Dừng chế độ thanh lý toàn phần trong giao dịch Futures

Phát hành vào 3 thg 3, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi sẽ hủy Chế độ thanh lý toàn phần trong giao dịch Futures sau khi giải quyết vào ngày 19 tháng 7 năm 2019. Tất cả người dùng sẽ được tự động chuyển sang Chế độ thanh lý một phần mới.

Xin lưu ý rằng nếu bạn vẫn đang sử dụng Chế độ thanh lý toàn phần, tỷ lệ ký quỹ bảo trì của bạn có thể thay đổi sau khi chuyển đổi. Vui lòng thực hiện điều chỉnh cần thiết cho margin / vị thế của bạn để tránh rủi ro.

Kể từ khi ra mắt hệ thống quản lý rủi ro mới của chúng tôi, nó đã cải thiện đáng kể trải nghiệm giao dịch của người dùng của chúng tôi. Ngoài việc ngăn chặn thanh lý theo bậc, nó cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn hơn về mức độ đòn bẩy. Hiện tại, hơn 98% người dùng của chúng tôi đã chuyển sang hệ thống tỷ lệ ký quỹ bảo trì theo tầng mới (chế độ thanh lý một phần). Để duy trì một thị trường vô tư, chúng tôi đã quyết định chấm dứt sự hỗ trợ của chế độ thanh lý toàn phần.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn và chúng tôi đảm bảo với bạn về các dịch vụ tốt nhất của chúng tôi mọi lúc.

Trân trọng,

OKX

Ngày 10 tháng 7 năm 2019