Làm cách nào để rút tiền mã hóa? (OKX Lite)

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 6 phút337

Bắt đầu

OKX là một hệ sinh thái tiền mã hóa hướng đến người dùng bán lẻ hằng ngày. Ứng dụng OKX mang đến cho bạn quyền truy cập nhiều tính năng và giúp bạn vận hành chúng một cách trơn tru. Một trong những tính năng được OKX cung cấp là rút tiền.

Có 2 phương thức rút tiền trên OKX:

 • Rút tiền mã hóa nội bộ (miễn phí): chuyển tiền mã hóa tức thì với mức phí 0 đồng trong OKX.
 • On-chain: chuyển tiền mã hóa qua mạng lưới sang ví hoặc sàn giao dịch.

Nội bộ (miễn phí)

 1. Mở ứng dụng OKX, chọn Chuyển khoảnRút tiền
  CT-web-withdraw-okxlite-internal-1 Chọn Chuyển từ ứng dụng
  CT-web-withdraw-okxlite-internal-2 Chọn Rút tiền từ ứng dụng
 2. Chọn loại tiền mã hóa khả dụng mà bạn muốn rút
 3. Chọn Nội bộ (miễn phí) làm quy trình rút tiền
  Ct-web-withdraw-okxlite-internal-3 Chọn Nội bộ (miễn phí) để chuyển tiền mã hóa tức thì với mức phí 0 đồng trong OKX
 4. Chọn email, số điện thoại, tài khoản phụ hoặc UID trong trường Chọn người nhận và nhập thông tin chi tiết về người nhận bằng cách chọn từ sổ địa chỉ hoặc điền thông tin chi tiết theo cách thủ công
  CT-web-withdraw-okxlite-internal-4 Chọn loại người nhận
 5. Nhập số tiền rút và chọn Gửi
 6. Hoàn thành quá trình xác minh 2FA Xử lý và chọn Xác nhận, lệnh rút tiền của bạn sẽ được gửi
  CT-web-withdraw-okxlite-internal-5 Xem lại chi tiết rút tiền và xác minh trước khi phê duyệt lần cuối

Lưu ý: hãy đảm bảo rằng bạn đã nhập địa chỉ rút tiền hợp lệ. Nếu không, hậu quả có thể là nạp tiền không thành công.

On-chain

 1. Mở ứng dụng OKX, chọn Chuyển khoảnRút tiền
  CT-web-withdraw-okxlite-onchain-1 Chọn Chuyển từ ứng dụng
  CT-web-withdraw-okxlite-onchain-2 Chọn Rút tiền từ ứng dụng
 2. Chọn mạng mà bạn muốn rút tiền
  CT-web-withdraw-okxlite-onchain-3 Chọn mạng lưới cho quá trình rút tiền
 3. Chọn On-chain làm quy trình rút tiền của bạn
  CT-web-withdraw-okxlite-onchain-4 Chọn On-chain để gửi tiền mã hóa sang ví hoặc sàn giao dịch
 4. Chọn loại tiền mã hóa khả dụng mà bạn muốn rút
 5. Nhập địa chỉ hoặc quét mã QR địa chỉ trong trường địa chỉ/miền__chỉ
 6. Chọn mạng lưới trong trường Mạng lưới
 7. Nhập số tiền rút và chọn Gửi
  CT-web-withdraw-okxlite-onchain-5 Chọn Gửi sau khi xác nhận thông tin chi tiết đã nhập là chính xác
 8. Xác minh chi tiết rút tiền
  CT-web-withdraw-okxlite-onchain-6 Kiểm tra chi tiết và điền xác minh 2FA trước khi xác nhận
 9. Hoàn thành xác minh 2FA và chọn Xác nhận, lệnh rút tiền của bạn sẽ được gửi