Bằng chứng địa chỉ nào (POA) được chấp nhận để xác minh doanh nghiệp?

Phát hành vào 13 thg 10, 2023Cập nhật vào 31 thg 5, 2024Thời gian đọc: 4 phút47

Khi điền thông tin xác minh doanh nghiệp của OKX, nếu địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp khác với địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký (như hiển thị trên giấy chứng nhận thành lập hoặc đăng ký kinh doanh), thì bạn phải cung cấp bằng chứng địa chỉ hợp lệ (POA) cho địa chỉ trụ sở chính.

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là gì?

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm thực tế chính của văn phòng chính hoặc trụ sở chính của công ty bạn, nơi diễn ra việc quản lý, ra quyết định và các hoạt động thường ngày. Nó có thể khác với địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký.

Bằng chứng địa chỉ nào được chấp nhận để xác minh doanh nghiệp?

Bạn nên tải lên tài liệu thuộc danh sách dưới đây, tài liệu này phải hiển thị địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và tên pháp lý của công ty bạn. Đảm bảo tài liệu được ghi ngày trong vòng 3 tháng qua, trừ khi đó là hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng bảo hiểm. Bằng chứng địa chỉ được tải lên có thể là ảnh rõ nét của POA gốc của bạn hoặc tệp tin PDF.

  • Sao kê ngân hàng

  • Biểu mẫu thuế, bản kê miễn giảm thuế hoặc tờ khai thuế

  • Phiếu lương

  • Hợp đồng thuê nhà (đã ký, ghi ngày và có hiệu lực trong vòng một năm)

  • Hợp đồng bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm ô tô hoặc nhà (đã ký, ghi ngày và có hiệu lực trong vòng một năm)

  • Hóa đơn tiện ích (nước, điện, gas, rác, hóa đơn TV hoặc Internet, hóa đơn điện thoại cố định/điện thoại di động)

Ví dụ về bằng chứng địa chỉ

Dưới đây là một số ví dụ về bằng chứng địa chỉ, có thể giúp bạn quyết định xem gửi tài liệu nào thì thích hợp.

CT-web-KYB-bank statement

Sao kê ngân hàng

CT-web-KYB-tax form

Biểu mẫu thuế, bản kê miễn giảm thuế hoặc tờ khai thuế

CT-web-KYB-paystubs

Phiếu lương

CT-web-KYB-utility bills

Hóa đơn tiện ích

Thông tin được thu thập chỉ nhằm mục đích hoàn thành việc xác minh doanh nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ qua địa chỉ support@okx.com .