Hỗ trợ Loyalty Points để thanh toán phí giao dịch ký quỹ và điều chỉnh về biểu phí spot trading

Phát hành vào 27 thg 3, 2019Cập nhật vào 4 thg 6, 2024Thời gian đọc: 2 phút
Kính gửi quý khách hàng,
Chúng tôi sẽ thực hiện các điều chỉnh sau đây đối với spot trading và margin từ05:00 ngày 29 tháng 3 năm 2019(CET, UTC + 1):
1. Điểm khách hàng thân thiết (Loyalty Points) hiện có thể được sử dụng để thanh toán phí giao dịch ký quỹ (Margin Trading);Spot và margin trading chia sẻ tài khoản "Spot Account - Loyalty Points" hiện có. Điểm khách hàng thân thiết (Loyalty Points) được ưu tiên sử dụng để thanh toán phí giao dịch.
2. Biểu phí Spot Trading mới sẽ được thực hiện:
Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ và chúng tôi đảm bảo với bạn các dịch vụ tốt nhất của chúng tôi mọi lúc.
Trân trọng,
OKX
Ngày 27 tháng 3 năm 2019