cách khác là làm điều này thông qua mục Cài đặt trên web như sau:
CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-9 Trong chế độ mua/bán (ròng), vị thế của một hợp đồng nhất định là số lượng giao dịch mua bán ròng của bạn. Khi bạn đặt lệnh qua Đặt lệnh, thông số yêu cầu posSide là không bắt buộc. Nếu bạn được thông qua, giá trị hợp lệ duy nhất là ròng.
Trong chế độ long/short, vị thế mua và bán của một hợp đồng nhất định sẽ độc lập với nhau và cần được đóng riêng. Khi bạn đặt lệnh qua Đặt lệnh, thông số yêu cầu posSide là bắt buộc. Giá trị hợp lệ là long hoặc short. Dưới đây là cách đặt thông số bên (bên giao dịch) và __ posSide__ (bên vị thế) khi bạn đặt lệnh theo các tình huống khác nhau:

 • Đặt lệnh mua và mở/tăng vị thế mua: bên = mua, posSide = long
 • Đặt lệnh bán và mở/tăng vị thế bán: bên = bán, posSide = short
 • Đặt lệnh bán và đóng/giảm vị thế mua: bên = bán, posSide = long
 • Đặt lệnh mua và đóng/giảm vị thế bán: bên = mua, posSide = short
  Sau đó, bạn đã sẵn sàng đặt lệnh phái sinh!

6.1 Đặt lệnh giới hạn qua mục Đặt lệnh
Mua 100 BTC-USDT hợp đồng hoán đổi với giá 19000 USDT.
CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-10
6.2 Đặt lệnh thị trường qua mục Đặt lệnh
Mua 100 BTC-USDT hợp đồng hoán đổi với giá thị trường.
CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-11

7. Cách nhận chi tiết/trạng thái của một lệnh nhất định (tham khảo Nhận chi tiết lệnh)?

Khác với ordId , bạn cũng có thể chỉ định clOrdId để biết chi tiết lệnh.
CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-12

8. Cách hủy lệnh qua mục Hủy lệnh?

Bạn cũng sử dụng clOrdId ở vị trí của ordId
CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-13

9. Cách sửa đổi lệnh thông qua Sửa đổi lệnh?

Bạn cũng sử dụng clOrdId ở vị trí của ordId.
Ví dụ này cho biết quá trình sửa đổi quy mô mới.
CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-14

10. Cách nhận danh sách lệnh chờ khớp qua Nhận danh sách lệnh?

CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-15

11. Cách nhận lịch sử đặt lệnh qua Nhận lịch sử đặt lệnh (7 ngày qua)Nhận lịch sử đặt lệnh (3 tháng qua)?

CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-16

12. Cách nhận chi tiết giao dịch qua Nhận chi tiết giao dịch (3 ngày qua)Nhận chi tiết giao dịch (3 tháng qua)?

CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-17

13. Cách nhận vị thế qua mục Nhận vị thế?

Khi tài khoản ở chế độ __ ròng__, vị thế__ ròng__ của từng hợp đồng sẽ hiển thị; khi tài khoản ở chế độ __ long/short__, vị thế long hoặc short của từng hợp đồng sẽ hiển thị riêng.
CT-web-giao dịch sản phẩm phái sinh-cách dùng api-18 Ví dụ: bạn có thể theo dõi lãi và lỗ chưa thực hiện qua thông số phản hồi upl.

Ví dụ khác

Để biết thêm ví dụ, vui lòng tải Jupyter Notebook đầy đủ tại đây.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về API OKX, bạn có thể nêu trong [Kênh Telegram hỗ trợ API OKX] (https://t.me/OKXAPI).