a

a
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals0,03547
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals1,1423
Vốn hóa thị trường
4,5 sats
Giá sàn
190
Doanh số
1.393
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#755090
ordinals-price
1.000
 a
4,5sats/a
$0,0027
0,000045 BTC
$2,77
#755094
ordinals-price
1.000
 a
4,5sats/a
$0,0027
0,000045 BTC
$2,77
#942856
ordinals-price
1.000
 a
4,5sats/a
$0,0027
0,000045 BTC
$2,77
#942857
ordinals-price
1.000
 a
4,5sats/a
$0,0027
0,000045 BTC
$2,77
#942858
ordinals-price
1.000
 a
4,5sats/a
$0,0027
0,000045 BTC
$2,77
#691398
ordinals-price
1.000
 a
5sats/a
$0,003
0,00005 BTC
$3,08
#691400
ordinals-price
1.000
 a
5sats/a
$0,003
0,00005 BTC
$3,08
#942900
ordinals-price
1.000
 a
5sats/a
$0,003
0,00005 BTC
$3,08
#942901
ordinals-price
1.000
 a
5sats/a
$0,003
0,00005 BTC
$3,08
#942902
ordinals-price
1.000
 a
5sats/a
$0,003
0,00005 BTC
$3,08
#942903
ordinals-price
1.000
 a
5sats/a
$0,003
0,00005 BTC
$3,08
#691406
ordinals-price
1.000
 a
5,8sats/a
$0,0035
0,000058 BTC
$3,57
#691410
ordinals-price
1.000
 a
5,8sats/a
$0,0035
0,000058 BTC
$3,57
#691389
ordinals-price
1.000
 a
6sats/a
$0,0037
0,00006 BTC
$3,7
#949235
ordinals-price
100
 a
6sats/a
$0,0037
0,000006 BTC
$0,37
#760255
ordinals-price
1.000
 a
7sats/a
$0,0043
0,00007 BTC
$4,31
#760256
ordinals-price
1.000
 a
7sats/a
$0,0043
0,00007 BTC
$4,31
#760257
ordinals-price
1.000
 a
7sats/a
$0,0043
0,00007 BTC
$4,31
#760258
ordinals-price
1.000
 a
7sats/a
$0,0043
0,00007 BTC
$4,31
#760259
ordinals-price
1.000
 a
7sats/a
$0,0043
0,00007 BTC
$4,31
#760260
ordinals-price
1.000
 a
7sats/a
$0,0043
0,00007 BTC
$4,31
#760261
ordinals-price
1.000
 a
7sats/a
$0,0043
0,00007 BTC
$4,31
#760262
ordinals-price
1.000
 a
7sats/a
$0,0043
0,00007 BTC
$4,31
#609358
ordinals-price
1.000
 a
7,32sats/a
$0,0045
0,0000732 BTC
$4,51