Giao dịch P2P cho phép bạn mua hoặc bán tiền mã hóa cùng những người dùng khác bằng nội tệ

Kiến thức cơ bản
Nâng cao
Chương trình Thương nhân
Hướng dẫn về video
Làm thế nào để mua tiền mã hóa trên thị trường P2P của OKX?2:41
Làm thế nào để mua tiền mã hóa trên thị trường P2P của OKX?
Làm thế nào để bán tiền mã hóa trên thị trường P2P của OKX?2:28
Làm thế nào để bán tiền mã hóa trên thị trường P2P của OKX?
Làm cách nào để thêm phương thức thanh toán?00:53
Làm cách nào để thêm phương thức thanh toán?