Đồng bộ hóa thông minh là gì và Cách sử dụng?

Phát hành vào 26 thg 2, 2024Cập nhật vào 11 thg 4, 2024Thời gian đọc: 16 phút194

Đồng bộ hóa thông minh là gì?

Đồng bộ hóa thông minh là chế độ sao chép giao dịch mới cho phép bạn tự động đồng bộ hóa việc phân bổ tài sản của mình cho từng vị thế với nhà giao dịch chính. Khi nhà giao dịch chính mở một vị thế, tỷ lệ giữa vốn sở hữu trong tài khoản giao dịch và ký quỹ vị thế của họ sẽ được tính. Sau đó, giá trị này sẽ được áp dụng cho tổng số tiền đầu tư của bạn để tính toán mức ký quỹ vị thế sao chép giao dịch. Bạn cũng sẽ sao chép các cài đặt khác, chẳng hạn như chế độ đòn bẩy và ký quỹ.

Ví dụ: Một nhà giao dịch chính có vốn sở hữu 10.000 USDT trong tài khoản giao dịch của họ và mở lệnh long BTC USDT hợp đồng vĩnh cửu với 1.000 USDT với đòn bẩy 5x. Đầu tư vị thế của nhà giao dịch chính chiếm 10% vốn chủ sở hữu của họ. Khoản đầu tư sao chép giao dịch của bạn là 1.000 USDT, nghĩa là bạn đầu tư 1.000 USDT × 10% = 100 USDT để mở lệnh long hợp đồng vĩnh cửu BTC USDT 5x.

Để sao chép giao dịch với chiến lược đồng bộ hóa thông minh, tất cả những gì bạn cần làm là đặt tổng mức đầu tư của mình. Bạn không cần định cấu hình bất kỳ cài đặt nào khác cho sao chép giao dịch của mình. Việc quản lý rủi ro và lợi nhuận được giao cho nhà giao dịch chính, cho phép bạn nhận lợi nhuận từ sao chép hiệu quả hơn.

Lợi ích của việc sử dụng đồng bộ hóa thông minh là gì?

 • Sao chép với một cú nhấp chuột: chỉ cần đặt tổng mức đầu tư và bắt đầu sao chép giao dịch. Bạn không cần thiết lập bất kỳ cài đặt nào khác.

 • Đầu tư thông minh hơn và sắp xếp rủi ro: Việc phân bổ tài sản của bạn cho các vị thế, đòn bẩy và chế độ ký quỹ được đồng bộ hóa với nhà giao dịch chính, cho phép họ giúp bạn kiểm soát rủi ro và quản lý PNL tốt hơn.

 • Vị thế cô lập: các vị thế sao chép của bạn sẽ được tách biệt khỏi giao dịch thủ công, giảm thiểu tác động đến giao dịch thủ công của bạn.

 • Vốn cô lập: số tiền của bạn sẽ được giữ riêng biệt cho từng nhà giao dịch chính, giúp bạn tránh rủi ro đòn bẩy quá mức khi sao chép nhiều nhà giao dịch.

Cách tạo sao chép giao dịch đồng bộ thông minh?

 1. Tìm nhà giao dịch mà bạn quan tâm và chọn Sao chép trên hồ sơ của họ

 2. Lựa chọn Đồng bộ thông minh

CT-smartsync-app-1

Chọn Đồng bộ thông minh trước khi điền thông tin chi tiết

3. Thiết lập sao chép giao dịch của bạn

 • Tổng mức đầu tư (USDT) (bắt buộc): Dành riêng một khoản tiền cho sao chép giao dịch của bạn (tối thiểu 100 USDT).

 • Sao chép các vị thế đang hoạt động: Nếu bạn bật tính năng "Sao chép vị thế đang hoạt động", bạn sẽ ngay lập tức sao chép tất cả các vị thế mở hiện tại mà nhà giao dịch chính đang nắm giữ, theo giá thị trường và tỷ lệ phân bổ vốn của nhà giao dịch chính Nếu tắt tính năng này, bạn sẽ chỉ sao chép các vị thế mới mà nhà giao dịch mở.

Lưu ý: xem các vị thế đang hoạt động của nhà giao dịch chính trên hồ sơ của họ để giúp quyết định xem bạn có muốn sử dụng tính năng này hay không.

 • Tổng mức lỗ cho nhà giao dịch: cài đặt này cho phép bạn xác định số tiền tối đa bạn sẵn sàng mất trong tất cả giao dịch với một nhà giao dịch chính. Nếu khoản lỗ tích lũy của bạn đạt đến số tiền này, bạn sẽ tự động ngừng sao chép nhà giao dịch chính và tất cả vị thế chờ khớp sẽ được xử lý theo thiết lập của bạn.

4. Lựa chọn Sao chép và xác nhận chi tiết sao chép giao dịch để hoàn tất thiết lập giao dịch của bạn

CT-smartsync-app-2

Chọn Sao chép sau khi xác nhận tất cả các thông tin đầu tư

CT-smartsync-app-3

Sau khi sao chép thành công, bạn có thể chọn xem chi tiết hoặc quay lại bảng Thị trường

Cách xem chi tiết giao dịch và chỉnh sửa cài đặt của tôi?

 1. Đi đến trang chủ sao chép giao dịch và đi tới Sao chép của tôi. Bạn có thể xem chi tiết và lịch sử PNL giao dịch sao chép các vị thế của nhà giao dịch chính cho đến thời điểm hiện tại

 2. Dưới mục Sao chép của tôi bạn có thể tìm nhà giao dịch chính có cài đặt sao chép giao dịch mà bạn muốn chỉnh sửa. Đi đến Sao chép chi tiết giao dịch để xem dữ liệu chi tiết về sao chép giao dịch của bạn theo chúng, bao gồm PNL sao chép giao dịch, thay đổi về tổng đầu tư của bạn cũng như các vị thế hiện tại và trước đó

CT-smartsync-app-4

Chọn cài đặt sao chép giao dịch của nhà giao dịch chính mà bạn muốn chỉnh sửa

3. Dưới Thông tin sao chép giao dịch, lựa chọn Cài đặt để đi tới trang cài đặt sao chép giao dịch. Bạn có thể điều chỉnh tổng mức đầu tư và tổng mức dừng lỗ của mình, đồng thời ngừng sao chép nhà giao dịch chính

CT-smartsync-app-5

Chọn Cài đặt để tiếp tục cài đặt sao chép giao dịch giao ngay

4. Bạn có thể sửa đổi tổng số tiền đầu tư của mình một cách dễ dàng bằng cách chọn Điều chỉnh

CT-smartsync-app-6

Thiết lập chi tiết tổng đầu tư của bạn dễ dàng bằng cách chọn Điều chỉnh

5. Điền số tiền vào Tổng mức dừng lỗ cho nhà giao dịch và chọn Lưu

CT-smartsync-app-7

Chọn Lưu để lưu tất cả cài đặt của bạn

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã sao chép các nhà giao dịch chính. Tôi có thể thay đổi sao chép giao dịch này thành giao dịch đồng bộ hóa thông minh không?

Chúng tôi hiện không hỗ trợ chuyển đổi chế độ sao chép cho giao dịch hiện tại. Thay vào đó, bạn có thể ngừng sao chép nhà giao dịch chính và sao chép lại họ bằng cách sử dụng đồng bộ hóa thông minh.

Tại sao giá vào lệnh và giá thoát lệnh của tôi khác với giá của nhà giao dịch chính?

Khi sử dụng đồng bộ hóa thông minh, nếu bạn sao chép một lệnh cho cùng một hợp đồng và hướng như một vị thế chờ khớp hiện có, thì lệnh đó sẽ được hợp nhất vào vị thế đó và giá vào lệnh cho toàn bộ vị thế sẽ được tính lại tương ứng. Khi bạn đóng một phần vị thế, vị thế sẽ giảm nhưng giá vào lệnh sẽ giữ nguyên. Những lý do phổ biến dẫn đến chênh lệch giá bao gồm:

 • Khi sao chép một nhà giao dịch, nếu bạn sử dụng tính năng Sao chép các vị thế đang hoạt động này, giá vào lệnh cho các vị thế này có thể khác với nhà giao dịch chính.

 • Khi bạn sao chép một nhà giao dịch, một số lệnh sao chép có thể không thành công, dẫn đến chênh lệch giá vào lệnh với nhà giao dịch chính. Tìm hiểu thêm về lý do khiến lệnh sao chép giao dịch hợp đồng tương lai không thành công.

 • Do biến động giá hoặc các yếu tố như độ sâu thị trường, giá vào và thoát lệnh cho các vị thế của bạn có thể hơi khác so với nhà giao dịch chính.

Tại sao mức ký quỹ của tôi cao/thấp?

Trong sao chép giao dịch đồng bộ thông minh, việc phân bổ tài sản cho các vị thế của bạn tương ứng với tài sản của nhà giao dịch chính. Nếu nhà giao dịch chính có số lượng tài sản lớn trong tài khoản giao dịch của họ nhưng đặt lệnh với mức ký quỹ nhỏ, thì các nhà sao chép sẽ mở vị thế có mức ký quỹ nhỏ hơn. Ngược lại, nếu tổng đầu tư của bạn thấp và số tiền vị thế chờ khớp của bạn cũng thấp hơn hơn số tiền vị thế chờ khớp tối thiểu trên nền tảng của chúng tôi, số tiền ký quỹ của bạn có thể tăng lên để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, dẫn đến số tiền ký quỹ của bạn cao hơn.

Tại sao tài sản đồng bộ hóa thông minh của tôi được đánh dấu là đang sử dụng? Cách mở khóa tài khoản?

Khi bạn đặt tổng mức đầu tư cho sao chép giao dịch, số tiền của bạn sẽ được phân bổ cụ thể cho nhà giao dịch chính. Do đó, những khoản tiền này sẽ được đánh dấu là đang sử dụng và không thể sử dụng theo cách khác. Bạn có thể giảm khoản đầu tư của mình để mở khóa một số tiền hoặc ngừng sao chép nhà giao dịch và đóng tất cả các vị thế để mở khóa tất cả số tiền của mình.

Tại sao vị thế của nhà giao dịch chính đóng một phần nhưng vị thế của tôi lại không đóng?

Bạn sẽ đóng hoặc giảm các vị thế tương ứng với nhà giao dịch chính. Nếu nhà giao dịch chính đóng một phần vị thế mà họ đã mở trước khi bạn bắt đầu sao chép chúng thì vị thế của bạn sẽ không bị đóng một phần.

Tại sao đòn bẩy và ký quỹ của tôi khác với của nhà giao dịch chính?

Khi sử dụng đồng bộ hóa thông minh, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động điều chỉnh đòn bẩy và ký quỹ của bạn khi nhà giao dịch chính thực hiện. Tuy nhiên, hệ thống của chúng tôi có thể không thể điều chỉnh nếu số dư khả dụng của bạn không đủ. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và trong ứng dụng. Bạn có thể đi tới cài đặt sao chép giao dịch để tăng tổng đầu tư của mình, sau đó hệ thống của chúng tôi sẽ cố gắng đồng bộ lại số tiền ký quỹ và đòn bẩy của bạn với nhà giao dịch chính. Nếu vị thế cô lập có rủi ro tương đối thấp (mức ký quỹ cao hơn 1.000%), ký quỹ vị thế của bạn sẽ không được tăng lên. Điều này nhằm quản lý rủi ro thanh lý cho bạn và đảm bảo bạn có thể tiếp tục mở các vị thế như bình thường.