OKX niêm yết vĩnh cửu SSV và mở giao dịch ký quỹ và Simple Earn

Phát hành vào 22 thg 11, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 3 phút

Hân hạnh thông báo, giao dịch ký quỹ SSV và Simple Earn sẽ mở lúc 11:00 ngày 23/11 (giờ Việt Nam). Đồng thời, OKX sẽ niêm yết các hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT cho SSV.
Sẵn sàng cập nhật giao diện và API cho web, app. Thông tin chi tiết như sau:

I. Giao dịch ký quỹ và Simple Earn

  1. Giao dịch ký quỹ giao ngay sẽ được kích hoạt cho các cặp sau: SSV/USDT
  2. Để biết chi tiết về mức ký quỹ theo bậc, vui lòng tham khảo [Bậc vị thế vay ký quỹ] (https://www.okx.com/trade-market/position/margin) sau khi chính thức niêm yết.
  3. Để biết hạn mức Simple Earn, vui lòng tham khảo [Quy tắc kinh doanh Simple Earn] (https://www.okx.com/help/introduction-to-okx-savings-and-its-rules) sau khi chính thức niêm yết.

II. Giao dịch hoán đổi vĩnh cửu
Hoán đổi vĩnh cửu SSVUSDT:

Tính năng Chi tiết
Tài sản cơ sở Chỉ số SSV/USDT
Tài sản quyết toán USDT
Mệnh giá 0,1
Báo giá 1 giá trị SSV được tính bằng USDT tương đương
Bước giá 0,01
Đòn bẩy 0,01-20x
phí funding Clamp (MA([Giá chào mua tốt nhất + Giá chào bán tốt nhất) / 2– Giá chỉ số giao ngay)/Giá chỉ số giao ngay – Lãi), -0,75%, 0,75%), Lãi = 0
Giờ giao dịch 24/7

Lưu ý: Khi ra mắt hợp đồng mới, phí quyền chọn thường không ổn định. Để tránh các khoản phí không hợp lý, giới hạn trên của phí funding trước 23:00 ngày 23/11/2023 (giờ Việt Nam) là 0,03%. Sau 23:00 ngày 23/11/2023 (giờ Việt Nam), giới hạn trên của phí funding dự đoán sẽ được điều chỉnh trở lại mức bình thường là 1,50%. Phí funding của giai đoạn này sẽ được tính vào lúc 15:00 ngày 24/11/2023 (giờ Việt Nam).

Các quy tắc giới hạn giá của giao dịch hoán đổi vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT cho SSV cũng tương tự các quy tắc dành cho những loại tiền tệ khác. Vui lòng tham khảo hướng dẫn giao dịch hoán đổi vĩnh cửu của OKX để biết thêm chi tiết.
Giao dịch hoán đổi vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT: [Thỏa thuận người dùng giao dịch hoán đổi vĩnh cửu OKX] (https://www.okx.com/help/okx-perpetual-swap-trading-user-agreement)

OKX
Ngày 22/11/2023