Giới hạn số tiền giao dịch P2P trong suốt thời gian hoạt động cho người dùng KYC 1

Phát hành vào 14 thg 4, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Để cung cấp môi trường giao dịch P2P an toàn hơn, chúng tôi đã thêm giới hạn số tiền giao dịch P2P trong suốt thời gian hoạt động cho người dùng KYC 1.

  • Số tiền giao dịch P2P trong suốt thời gian hoạt động là 5.000 USD bao gồm mua và bán trong P2P và Express.

  • Quá trình tích lũy số tiền giao dịch P2P trong suốt thời gian hoạt động bắt đầu từ ngày 12/4.

  • Đối với người dùng KYC 1, nếu số tiền giao dịch cao hơn giới hạn tối đa, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang KYC để nâng cấp lên KYC 2.

Chúng tôi xin lỗi nếu có gì bất tiện cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

OKX Team
Ngày 14/4/2023 (UTC+7)