Voucher hợp đồng OKX và Quy tắc sử dụng

Phát hành vào 15 thg 8, 2023Cập nhật vào 17 thg 5, 2024Thời gian đọc: 5 phút257

Voucher hợp đồng là gì?

Voucher hợp đồng là một loại phần thưởng mang đến cho người dùng khoản ký quỹ để mở một hợp đồng vĩnh cửu. Số tiền gắn với voucher tách biệt với tiền riêng của người dùng và không thể được sử dụng đồng thời. Voucher chỉ được dùng một lần để mở vị thế hợp đồng vĩnh cửu. Khi đóng một vị thế, nếu số dư trừ đi phí giao dịch của người dùng lớn hơn mệnh giá của voucher hợp đồng, lợi nhuận sẽ tự động được chuyển vào tài khoản giao dịch của người dùng. Nếu số dư nhỏ hơn mệnh giá, OKX sẽ thu hồi tất cả các chi phí còn lại và người dùng sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào.

Lợi ích của voucher hợp đồng

 • Người dùng có thể mở một vị thế hợp đồng vĩnh cửu mà không cần sử dụng tiền của mình

 • Dễ dàng để tìm hiểu và sử dụng

 • Có thể rút lợi nhuận sau khi đóng một vị thế.

Tôi có thể kiếm voucher hợp đồng ở đâu?

Các voucher chỉ khả dụng trên Ứng dụng OKX phiên bản 6.1.46 trở lên.

CT-contract voucher-app version

Tìm phiên bản ứng dụng của bạn ở cuối của trung tâm người dùng

 • Phiên bản ứng dụng 6.1.46 Bạn có thể tìm thấy tại các thẻ thông báo trên trang chủ.

CT-contract voucher-notification card

Tìm thẻ thông báo ở giữa trang chủ

 • Phiên bản ứng dụng 6.1.48 trở lên Truy cập Trung tâm người dùng > Phần thưởng và đặc quyền > Trung tâm phần thưởng > Phần thưởng của tôi

CT-contract voucher-reward center

Tìm Trung tâm phần thưởng trong trung tâm người dùng

Làm cách nào để sử dụng?

 1. Chỉ có thể sử dụng một voucher cho các hợp đồng nhất định và bội số đòn bẩy có sẵn được niêm yết trên trang sự kiện. Số vị thế tối đa bạn có thể mở cho mỗi voucher là một. Khi bạn mở một vị thế, giá thị trường ở chế độ ký quỹ chéo sẽ được đặt.

 2. Bạn có thể đóng vị thế đã mở bằng voucher trên trang Vị thế. Chỉ có thể đóng một vị thế theo giá thị trường và không thể điều chỉnh đòn bẩy sau khi mở vị thế.

 3. Voucher được giới hạn sử dụng trên một số trang cụ thể và sẽ tự động được sử dụng sau khi bạn mở một vị thế. Voucher dùng để khớp lệnh một phần trong một thị trường cực kỳ biến động sẽ không được khôi phục.

Sau đây là hướng dẫn dành cho bạn

Điều khoản và Điều kiện sử dụng voucher hợp đồng

 • Voucher chưa được sử dụng trước ngày hết hạn sẽ không còn giá trị và không được sử dụng

 • Số tiền trong voucher không thể chuyển sang tài khoản khác và lợi nhuận kiếm được trong giao dịch hợp đồng sẽ được tự động nạp vào tài khoản giao dịch

 • Nếu phát hiện vi phạm như đăng ký hàng loạt hoặc thu lợi bất chính, OKX sẽ xem xét nghiêm ngặt các biện pháp liên quan, tước quyền tham gia sự kiện của tài khoản và thu hồi voucher mà tài khoản đó đã nhận

 • OKX có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ các voucher hợp đồng bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước

 • OKX có quyền diễn giải cuối cùng về voucher hợp đồng