Số tiền tối thiểu/tối đa mới để tạo quảng cáo trên thị trường P2P

Phát hành vào 6 thg 7, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 5 phút

Nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng của tất cả người dùng P2P, chúng tôi sẽ cập nhật số tiền tối thiểu và tối đa đối với quảng cáo của bạn, cho tất cả các cặp giao dịch, ở tất cả thị trường, vào lúc 16:30 ngày 06/07/2023 (giờ Việt Nam). Điều này áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể cấp độ xác minh danh tính hay trạng thái Nhà quảng cáo.

  1. Nhà quảng cáo Sơ cấp đã hoàn thành xác minh cơ bản (cấp 1), xác minh nâng cao (cấp 2) hoặc xác minh qua video (cấp 3):
  • Số tiền tối thiểu theo mặc định, đối với quảng cáo công khai và riêng tư, sẽ tương đương với 100 USD cho tất cả các cặp giao dịch ở tất cả thị trường. Trường hợp ngoại lệ áp dụng cho đồng Rupee Ấn Độ (INR), Rupee Pakistan (PKR) và Naira Nigeria (NGN) — theo mặc định, số tiền tối thiểu cho quảng cáo công khai và riêng tư sẽ tương đương với 50 USD.
  • Số tiền tối đa cho quảng cáo công khai và riêng tư sẽ tương đương với 1.000 USD (đối với xác minh cơ bản cấp 1) và 10.000 USD (đối với xác minh nâng cao cấp 2) cho tất cả các cặp giao dịch, ở tất cả thị trường.
  1. Đối với Nhà quảng cáo Siêu cấp:
  • Số tiền tối thiểu theo mặc định, đối với quảng cáo công khai và riêng tư, sẽ tương đương với 100 USD cho tất cả các cặp giao dịch ở tất cả thị trường.
  • Số tiền tối đa cho quảng cáo công khai và riêng tư sẽ tương đương với 100.000 USD cho tất cả các cặp giao dịch, ở tất cả thị trường.
  1. Đối với Thương nhân Kim cương:
  • Số tiền tối thiểu theo mặc định, đối với quảng cáo công khai và riêng tư, sẽ tương đương với 100 USD cho tất cả các cặp giao dịch ở tất cả thị trường
  • Số tiền tối đa cho quảng cáo công khai và riêng tư sẽ tương đương với 150.000 USD cho tất cả các cặp giao dịch, ở tất cả thị trường.
Xác minh danh tính / Trạng thái nhà quảng cáo Số tiền tối thiểu và tối đa bằng USD (áp dụng cho cả quảng cáo mua/bán công khai và riêng tư)
Xác minh cơ bản (cấp 1) 100 - 1.000
Xác minh nâng cao (cấp 2) 100 - 10.000
Xác minh qua video (cấp 3) 100 - 10.000
Siêu cấp 100 - 100.000
Kim cương 100 - 150.000

Lưu ý:
Người dùng không thể đáp ứng số tiền tối thiểu có thể mua hoặc bán tiền mã hóa của họ với tư cách là taker. "Taker" là người dùng mua hoặc bán tiền mã hóa bằng cách đặt lệnh thông qua quảng cáo hiện có trên OKX P2P.

Các thay đổi sẽ ảnh hưởng đến quảng cáo mới được đăng sau 16:30 ngày 06/07/2023 (giờ Việt Nam).
Những quảng cáo hiện đang chạy sẽ không bị ảnh hưởng.
Người dùng phải hoàn thành xác minh cơ bản (cấp 1) để giao dịch qua OKX P2P.

Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi.

Đội ngũ OKX,
Ngày 05/07/2023