Làm cách nào để đóng băng tài khoản của tôi? (Web)

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 13 thg 6, 2024Thời gian đọc: 2 phút272

Khi đóng băng tài khoản, bạn sẽ không thể đăng nhập hay đăng ký bằng cùng một email/số điện thoại/thông tin danh tính cá nhân. Tuy nhiên, nếu quyết định hủy đóng băng tài khoản, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp.

Bắt đầu

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại okx.com và truy cập Trung tâm bảo mật (Biểu tượng hồ sơ > Bảo mật).

  2. Tìm Đóng băng/đóng tài khoản tại trang Trung tâm bảo mật, chọn Đóng băng tài khoản

ct-web-account-security-freeze-close-account

Mở trang Đóng băng tài khoản

3. Đọc điều gì sẽ diễn ra sau khi đóng băng tài khoản

What'll happen after you freeze your account

Điều gì sẽ diễn ra sau khi bạn đóng băng tài khoản

  1. Chọn Lý do đóng băng tài khoản

  2. Đánh dấu chọn các điều khoản bên dưới nếu bạn xác nhận đóng băng tài khoản

  3. Chọn Đóng băng tài khoản

  4. Nhận SMS/email và mã Xác thực Google, sau đó Xác nhận để đóng băng tài khoản

Lưu ý: bạn phải liên kết với Google Authenticator trong tài khoản trước khi đóng băng tài khoản