### Liệu số dư token có thay đổi mà không có bất kỳ động on-chain nào?

Phát hành vào 22 thg 9, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 3 phút640

Liệu số dư token có thể thay đổi mà không có bất kỳ hoạt động on-chain nào?

Có, vì các token bạn nắm giữ thuộc về một loại token đặc biệt on-chain và số dư của chúng sẽ thay đổi một cách linh hoạt. Hiện tại, có một số lý do dẫn đến những thay đổi này, như dưới đây:

  1. Stablecoin theo thuật toán, điều chỉnh thanh khoản và biến động số dư.
  2. Đối với token thanh toán cổ tức, số dư token được điều chỉnh theo tỷ lệ cổ tức ở những khoảng thời gian cố định.
  3. Có thể có những bất thường khác. Người xây dựng hợp đồng có thể sửa đổi số dư của hợp đồng token và những số dư này cũng có thể thay đổi một cách linh hoạt.

Ví OKX Web3 hiện đã cải thiện việc cập nhật theo thời gian thực số dư token này và cung cấp thông báo về những thay đổi đó.

Tôi có thể làm gì nếu có sự thay đổi bất ngờ trong số dư?

Nếu thấy số dư tăng hoặc giảm bất ngờ, bạn có thể liên hệ đội ngũ dự án để khắc phục các lý do cụ thể. Vui lòng lưu ý rằng Ví OKX Web3 là ví phi tập trung và không lưu ký, có nghĩa là người dùng có toàn quyền kiểm soát tài sản của mình. Do đó, người dùng cần thực hiện thận trọng để ngăn chặn rủi ro on-chain khi tham gia vào các hoạt động on-chain Web3. Đã tương tác với các ứng dụng phi tập trung đáng tin cậy và nổi tiếng trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn khi cấp quyền giao dịch để ngăn chặn lừa đảo và gian lận.