Tín hiệu giao dịch
Tín hiệu giao dịch
[Benson] Liquidity Sniper
Chia sẻ lợi nhuận 20%
3.975
Mô tả về tín hiệu
Cặp được hỗ trợ: BTC và ETH Đòn bẩy tối đa: 5X Rủi ro: Trung bình Vui lòng đảm bảo vốn của bạn sau khi đăng ký đòn bẩy lớn hơn 10K, nếu không các lệnh có thể không thực hiện. Thanh khoản Sniper tận dụng các cơ hội thanh khoản thị trường cực đoan, sử dụng các chiến lược định lượng tự động tinh vi để mua thấp và bán cao. 支持的交易對:BTC 和 ETH 最大杠杆:5X 風險等級:中等 請確保您使用杠杆後的資本超過 1 萬美元,否則訂單可能無法成功執行。 Thanh khoản Sniper 利用極端市場流動性機會,運用精細的自動化量化策略低買高賣。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên đây là do máy dịch và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.
Hiển thị bằng ngôn ngữ gốc
Tổng quan
PNL của người đăng ký (USDT)
-825.979,23
AUM (USDT)30.851,31
Tỷ lệ thắng của người đăng ký12,09%
Số lần đã kích hoạt trong 7 ngày qua6
Hiệu suất
30 ngày
Dữ liệu lịch sử APY 30 ngày
-98,37%
Cặp giao dịch được hỗ trợ
btc logo
eth logo
Cặp giao dịchDữ liệu lịch sử APYMức sụt giảm tối đa trong 7 ngày
btc logo
Hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT
+401,81%
0,00%
eth logo
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
-100,00%
0,10%
Chi tiết kích hoạt tín hiệu
Việc hiển thị sẽ bị hoãn lại trong 24 giờ
Cặp giao dịch / Thời gianKiểu vào lệnhSố lượng trên mỗi lệnhHành động
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
19:02:52 02/04/2024
Tỷ lệ số dư ký quỹ
2,50%
Vào lệnh long
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
19:02:52 02/04/2024
Tỷ lệ số dư ký quỹ
2,00%
Vào lệnh long
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
19:02:52 02/04/2024
Tỷ lệ số dư ký quỹ
2,00%
Vào lệnh long
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
19:02:52 02/04/2024
Tỷ lệ số dư ký quỹ
2,00%
Vào lệnh long
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
19:02:52 02/04/2024
Tỷ lệ số dư ký quỹ
2,00%
Vào lệnh long
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
19:02:52 02/04/2024
Tỷ lệ số dư ký quỹ
5,00%
Vào lệnh long
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
12:01:36 01/04/2024
Thoát vị thế
0,45%
Thoát lệnh long
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
11:01:35 01/04/2024
Thoát vị thế
0,38%
Thoát lệnh long
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
10:01:38 01/04/2024
Thoát vị thế
0,33%
Thoát lệnh long
Hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT
09:01:34 01/04/2024
Thoát vị thế
0,29%
Thoát lệnh long
Bot tín hiệu là gì?
Bot tín hiệu là gì?
Bot tín hiệu là phương pháp giao dịch được thực hiện bằng dữ liệu thị trường và chỉ báo kỹ thuật. Bot này giao dịch tự động dựa trên một số tín hiệu đặt trước, bao gồm chỉ báo kỹ thuật, biến động giá, chỉ số thị trường hoặc kết hợp tất cả các yếu tố đó.