Nhà giao dịch chính: Hướng dẫn quản lý giao dịch giao ngay

Phát hành vào 30 thg 10, 2023Cập nhật vào 2 thg 5, 2024Thời gian đọc: 20 phút129

Sao chép giao dịch giao ngay là gì?

Sao chép giao dịch giao ngay OKX là phương thức tiếp cận đầu tư xã hội mới, đồng thời là công cụ quản lý danh mục đầu tư quan trọng. Chúng tôi đã xác định top nhà giao dịch giao ngay có hiệu suất cao mà bạn có thể tự động sao chép giao dịch. Bạn sẽ không cần liên tục kiểm tra thị trường để tìm cơ hội tốt nhất nữa. Sao chép giao dịch giao ngay không đòn bẩy/thanh lý, rủi ro thấp hơn và là lựa chọn đầu tư ổn định hơn cho nhà giao dịch. Chúng tôi cung cấp nhiều loại tiền mã hóa để giúp bạn hưởng lợi từ một số độ sâu thị trường tốt nhất trong ngành. Sao chép giao dịch bao gồm một cơ chế cung cấp cho nhà giao dịch chính mức chia sẻ lợi nhuận lên tới 13%.

Giao dịch chính giao ngay khác với giao dịch giao ngay thông thường như thế nào?

 • Tài sản bạn mua thông qua giao dịch chính giao ngay sẽ bị đóng băng khi bạn tiến hành mua. Làm vậy là để đảm bảo nhà giao dịch chính không bán/chuyển nhượng tài sản hay thực hiện hành động khác có thể ảnh hưởng đến giao dịch chính. Tài sản sẽ được hủy đóng băng khi bạn bán. Tài sản bị đóng băng không thể được sử dụng làm ký quỹ, chuyển nhượng, rút hoặc sử dụng cho các mục đích ngoài lệnh giao dịch chính. Bạn có thể xem tài sản nào bị đóng băng trong Tài sản của tôi.

 • Không giống như tài sản giao ngay thông thường, bạn hiện không thể bán tiền mã hóa của giao dịch chính giao ngay bằng cách truy cập Giao dịch > Giao ngay > Bán. Bạn có thể bán tài sản này ở một trong những nơi sau:

  • Giao dịch > Giao dịch chính > Tất cả giao dịch chính hoặc Giao dịch chính giao ngay

  • Sao chép giao dịch > Giao dịch chính của tôi > Đang diễn ra

 • Giao dịch chính giao ngay hiện không cho phép thiết lập số lượng bán tùy chỉnh. Bạn có thể bán tất cả tiền mã hóa từ một lệnh riêng lẻ hoặc tất cả tiền mã hóa theo một cặp giao dịch. Ngược lại, lệnh sao chép giao dịch thông thường hỗ trợ bán số lượng tùy chỉnh.

Cách để bắt đầu hoặc dừng các giao dịch chính giao ngay?

Làm thế nào để trở thành nhà giao dịch chính?

 1. Yêu cầu: đã hoàn thành xác minh danh tính đầy đủ.

 2. Cách đăng ký: bạn có thể đăng ký thông qua banner trên trang sao chép giao dịch hoặc đăng ký trực tiếp để trở thành nhà giao dịch chính tại đây.

  CT-mobile-spotleadtradingguidelines-1

  Banner trên trang sao chép giao dịch là một trong những kênh để bạn trở thành nhà giao dịch chính

 3. Gửi thông tin cá nhân: cung cấp phương thức liên hệ, tài khoản mạng xã hội và tiểu sử của bạn. Bạn sẽ nhận được kết quả hồ sơ sau 3-5 ngày làm việc.

  CT-mobile-spotleadtradingguidelines-2

  Việc xác minh danh tính của bạn là bắt buộc để trở thành nhà giao dịch chính

 4. Hoàn tất cài đặt: chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu đơn đăng ký được chấp thuận, sau đó bạn có thể thiết lập loại tiền mã hóa cho giao dịch chính và bắt đầu giao dịch chính.
  Lưu ý: để thực hiện giao dịch chính giao ngay, bạn cần sử dụng chế độ không ký quỹ hoặc ký quỹ đơn tệ.

  CT-mobile-spotleadtradingguidelines-3

  Thiết lập loại tiền mã hóa cho giao dịch giao ngay

 5. Nếu đơn đăng ký của bạn bị từ chối, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ hoặc đại diện OXK để biết thêm chi tiết. Sau đó, bạn có thể thử gửi lại đơn đăng ký.

  CT-mobile-spotleadtradingguidelines-4

  Hoàn thành thiết lập giao dịch chính giao ngay cho phép bạn bắt đầu dẫn dắt giao dịch

Làm thế nào để ngừng giao dịch giao ngay?

 1. Truy cập Giao dịch chính của tôi > Cài đặt giao dịch chính > Dừng giao dịch chính

  CT-mobile-spotleadtradingguidelines-5

  Chọn Cài đặt để kết thúc các giao dịch chính

 2. Chọn lý do và gửi yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có kết quả trong vòng 3 ngày.

 3. Đảm bảo bán tất cả tài sản giao dịch chính giao ngay và hủy mọi lệnh giao dịch chính giao ngay đang chờ khớp trước khi yêu cầu dừng giao dịch chính.

  CT-mobile-spotleadtradingguidelines-6

  Chọn dừng giao dịch chính ở cài đặt giao dịch chính

Cách thực hiện giao dịch chính giao ngay?

Cách chọn loại tiền mã hóa giao dịch chính của bạn?

 1. Sau khi đơn đăng ký được phê duyệt, bạn sẽ được nhắc chọn loại tiền mã hóa mong muốn trong lệnh giao dịch chính giao ngay. Sau khi lựa chọn, bạn có thể bắt đầu giao dịch chính.

 2. Bạn có thể sửa đổi tiền mã hóa bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập Giao dịch chính của tôi > Cài đặt giao dịch chính > Tiền mã hóa giao dịch chính.

Có những biện pháp kiểm soát rủi ro nào dành cho các nhà giao dịch chính giao ngay?

 • Nhà giao dịch chính giao ngay phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 USDT trong tài khoản giao dịch. Số vốn này được tính dựa trên tổng USDT và giá trị tài sản giao dịch chính giao ngay hiện tại. Nếu có ít hơn 500 USDT, bạn vẫn có thể thực hiện giao dịch giao ngay, nhưng nhà giao dịch giao ngay không thể sao chép chúng.

 • Nếu bạn thực hiện hơn 500 lệnh mua giao dịch chính trong cùng một ngày (0:00 - 24:00 UTC+8), mọi lệnh mua bổ sung mà bạn đặt vào ngày hôm đó sẽ không thể được sao chép bởi các nhà sao chép giao dịch.

 • Số tiền mua của bạn không được vượt quá hạn mức tối đa. Nếu không, các nhà sao chép giao dịch không thể sao chép giao dịch của bạn. Tìm hiểu thêm về giới hạn mua giao ngay tối đa tại đây.

Làm thế nào để mua trong Giao dịch chính giao ngay?

 1. Truy cập Giao dịch > Giao ngay

 2. Sử dụng một trong các loại lệnh sau: Giới hạn, Giới hạn nâng cao, Thị trường, TPSL, Trailing stop hoặc Kích hoạt.

 3. Sử dụng một trong các cặp giao dịch chính được hỗ trợ: Tất cả giao dịch chính giao ngay đều sử dụng USDT làm đồng định giá. Chúng tôi hỗ trợ 114 loại tiền mã hóa để bạn sử dụng làm đồng cơ sở và có kế hoạch giới thiệu thêm. Chọn một trong các cặp được hỗ trợ để tạo giao dịch chính. Tìm hiểu thêm về các cặp giao dịch chính giao ngay tại đây.

Lưu ý:

 • Phí giao dịch: Phí giao dịch giống với giao dịch giao ngay thủ công

 • Loại tiền mã hóa trong giao dịch chính: Mọi loại tiền mã hóa nào bạn mua trong giao dịch chính giao ngay đều sẽ bị đóng băng và không thể sử dụng cho các mục đích khác. Tài sản này sẽ được mở khóa khi bạn bán. Bạn có thể kiểm tra tài sản bị đóng băng trong mục tài sản. Bạn có thể dùng trường Khả dụng để kiểm tra xem tài sản nào bị đóng băng và tài sản nào không bị đóng băng.

CT-mobile-spotleadtradingguidelines-7

Sử dụng trường Khả dụng để kiểm tra trạng thái tài sản

CT-mobile-spotleadtradingguidelines-8

Một thông báo sẽ xuất hiện để hiển thị trạng thái của tiền mã hóa trong giao dịch chính

Cách bán trong giao dịch chính giao ngay?

 • Bạn có thể bán tài sản bằng một trong những cách sau:

  • Giao dịch > Giao dịch chính > Tất cả giao dịch chính hoặc Giao dịch chính giao ngay

  • Giao dịch chính của tôi > Đang diễn ra Lưu ý: vì tài sản giao dịch chính giao ngay bị đóng băng khi bạn mua chúng nên bạn không thể bán chúng bằng cách truy cập Giao dịch > Giao ngay > Bán. Thay vào đó, hãy sử dụng một trong các phương thức đã được liệt kê.

 • Giá bán: Hiện tại chúng tôi chỉ hỗ trợ bán theo giá thị trường

 • Số lượng bán: Bạn có thể bán riêng cho từng lệnh hoặc bán tất cả tiền mã hóa thuộc một cặp giao dịch. Hiện tại chúng tôi không hỗ trợ thiết lập số lượng bán tùy chỉnh.

 • Phí giao dịch: Phí giao dịch giống với giao dịch giao ngay thủ công

CT-mobile-spotleadtradingguidelines-9

Chọn giao dịch chính để bắt đầu bán

CT-mobile-spotleadtradingguidelines-10

Có ba phương thức bán trong giao dịch chính giao ngay

Cách quản lý giao dịch chính giao ngay?

 • Bạn có thể quản lý giao dịch chính tại một trong những nơi sau:

  • Giao dịch > Giao dịch chính > Tất cả giao dịch chính hoặc Giao dịch chính giao ngay

  • Giao dịch chính của tôi > Đang diễn ra hoặc Lịch sử

 • Nếu không đóng vai trò giao dịch chính, giao dịch sẽ không được hiển thị ở những nơi này. Bạn có thể kiểm tra tiền mã hóa trong mục tài sản.

 • Bạn có thể bán tiền mã hóa của mình bằng cách đặt lệnh bán hoặc TPSL.

Điều gì có thể khiến giao dịch chính không thành công?

 • Nếu bạn tạo giao dịch giao ngay với cặp giao dịch chính không được hỗ trợ, nhà sao chép giao dịch sẽ không thể sao chép giao dịch của bạn.

 • Nếu bạn có vốn chủ sở hữu dưới 500 USDT trong tài khoản giao dịch, các nhà sao chép giao dịch không thể sao chép mọi giao dịch mà bạn thực hiện.

 • Nếu bạn thực hiện hơn 500 lệnh mua giao dịch chính trong cùng một ngày (0:00 - 24:00 UTC+8), mọi lệnh mua bổ sung mà bạn đặt vào ngày hôm đó sẽ không thể được sao chép bởi các nhà sao chép giao dịch.

 • Số tiền mua của bạn không được vượt quá hạn mức tối đa. Nếu không, các nhà sao chép giao dịch không thể sao chép giao dịch của bạn. Tìm hiểu thêm về giới hạn mua giao ngay tối đatại đây.

 • Nếu số tiền mua của bạn nhỏ hơn số tiền đặt lệnh tối thiểu sau khi trừ phí giao dịch (nghĩa là tiền mã hóa không thể được bán như bình thường), nhà sao chép giao dịch sẽ không thể sao chép giao dịch của bạn.

 • Nếu lệnh mua chỉ được khớp một phần, nhà sao chép giao dịch sẽ không thể sao chép lệnh đó

 • Tiền mã hóa bạn mua trước khi trở thành nhà giao dịch chính giao ngay sẽ không được đưa vào giao dịch chính.

Cách tính toán dữ liệu trên hồ sơ nhà giao dịch chính giao ngay?

 • Dữ liệu được cập nhật mới mỗi giờ.

 • Nếu bạn vừa là nhà giao dịch chính giao ngay vừa là nhà giao dịch chính hợp đồng tương lai, thì AUM, số lượng nhà sao chép giao dịch và dữ liệu PNL sẽ chỉ bao gồm dữ liệu giao dịch giao ngay của bạn.

Cơ chế chia sẻ lợi nhuận đối với giao dịch chính giao ngay?

Sao chép giao dịch OKX sử dụng cơ chế chia sẻ lợi nhuận, cho phép nhà giao dịch chính kiếm lời từ bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà nhà sao chép giao dịch kiếm được. Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận tối đa là 13%.

Quy tắc chia sẻ lợi nhuận OXK

Nếu Sao chép giao dịch giao ngay tạo ra lợi nhuận khi tiền mã hóa được bán, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động khấu trừ phí giao dịch và sau đó giữ lại số tiền chia sẻ lợi nhuận. Vào ngày thanh toán, chúng tôi sẽ tính tổng PNL đối với toàn bộ thời gian thanh toán. Số tiền chia sẻ lợi nhuận thực tế sẽ được gửi đến tài khoản funding của nhà giao dịch chính. Nếu số tiền giữ lại lớn hơn số tiền chia sẻ lợi nhuận thực tế, phần chênh lệch sẽ được trả lại vào tài khoản giao dịch của nhà sao chép giao dịch.

 • Khoản chia sẻ lợi nhuận sẽ chỉ được thanh toán nếu nhà sao chép giao dịch không sao chép bất kỳ giao dịch nào đang diễn ra từ nhà giao dịch chính. Nếu không, việc chia sẻ lợi nhuận sẽ bị hoãn cho đến ngày thanh toán đầu tiên khi nhà sao chép giao dịch không sao chép bất kỳ giao dịch giao ngay đang diễn ra nào.

 • Chu kỳ thanh toán OKX của hệ thống sao chép giao dịch theo tuần từ 00:00 thứ Hai (UTC+8) đến 23:59:59 Chủ Nhật (UTC+8). Chia sẻ lợi nhuận sẽ được tính vào lúc 00:00 mỗi thứ Hai (UTC+8).

Mức chia sẻ lợi nhuận

Mức chia sẻ lợi nhuận giao ngay của OKX dựa trên AUM trung bình của các giao dịch chính giao ngay của nhà giao dịch chính trong 90 ngày qua. Nếu cấp độ của nhà giao dịch chính cao hơn, họ có thể thiết lập tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận cao hơn. Nếu mức chia sẻ lợi nhuận của bạn tăng, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận tối đa của bạn sẽ tăng, nhưng cài đặt chia sẻ lợi nhuận hiện tại của bạn sẽ không thay đổi. Bạn sẽ nhận được thông báo và có thể điều chỉnh tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận, nếu muốn. Nếu mức chia sẻ lợi nhuận giảm, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận tối đa cũng sẽ giảm. Nếu tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận hiện tại cao hơn hạn mức mới, tỷ lệ này sẽ tự động giảm.

Bậc

AUM trung bình 90 ngày (X)

Tỷ lệ tối đa

1

0 ≤ X < 100.000 USDT

8%

2

100.000 ≤ X < 500.000 USDT

10%

3

500.000 ≤ X < 1.000.000 USDT

12%

4

≥ 1.000.000 USDT

13%

Lưu ý:

 • AUM = Tổng số tiền đầu tư của tất cả nhà sao chép giao dịch

 • Số tiền đầu tư của nhà sao chép giao dịch = Tổng số tiền sao chép giao dịch tối đa của Nhà giao dịch hoặc vốn chủ sở hữu USDT trong tài khoản giao dịch (tùy theo số tiền nào ít hơn)

 • AUM trung bình 90 ngày = AUM của nhà giao dịch chính trong 90 ngày qua / 90

Ví dụ về chia sẻ lợi nhuận

Quản lý giao dịch tạo giao dịch chính giao ngay cho BTC/USDT, ETH/USDT và ETC/UDST. Mức chia sẻ lợi nhuận là Mức 2 và tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận là 10%. Dưới đây là ví dụ về cách tính chia sẻ lợi nhuận của nhà sao chép giao dịch.

Ngày

Lịch sử giao dịch

PNL sau phí

Số tiền giữ lại (10% lợi nhuận)

Ngày 17/4 (Thứ Hai)

BTC/USDT
Đã mua: Ngày 1/4/2023
Đã bán: Ngày 17/4/2023

200 USDT

20 USDT

Ngày 18/4 (Thứ Ba)

BTC/USDT
Đã mua: 6/4/2023
Đã bán: Ngày 18/4/2023

ETH/USDT
Đã mua: 6/4/2023
Đã bán: Ngày 18/4/2023

-50 USDT+ 300 USDT

0 30 USDT

Ngày 19/4 (Thứ Tư)

Không có lệnh mua mới
BTC/USDT
Đã mua: 6/4/2023
Đã bán: Chưa bán

ETC/USDT
Đã mua: 6/4/2023
Đã bán: Chưa bán

Không áp dụng

Không áp dụng

Ngày 20/4 (Thứ Năm)

ETC/USDT
Đã mua: 6/4/2023
Đã bán: Ngày 20/4/2023

-500 USDT

0

Ngày 21/4 (Thứ Sáu)

Không có lệnh mua mới
BTC/USDT
Đã mua: 6/4/2023
Đã bán: Chưa bán

ETC/USDT
Đã mua: 6/4/2023
Đã bán: Chưa bán

Không áp dụng

Không áp dụng

Ngày 22/4 (Thứ Bảy)

ETC/USDT
Đã mua: 6/4/2023
Đã bán: 22/4/2023

+500 USDT

50 USDT

Ngày 23/4 (Chủ nhật)

BTC/USDT
Đã mua: 6/4/2023
Đã bán: Ngày 23/4/2023

+100 USDT

10 USDT

Kỳ thanh toán mới bắt đầu

Ngày 24/4 (Thứ Hai)

ETH/USDT
Đã mua: Ngày 24/4/2023
Đã bán: Ngày 24/4/2023

+ 300 USDT

30 USDT

Ngày 25/4 (Thứ Ba)

BTC/USDT
Đã mua: Ngày 24/4/2023
Đã bán: Ngày 25/4/2023

-1.000 USDT

0

Kỳ thanh toán (17/4 - 23/4)

PNL ròng trong kỳ thanh toán: 200 - 50 + 300 - 500 + 500 + 100 = 550 USDT
Tổng số tiền nắm giữ: 20 + 30 + 50 + 10 = 110 USDT
Lợi nhuận thực tế được chia sẻ với nhà giao dịch chính: 550 USDT × 10% = 55 USDT
Hoàn trả cho nhà sao chép giao dịch: 110 - 55 = 55 USDT

Sau khi bán tiền mã hóa sao chép giao dịch, tổng lợi nhuận của nhà sao chép giao dịch là 550 USDT. Với tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận 10%, nhà giao dịch chính sẽ nhận 55 USDT trong số này. Vì 110 USDT đã được dành làm tiền giữ lại nên khoản chia sẻ lợi nhuận sẽ được thanh toán, 55 USDT sẽ được gửi vào tài khoản funding của nhà giao dịch chính và 55 USDT sẽ được gửi vào tài khoản giao dịch của nhà sao chép giao dịch.

Lưu ý: để quá trình chia sẻ lợi nhuận diễn ra, nhà sao chép giao dịch không được sao chép bất kỳ giao dịch giao ngay nào đang diễn ra từ nhà giao dịch chính. Nếu không, việc chia sẻ lợi nhuận sẽ bị hoãn đến ngày thanh toán tiếp theo.

Có những tiêu chuẩn nào dành cho nhà giao dịch chính?

Tiêu chuẩn của nhà giao dịch chính là gì?

Nhà giao dịch tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn giao dịch sẽ có nhiều lợi ích giao dịch hơn. Điều này bao gồm lưu lượng sao chép giao dịch nhiều hơn, hạn mức sao chép giao dịch cao hơn và ưu tiên tham gia các ưu đãi chính thức. Lưu ý, các tiêu chuẩn sẽ liên tục được cập nhật khi tính năng sao chép giao dịch phát triển.

OKX khuyến khích những kiểu nhà giao dịch nào?

Nhà giao dịch đáp ứng các tiêu chuẩn sau sẽ được hiển thị nhiều hơn, nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi trong các sự kiện quảng cáo và quảng bá thương hiệu:

 • Có kinh nghiệm: Các nhà giao dịch chính đã giao dịch trên OKX trong thời gian dài trải qua các điều kiện thị trường khác nhau và mang lại lợi nhuận cho các nhà sao chép giao dịch của họ.

 • Chân thật Các nhà giao dịch chính sử dụng số tiền lớn của họ trong các giao dịch lớn và chịu rủi ro tương tự các nhà sao chép giao dịch.

 • Ổn định: Các nhà giao dịch chính có chiến lược kiểm soát rủi ro và cắt lỗ rõ ràng. Họ chịu trách nhiệm với người dùng, có mức rút tiền tối đa thấp, đặt mức cắt lỗ hợp lý và cố gắng đảm bảo PNL dương cho các nhà sao chép giao dịch.

 • Đáng tin: Các nhà giao dịch chính được các nhà giao dịch đối tác tin tưởng và sẵn sàng sao chép. Họ có thể dẫn dắt các nhà giao dịch mới đến với OKX.

 • Giao tiếp: Nhà giao dịch chính tích cực hướng dẫn và đào tạo các nhà sao chép giao dịch, giúp họ sao chép giao dịch hợp lý và cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro. Do đó, các nhà sao chép giao dịch sẵn sàng sao chép trong thời gian dài.

OKX không hoan nghênh loại hành vi giao dịch nào?

Những nhà giao dịch có hành vi sau đây có thể bị hạn chế lưu lượng truy cập hoặc bị thu hồi vị thế nhà giao dịch chính:

 • Nhà giao dịch chính giả mạo tên, sử dụng tài khoản đã được xác minh của người khác hoặc mua tài khoản của người khác.

 • Nhà giao dịch chính làm sai lệch dữ liệu tài khoản hoặc tạo nhiều tài khoản giao dịch chính.

 • Nhà giao dịch chính liên quan đến giao dịch phòng ngừa rủi ro để tác động đến dữ liệu trong khi đảm bảo rằng họ không lỗ.

 • Các nhà giao dịch chính nắm giữ các giao dịch không có lợi nhuận và không đặt lệnh cắt lỗ, khiến các nhà sao chép giao dịch thua lỗ và vị thế của họ bị thanh lý.

 • Các nhà giao dịch chính mở giao dịch với số vốn thấp, thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên hoặc cực đoan, không chịu trách nhiệm với các nhà sao chép giao dịch của họ và thay đổi tài khoản nếu dữ liệu tài khoản xấu đi.

 • Nhà giao dịch chính sao chép giao dịch và chiến lược hoặc sử dụng tên hoặc ảnh đại diện của nhà giao dịch chính khác.

 • Các nhà giao dịch chính có đường dẫn truy cập đến các nền tảng khác hoặc quảng bá tài khoản truyền thông xã hội của họ

Tiêu chuẩn của chúng tôi về việc sắp xếp thứ hạng nhà giao dịch trong BXH là gì?

 • Khuyến khích giao dịch thật: Nhà giao dịch chính đầu tư càng nhiều tiền vào các giao dịch lớn sẽ có thứ hạng càng cao

 • Khuyến khích giao dịch lâu dài, ổn định: Các nhà giao dịch chính đã dẫn dắt giao dịch trong thời gian dài sẽ có thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng.

Những nhà giao dịch chính mới nên lưu ý điều gì?

 • Đảm bảo thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, cắt lỗ và tránh giao dịch không sinh lời

 • Tạo tiểu sử chất lượng cao để giúp thiết lập danh tính giao dịch. Đây là một ví dụ về tiểu sử giao dịch chất lượng cao:

  • Kinh nghiệm: Thạc sĩ về Kỹ thuật tài chính & 6 năm kinh nghiệm tài chính. Chuyên môn về hợp đồng tương lai & quyền chọn. Giao dịch tiền mã hóa từ năm 2015 và trải qua nhiều đợt thị trường giá lên và giá xuống. PNL cổ phiếu đạt hơn 135%. Tăng tiền mã hóa từ 1 nghìn lên 50 nghìn USDT.

  • Phong cách giao dịch: Chủ yếu giao dịch tiền mã hóa chính thống như BTC & ETH. Chủ yếu giao dịch trong ngày & trung hạn. Đề xuất sao chép >1 tháng với tổng số tiền tối đa trên 500 USDT. Tránh đòn bẩy cao.