Nâng cấp về cách tính giá thanh lý vị thế tương lai và chiến lược thay đổi giá cho các vị thế tương lai được thanh lý

Phát hành vào 20 thg 2, 2019Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 6 phút

Kính gửi quý khách hàng,

Để cải thiện hiệu quả giao dịch của các vị thế tương lai được thanh lý và hạn chế tối đa tỷ lệ clawback, chúng tôi đã nâng cấp cách tính giá thanh lý vị thế tương lai và chiến lược thay đổi giá cho các vị thế tương lai được thanh lý vào 07:40 ngày 20 tháng 2 năm 2019 (CET, UTC +1). Chi tiết như sau:

A.Thuật ngữ

  1. Giá thanh lý cưỡng bức: Khi giá thị trường đạt đến giá thanh lý cưỡng bức và biên độ người dùng thấp hơn mức yêu cầu, thanh lý cưỡng bức sẽ được kích hoạt.
  2. Giá phá sản: Giá mà người dùng mất tất cả tiền ký quỹ
  3. Giá ủy thác của vị thế thanh lý: Giá mà vị thế thanh lý được đưa vào thị trường bởi động cơ thanh lý cưỡng bức của chúng tôi sau khi thanh lý cưỡng bức
  4. Giá giao dịch của vị thế thanh lý: Giá giao dịch thực tế của vị thế thanh lý trên thị trường

B.Nâng cấp về cách tính giá thanh lý vị thế tương lai

  1. Mục tiêu:

Tạo ra một mức giá ủy thác hợp lý hơn, thay vì sử dụng giá phá sản, để bán lại các vị trí thanh lý có tính đến các yếu tố như độ sâu thị trường và cơ sở, để giảm thiểu tác động của thị trường, tăng lợi nhuận và tăng quỹ bảo hiểm.

2. Cơ sở lý luận

Khi một vị trí bị buộc thanh lý và tiếp quản bởi động cơ thanh lý cưỡng bức, nó sẽ không được đưa vào thị trường với giá phá sản trực tiếp. Thay vào đó, giá ủy thác sẽ được tính dựa trên độ sâu thị trường hiện tại, cơ sở, giá phá sản và giá chỉ số để tăng hiệu quả giao dịch và quay trở lại để bù lỗ.

C.Chiến lược thay đổi giá cho các vị thế tương lai bị thanh lý

  1. Mục tiêu:

Để tránh mất tiền ký quỹ kéo dài và clawback khi thị trường một phía diễn ra

  1. Cơ sở lý luận:

Sau khi động cơ thanh lý cưỡng bức đã đưa một vị trí thanh lý vào thị trường, hệ thống sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng giao dịch của nó. Nếu đơn đặt hàng chưa được thực hiện sau một thời gian dài, động cơ sẽ hủy đơn đặt hàng chưa hoàn thành và đăng lại với giá và số tiền mới dựa trên độ sâu thị trường, cơ sở, giá phá sản và giá chỉ số mới nhất. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi vị trí thanh lý được hoàn thành.

D.Yêu cầu cho các vị trí thanh lý và mất cuộc gọi ký quỹ

  1. Sau khi thay đổi giá, một số vị trí có thể được giao dịch ở mức giá thấp hơn giá phá sản của họ (đối với các đóng vị trí mua hoặc cao hơn đối với các đóng vị trí bán). Các khoản lỗ cuộc gọi ký quỹ gây ra bởi chênh lệch giữa giá phá sản và giá giao dịch sẽ được hiển thị trong danh sách thanh lý bắt buộc.
  2. Các khoản lỗ cuộc gọi ký quỹ gây ra bởi các vị trí thanh lý sau khi thay đổi giá sẽ được xóa cùng với tổn thất cuộc gọi ký quỹ từ các vị trí thanh lý chưa được thực hiện hoàn toàn. Tổng thiệt hại sẽ được bồi thường bởi quỹ bảo hiểm. Nếu quỹ giảm, số tiền thua lỗ còn lại sẽ được xã hội hóa thông qua cơ chế clawback của chúng tôi.
  3. Tổng số mất cuộc gọi ký quỹ có thể được kiểm tra trên trang thanh lý bắt buộc:

= Mất cuộc gọi ký quỹ của các vị trí thanh lý đã hoàn thành + Mất cuộc gọi ký quỹ của các vị trí thanh lý chưa hoàn thành

Đối với yêu cầu về những thay đổi ở trên, xin vui lòng gửi email đến futures@OKX.com.

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi, chúng tôi đảm bảo với bạn về các dịch vụ tốt nhất của chúng tôi mọi lúc.

Trân trọng,

OKX

Ngày 20 tháng 2 năm 2019