CoinCặp tiền tệ
Khối lượng/10k (3 ngày)
APY
Phí funding tích lũy (3d)
Phí funding hiện tại
Chênh lệch giá
G.trị vị thếĐến khi thanh toán
cvc logo
CVC
BCVC/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu CVCUSDT
149,38+181,75%-2,988%-0,158%+0,27%1,56M--
orbs logo
ORBS
BORBS/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu ORBSUSDT
83,44+101,51%-1,669%-0,042%+0,22%3,29M--
bone logo
BONE
BBONE/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu BONEUSDT
70,24+85,45%-1,405%-0,063%+0,42%448.430,64--
flr logo
FLR
BFLR/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu FLRUSDT
58,57+71,25%-1,171%-0,416%+1,25%916.163,57--
rdnt logo
RDNT
BRDNT/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu RDNTUSDT
53,45+65,04%-1,069%-0,070%+0,16%3,10M--
woo logo
WOO
BWOO/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu WOOUSDT
53,33+64,88%-1,067%-0,020%+0,07%2,86M--
jst logo
JST
BJST/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu JSTUSDT
50,76+61,76%-1,015%+0,048%-0,10%1,07M--
kishu logo
KISHU
BKISHU/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu KISHUUSDT
45,99+55,96%-0,920%-0,463%-0,12%346.758,51--
blur logo
BLUR
BBLUR/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu BLURUSDT
41,68+50,71%-0,834%-0,348%+0,34%11,12M--
axs logo
AXS
BAXS/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu AXSUSDT
34,48+41,95%-0,690%-0,068%+0,17%4,58M--
gf logo
GF
BGF/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu GFUSDT
31,27+38,05%-0,625%-0,035%-0,04%813.474,81--
aevo logo
AEVO
BAEVO/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu AEVOUSDT
30,72+37,38%-0,614%-0,064%+0,03%7,90M--
tnsr logo
TNSR
BHợp đồng vĩnh cửu TNSRUSDT
GTNSR/USDT
21,89+26,63%+0,438%+0,014%-0,27%7,22M--
strk logo
STRK
BSTRK/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu STRKUSDT
21,60+26,28%-0,432%-0,004%-0,04%8,72M--
ray logo
RAY
BRAY/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu RAYUSDT
18,78+22,85%-0,376%-0,081%+0,15%1,98M--
ont logo
ONT
BONT/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu ONTUSDT
15,71+19,11%-0,314%-0,054%+0,21%2,80M--
bnb logo
BNB
BBNB/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu BNBUSDT
14,74+17,94%-0,295%-0,023%+0,08%21,95M--
dgb logo
DGB
BDGB/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu DGBUSDT
14,43+17,56%-0,289%-0,063%+0,07%488.981,76--
venom logo
VENOM
BVENOM/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu VENOMUSDT
13,39+16,29%-0,268%+0,022%-0,05%1,61M--
bal logo
BAL
BBAL/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu BALUSDT
12,12+14,75%-0,242%+0,004%+0,03%1,02M--
zeus logo
ZEUS
BHợp đồng vĩnh cửu ZEUSUSDT
GZEUS/USDT
12,08+14,70%+0,242%-0,010%+0,18%2,90M--
ctc logo
CTC
BCTC/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu CTCUSDT
11,51+14,00%-0,230%-0,132%+0,07%1,66M--
pyth logo
PYTH
BPYTH/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu PYTHUSDT
9,56+11,63%-0,191%-0,023%+0,07%6,40M--
om logo
OM
BHợp đồng vĩnh cửu OMUSDT
GOM/USDT
9,18+11,17%+0,184%+0,010%-0,07%6,17M--
cspr logo
CSPR
BCSPR/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu CSPRUSDT
8,75+10,65%-0,175%-0,012%+0,14%1,61M--
vra logo
VRA
BVRA/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu VRAUSDT
8,11+9,87%-0,162%-0,032%+0,14%1,23M--
w logo
W
BHợp đồng vĩnh cửu WUSDT
GW/USDT
7,93+9,64%+0,159%-0,012%+0,03%9,66M--
foxy logo
FOXY
BFOXY/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu FOXYUSDT
7,30+8,89%-0,146%+0,025%+0,08%1,58M--
block logo
BLOCK
BBLOCK/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu BLOCKUSDT
7,07+8,60%-0,141%+0,014%+0,26%522.858,02--
trx logo
TRX
BTRX/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu TRXUSDT
6,75+8,22%-0,135%+0,029%-0,03%6,23M--
sweat logo
SWEAT
BSWEAT/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu SWEATUSDT
6,50+7,90%-0,130%-0,006%+0,15%328.868,82--
turbo logo
TURBO
BTURBO/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu TURBOUSDT
6,38+7,77%-0,128%+0,013%-0,15%1,54M--
aidoge logo
AIDOGE
BAIDOGE/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu AIDOGEUSDT
6,01+7,31%-0,120%-0,005%+0,23%2,86M--
lqty logo
LQTY
BHợp đồng vĩnh cửu LQTYUSDT
GLQTY/USDT
5,99+7,29%+0,120%+0,000%-0,45%1,49M--
raca logo
RACA
BRACA/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu RACAUSDT
5,86+7,14%-0,117%-0,012%+0,04%917.554,40--
jto logo
JTO
BHợp đồng vĩnh cửu JTOUSDT
GJTO/USDT
5,78+7,03%+0,116%-0,017%+0,10%7,24M--
ethfi logo
ETHFI
BETHFI/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu ETHFIUSDT
5,77+7,03%-0,115%-0,044%-0,03%9,47M--
bnt logo
BNT
BBNT/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu BNTUSDT
5,72+6,96%-0,114%-0,054%+0,08%1,82M--
people logo
PEOPLE
BHợp đồng vĩnh cửu PEOPLEUSDT
GPEOPLE/USDT
5,67+6,90%+0,113%+0,001%-0,02%6,12M--
gft logo
GFT
BHợp đồng vĩnh cửu GFTUSDT
GGFT/USDT
5,64+6,86%+0,113%+0,016%+0,03%1,84M--
bico logo
BICO
BHợp đồng vĩnh cửu BICOUSDT
GBICO/USDT
5,58+6,79%+0,112%+0,008%-0,13%2,42M--
api3 logo
API3
BHợp đồng vĩnh cửu API3USDT
GAPI3/USDT
5,49+6,67%+0,110%-0,001%+0,27%1,75M--
ordi logo
ORDI
BHợp đồng vĩnh cửu ORDIUSDT
GORDI/USDT
5,47+6,66%+0,109%-0,017%+0,04%46,03M--
core logo
CORE
BHợp đồng vĩnh cửu COREUSDT
GCORE/USDT
5,40+6,57%+0,108%-0,003%-0,04%9,99M--
t logo
T
BHợp đồng vĩnh cửu TUSDT
GT/USDT
5,21+6,34%+0,104%-0,007%+0,07%642.586,13--
nmr logo
NMR
BNMR/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu NMRUSDT
5,15+6,26%-0,103%-0,002%+0,17%894.682,26--
front logo
FRONT
BHợp đồng vĩnh cửu FRONTUSDT
GFRONT/USDT
5,09+6,19%+0,102%+0,005%+0,09%2,94M--
cel logo
CEL
BHợp đồng vĩnh cửu CELUSDT
GCEL/USDT
4,94+6,01%+0,099%+0,018%-0,39%844.611,28--
ygg logo
YGG
BHợp đồng vĩnh cửu YGGUSDT
GYGG/USDT
4,91+5,97%+0,098%-0,011%-0,01%9,51M--
ant logo
ANT
BHợp đồng vĩnh cửu ANTUSDT
GANT/USDT
4,87+5,93%+0,097%+0,011%-0,07%1,63M--
zeta logo
ZETA
BHợp đồng vĩnh cửu ZETAUSDT
GZETA/USDT
4,81+5,85%+0,096%-0,003%+0,15%2,18M--
ustc logo
USTC
BHợp đồng vĩnh cửu USTCUSDT
GUSTC/USDT
4,80+5,84%+0,096%-0,004%+0,00%2,28M--
rsr logo
RSR
BHợp đồng vĩnh cửu RSRUSDT
GRSR/USDT
4,79+5,83%+0,096%-0,009%-0,36%2,21M--
imx logo
IMX
BIMX/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu IMXUSDT
4,76+5,80%-0,095%-0,023%+0,03%4,89M--
xtz logo
XTZ
BXTZ/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu XTZUSDT
4,74+5,76%-0,095%+0,008%-0,08%2,05M--
xlm logo
XLM
BHợp đồng vĩnh cửu XLMUSDT
GXLM/USDT
4,68+5,69%+0,094%+0,002%-0,23%3,29M--
lunc logo
LUNC
BLUNC/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu LUNCUSDT
4,66+5,67%-0,093%-0,049%-0,10%3,34M--
gmx logo
GMX
BHợp đồng vĩnh cửu GMXUSDT
GGMX/USDT
4,60+5,59%+0,092%+0,017%-0,29%2,02M--
gods logo
GODS
BGODS/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu GODSUSDT
4,52+5,50%-0,090%-0,024%+0,12%424.312,92--
ldo logo
LDO
BHợp đồng vĩnh cửu LDOUSDT
GLDO/USDT
4,49+5,46%+0,090%-0,012%+0,05%7,62M--
etc logo
ETC
BHợp đồng vĩnh cửu ETCUSDT
GETC/USDT
4,44+5,41%+0,089%-0,011%+0,02%19,20M--
sol logo
SOL
BHợp đồng vĩnh cửu SOLUSDT
GSOL/USDT
4,36+5,31%+0,087%+0,003%+0,01%223,80M--
looks logo
LOOKS
BLOOKS/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu LOOKSUSDT
4,35+5,29%-0,087%-0,040%-0,05%2,88M--
klay logo
KLAY
BKLAY/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu KLAYUSDT
4,34+5,29%-0,087%-0,008%+0,29%1,26M--
crv logo
CRV
BHợp đồng vĩnh cửu CRVUSDT
GCRV/USDT
4,29+5,22%+0,086%+0,009%-0,06%5,51M--
mkr logo
MKR
BHợp đồng vĩnh cửu MKRUSDT
GMKR/USDT
4,27+5,20%+0,085%+0,000%+0,01%12,32M--
knc logo
KNC
BHợp đồng vĩnh cửu KNCUSDT
GKNC/USDT
4,12+5,02%+0,082%+0,023%-0,27%1,99M--
bigtime logo
BIGTIME
BHợp đồng vĩnh cửu BIGTIMEUSDT
GBIGTIME/USDT
4,02+4,90%+0,080%+0,000%-0,08%12,94M--
ltc logo
LTC
BHợp đồng vĩnh cửu LTCUSDT
GLTC/USDT
4,02+4,89%+0,080%+0,000%+0,07%46,40M--
ace logo
ACE
BHợp đồng vĩnh cửu ACEUSDT
GACE/USDT
3,97+4,83%+0,079%-0,011%+0,34%2,93M--
gal logo
GAL
BGAL/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu GALUSDT
3,93+4,78%-0,079%-0,035%+0,34%1,50M--
flow logo
FLOW
BHợp đồng vĩnh cửu FLOWUSDT
GFLOW/USDT
3,91+4,75%+0,078%-0,005%+0,05%2,37M--
nft logo
NFT
BNFT/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu NFTUSDT
3,89+4,73%-0,078%-0,007%-0,19%342.819,30--
trb logo
TRB
BHợp đồng vĩnh cửu TRBUSDT
GTRB/USDT
3,88+4,72%+0,078%+0,000%-0,06%12,11M--
ton logo
TON
BHợp đồng vĩnh cửu TONUSDT
GTON/USDT
3,88+4,72%+0,078%+0,021%-0,01%27,53M--
dot logo
DOT
BDOT/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu DOTUSDT
3,86+4,70%-0,077%-0,009%+0,03%13,64M--
qtum logo
QTUM
BQTUM/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu QTUMUSDT
3,82+4,65%-0,076%-0,107%+0,38%3,73M--
band logo
BAND
BHợp đồng vĩnh cửu BANDUSDT
GBAND/USDT
3,81+4,64%+0,076%+0,000%-0,33%1,49M--
stx logo
STX
BHợp đồng vĩnh cửu STXUSDT
GSTX/USDT
3,73+4,54%+0,075%+0,001%+0,02%15,35M--
wld logo
WLD
BHợp đồng vĩnh cửu WLDUSDT
GWLD/USDT
3,63+4,42%+0,073%-0,010%+0,05%31,25M--
cfx logo
CFX
BHợp đồng vĩnh cửu CFXUSDT
GCFX/USDT
3,61+4,39%+0,072%+0,006%-0,02%13,18M--
sushi logo
SUSHI
BHợp đồng vĩnh cửu SUSHIUSDT
GSUSHI/USDT
3,58+4,36%+0,072%-0,012%+0,01%4,11M--
uni logo
UNI
BHợp đồng vĩnh cửu UNIUSDT
GUNI/USDT
3,51+4,27%+0,070%+0,000%-0,03%11,22M--
bat logo
BAT
BBAT/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu BATUSDT
3,50+4,26%-0,070%-0,045%+0,06%1,25M--
dydx logo
DYDX
BHợp đồng vĩnh cửu DYDXUSDT
GDYDX/USDT
3,49+4,25%+0,070%+0,010%-0,02%7,92M--
celo logo
CELO
BHợp đồng vĩnh cửu CELOUSDT
GCELO/USDT
3,48+4,23%+0,070%+0,006%-0,01%2,85M--
uma logo
UMA
BHợp đồng vĩnh cửu UMAUSDT
GUMA/USDT
3,48+4,23%+0,070%+0,005%-0,29%2,66M--
bsv logo
BSV
BHợp đồng vĩnh cửu BSVUSDT
GBSV/USDT
3,44+4,18%+0,069%+0,013%-0,07%8,08M--
fitfi logo
FITFI
BHợp đồng vĩnh cửu FITFIUSDT
GFITFI/USDT
3,41+4,15%+0,068%+0,010%-0,44%1,78M--
dmail logo
DMAIL
BHợp đồng vĩnh cửu DMAILUSDT
GDMAIL/USDT
3,40+4,14%+0,068%+0,021%-0,06%1,61M--
meme logo
MEME
BHợp đồng vĩnh cửu MEMEUSDT
GMEME/USDT
3,37+4,10%+0,067%-0,013%+0,02%4,60M--
btc logo
BTC
BHợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT
GBTC/USDT
3,34+4,07%+0,067%+0,000%-0,03%1,24B--
1inch logo
1INCH
BHợp đồng vĩnh cửu 1INCHUSDT
G1INCH/USDT
3,18+3,86%+0,064%-0,008%+0,07%2,38M--
alpha logo
ALPHA
BHợp đồng vĩnh cửu ALPHAUSDT
GALPHA/USDT
3,14+3,82%+0,063%+0,009%+0,12%1,57M--
flm logo
FLM
BHợp đồng vĩnh cửu FLMUSDT
GFLM/USDT
3,08+3,74%+0,062%+0,001%-0,20%2,08M--
theta logo
THETA
BHợp đồng vĩnh cửu THETAUSDT
GTHETA/USDT
3,02+3,68%+0,060%-0,003%+0,05%3,90M--
xch logo
XCH
BHợp đồng vĩnh cửu XCHUSDT
GXCH/USDT
2,99+3,64%+0,060%+0,020%-0,02%2,80M--
sand logo
SAND
BHợp đồng vĩnh cửu SANDUSDT
GSAND/USDT
2,98+3,63%+0,060%+0,005%-0,15%4,77M--
eth logo
ETH
BHợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
GETH/USDT
2,96+3,60%+0,059%-0,005%+0,00%854,50M--
inj logo
INJ
BINJ/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu INJUSDT
2,92+3,55%-0,058%-0,043%+0,19%6,17M--
matic logo
MATIC
BHợp đồng vĩnh cửu MATICUSDT
GMATIC/USDT
2,84+3,45%+0,057%-0,013%+0,01%15,06M--
grt logo
GRT
BHợp đồng vĩnh cửu GRTUSDT
GGRT/USDT
2,83+3,45%+0,057%+0,000%+0,06%3,00M--
doge logo
DOGE
BHợp đồng vĩnh cửu DOGEUSDT
GDOGE/USDT
2,81+3,42%+0,056%+0,004%-0,01%99,49M--
sats logo
SATS
BHợp đồng vĩnh cửu SATSUSDT
GSATS/USDT
2,75+3,34%+0,055%-0,009%-0,01%10,19M--
ftm logo
FTM
BHợp đồng vĩnh cửu FTMUSDT
GFTM/USDT
2,71+3,29%+0,054%-0,012%+0,04%9,87M--
gpt logo
GPT
BHợp đồng vĩnh cửu GPTUSDT
GGPT/USDT
2,66+3,24%+0,053%+0,001%+0,02%1,23M--
omg logo
OMG
BOMG/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu OMGUSDT
2,58+3,14%-0,052%+0,028%-0,15%2,33M--
rndr logo
RNDR
BRNDR/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu RNDRUSDT
2,54+3,09%-0,051%+0,023%-0,18%7,50M--
neo logo
NEO
BHợp đồng vĩnh cửu NEOUSDT
GNEO/USDT
2,52+3,07%+0,050%-0,018%+0,07%5,28M--
ar logo
AR
BHợp đồng vĩnh cửu ARUSDT
GAR/USDT
2,47+3,00%+0,049%+0,020%-0,05%6,65M--
slp logo
SLP
BHợp đồng vĩnh cửu SLPUSDT
GSLP/USDT
2,46+2,99%+0,049%+0,000%+0,19%1,01M--
fil logo
FIL
BFIL/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu FILUSDT
2,45+2,98%-0,049%-0,008%+0,06%27,22M--
cetus logo
CETUS
BHợp đồng vĩnh cửu CETUSUSDT
GCETUS/USDT
2,43+2,96%+0,049%+0,010%-0,09%2,10M--
zil logo
ZIL
BZIL/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu ZILUSDT
2,42+2,95%-0,048%+0,000%+0,16%1,87M--
spell logo
SPELL
BHợp đồng vĩnh cửu SPELLUSDT
GSPELL/USDT
2,35+2,85%+0,047%-0,013%+0,37%938.432,78--
xrp logo
XRP
BHợp đồng vĩnh cửu XRPUSDT
GXRP/USDT
2,30+2,80%+0,046%-0,004%+0,03%38,69M--
iost logo
IOST
BIOST/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu IOSTUSDT
2,28+2,78%-0,046%-0,081%+0,17%2,06M--
lpt logo
LPT
BHợp đồng vĩnh cửu LPTUSDT
GLPT/USDT
2,26+2,75%+0,045%+0,004%+0,01%2,84M--
starl logo
STARL
BHợp đồng vĩnh cửu STARLUSDT
GSTARL/USDT
2,24+2,73%+0,045%-0,033%+0,04%1,98M--
waxp logo
WAXP
BWAXP/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu WAXPUSDT
2,23+2,72%-0,045%+0,026%-0,11%1,18M--
tia logo
TIA
BTIA/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu TIAUSDT
2,14+2,60%-0,043%-0,047%+0,11%22,38M--
ron logo
RON
BRON/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu RONUSDT
2,11+2,57%-0,042%+0,011%+0,00%2,00M--
yfi logo
YFI
BHợp đồng vĩnh cửu YFIUSDT
GYFI/USDT
2,02+2,46%+0,040%-0,019%+0,24%2,01M--
movr logo
MOVR
BMOVR/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu MOVRUSDT
2,02+2,46%-0,040%-0,011%-0,08%775.955,26--
bch logo
BCH
BBCH/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu BCHUSDT
1,95+2,38%-0,039%+0,009%-0,05%37,10M--
zrx logo
ZRX
BHợp đồng vĩnh cửu ZRXUSDT
GZRX/USDT
1,90+2,31%+0,038%+0,001%+0,02%2,40M--
op logo
OP
BHợp đồng vĩnh cửu OPUSDT
GOP/USDT
1,89+2,30%+0,038%-0,008%+0,05%15,27M--
lsk logo
LSK
BHợp đồng vĩnh cửu LSKUSDT
GLSK/USDT
1,77+2,16%+0,035%+0,012%-0,14%938.833,97--
sui logo
SUI
BHợp đồng vĩnh cửu SUIUSDT
GSUI/USDT
1,76+2,14%+0,035%-0,014%+0,02%14,20M--
badger logo
BADGER
BHợp đồng vĩnh cửu BADGERUSDT
GBADGER/USDT
1,71+2,08%+0,034%-0,003%+0,05%1,95M--
aave logo
AAVE
BAAVE/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu AAVEUSDT
1,71+2,08%-0,034%-0,017%+0,01%4,64M--
iota logo
IOTA
BIOTA/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu IOTAUSDT
1,67+2,04%-0,033%-0,026%+0,21%2,31M--
rvn logo
RVN
BRVN/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu RVNUSDT
1,65+2,01%-0,033%-0,019%+0,02%2,48M--
jup logo
JUP
BHợp đồng vĩnh cửu JUPUSDT
GJUP/USDT
1,64+2,00%+0,033%-0,001%+0,10%7,87M--
agix logo
AGIX
BHợp đồng vĩnh cửu AGIXUSDT
GAGIX/USDT
1,62+1,98%+0,032%-0,019%+0,04%3,85M--
id logo
ID
BHợp đồng vĩnh cửu IDUSDT
GID/USDT
1,62+1,97%+0,032%+0,008%-0,05%2,10M--
chz logo
CHZ
BHợp đồng vĩnh cửu CHZUSDT
GCHZ/USDT
1,55+1,88%+0,031%-0,011%+0,09%4,76M--
mask logo
MASK
BHợp đồng vĩnh cửu MASKUSDT
GMASK/USDT
1,49+1,81%+0,030%-0,010%-0,01%5,57M--
agld logo
AGLD
BHợp đồng vĩnh cửu AGLDUSDT
GAGLD/USDT
1,37+1,67%+0,027%+0,004%-0,14%1,33M--
storj logo
STORJ
BHợp đồng vĩnh cửu STORJUSDT
GSTORJ/USDT
1,35+1,65%+0,027%+0,002%-0,10%2,35M--
ssv logo
SSV
BHợp đồng vĩnh cửu SSVUSDT
GSSV/USDT
1,35+1,64%+0,027%-0,022%+0,03%4,27M--
gmt logo
GMT
BHợp đồng vĩnh cửu GMTUSDT
GGMT/USDT
1,29+1,57%+0,026%-0,006%+0,14%6,23M--
velo logo
VELO
BVELO/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu VELOUSDT
1,28+1,56%-0,026%-0,106%+0,01%1,91M--
magic logo
MAGIC
BMAGIC/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu MAGICUSDT
1,27+1,54%-0,025%-0,033%+0,04%3,90M--
lrc logo
LRC
BLRC/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu LRCUSDT
1,24+1,51%-0,025%-0,024%+0,10%1,35M--
ens logo
ENS
BHợp đồng vĩnh cửu ENSUSDT
GENS/USDT
1,21+1,47%+0,024%-0,010%+0,11%4,08M--
mana logo
MANA
BHợp đồng vĩnh cửu MANAUSDT
GMANA/USDT
1,19+1,45%+0,024%-0,011%+0,12%2,84M--
icx logo
ICX
BHợp đồng vĩnh cửu ICXUSDT
GICX/USDT
1,16+1,42%+0,023%-0,005%+0,08%557.391,97--
avax logo
AVAX
BHợp đồng vĩnh cửu AVAXUSDT
GAVAX/USDT
1,14+1,39%+0,023%-0,003%+0,00%14,83M--
zk logo
ZK
BHợp đồng vĩnh cửu ZKUSDT
GZK/USDT
1,14+1,38%+0,023%+0,014%+0,09%3,14M--
luna logo
LUNA
BHợp đồng vĩnh cửu LUNAUSDT
GLUNA/USDT
1,13+1,37%+0,023%-0,023%+0,10%4,14M--
gas logo
GAS
BHợp đồng vĩnh cửu GASUSDT
GGAS/USDT
1,11+1,35%+0,022%-0,056%+0,28%2,49M--
one logo
ONE
BONE/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu ONEUSDT
1,06+1,29%-0,021%+0,008%-0,26%496.648,03--
comp logo
COMP
BCOMP/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu COMPUSDT
1,04+1,27%-0,021%-0,037%+0,19%2,48M--
ethw logo
ETHW
BHợp đồng vĩnh cửu ETHWUSDT
GETHW/USDT
0,99+1,20%+0,020%+0,001%+0,06%3,96M--
hbar logo
HBAR
BHBAR/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu HBARUSDT
0,98+1,19%-0,020%+0,004%-0,06%1,82M--
floki logo
FLOKI
BFLOKI/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu FLOKIUSDT
0,88+1,07%-0,018%-0,020%-0,01%4,83M--
fet logo
FET
BHợp đồng vĩnh cửu FETUSDT
GFET/USDT
0,80+0,97%+0,016%-0,023%+0,11%6,91M--
arb logo
ARB
BHợp đồng vĩnh cửu ARBUSDT
GARB/USDT
0,79+0,97%+0,016%-0,002%+0,04%13,63M--
eos logo
EOS
BHợp đồng vĩnh cửu EOSUSDT
GEOS/USDT
0,79+0,96%+0,016%+0,014%-0,03%8,70M--
apt logo
APT
BAPT/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu APTUSDT
0,68+0,83%-0,014%+0,006%+0,03%18,26M--
mina logo
MINA
BHợp đồng vĩnh cửu MINAUSDT
GMINA/USDT
0,67+0,82%+0,013%-0,029%+0,17%2,67M--
pepe logo
PEPE
BHợp đồng vĩnh cửu PEPEUSDT
GPEPE/USDT
0,63+0,76%+0,013%-0,010%+0,05%29,41M--
fxs logo
FXS
BFXS/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu FXSUSDT
0,60+0,73%-0,012%+0,026%-0,20%865.462,46--
algo logo
ALGO
BALGO/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu ALGOUSDT
0,58+0,71%-0,012%+0,002%-0,08%2,94M--
near logo
NEAR
BNEAR/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu NEARUSDT
0,56+0,68%-0,011%+0,012%-0,08%13,11M--
snx logo
SNX
BSNX/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu SNXUSDT
0,50+0,60%-0,010%+0,011%-0,33%3,15M--
ksm logo
KSM
BHợp đồng vĩnh cửu KSMUSDT
GKSM/USDT
0,47+0,57%+0,009%-0,007%+0,18%1,32M--
gala logo
GALA
BHợp đồng vĩnh cửu GALAUSDT
GGALA/USDT
0,46+0,56%+0,009%+0,003%+0,00%6,98M--
enj logo
ENJ
BHợp đồng vĩnh cửu ENJUSDT
GENJ/USDT
0,43+0,53%+0,009%-0,018%+0,02%720.496,07--
bonk logo
BONK
BBONK/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu BONKUSDT
0,43+0,52%-0,009%-0,005%+0,07%2,84M--
perp logo
PERP
BPERP/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu PERPUSDT
0,40+0,48%-0,008%-0,002%+0,08%1,64M--
joe logo
JOE
BJOE/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu JOEUSDT
0,37+0,45%-0,007%-0,038%-0,01%988.479,98--
icp logo
ICP
BHợp đồng vĩnh cửu ICPUSDT
GICP/USDT
0,34+0,41%+0,007%-0,008%+0,03%4,91M--
ach logo
ACH
BHợp đồng vĩnh cửu ACHUSDT
GACH/USDT
0,34+0,41%+0,007%-0,009%+0,31%1,04M--
ren logo
REN
BHợp đồng vĩnh cửu RENUSDT
GREN/USDT
0,30+0,37%+0,006%-0,030%+0,18%1,48M--
metis logo
METIS
BHợp đồng vĩnh cửu METISUSDT
GMETIS/USDT
0,24+0,29%+0,005%-0,009%+0,17%2,33M--
ape logo
APE
BAPE/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu APEUSDT
0,18+0,21%-0,004%-0,001%+0,04%4,65M--
auction logo
AUCTION
BHợp đồng vĩnh cửu AUCTIONUSDT
GAUCTION/USDT
0,13+0,16%+0,003%+0,000%+0,06%2,92M--
egld logo
EGLD
BEGLD/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu EGLDUSDT
0,10+0,12%-0,002%-0,014%+0,05%1,45M--
shib logo
SHIB
BHợp đồng vĩnh cửu SHIBUSDT
GSHIB/USDT
0,08+0,10%+0,002%-0,020%+0,02%17,20M--
ada logo
ADA
BADA/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu ADAUSDT
0,08+0,09%-0,002%-0,007%+0,05%16,86M--
cro logo
CRO
BCRO/USDT
GHợp đồng vĩnh cửu CROUSDT
0,07+0,08%-0,001%-0,024%+0,05%1,60M--
atom logo
ATOM
BHợp đồng vĩnh cửu ATOMUSDT
GATOM/USDT
0,02+0,03%+0,000%-0,024%+0,03%8,10M--