atoms

atoms
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals0,06236
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals4,6091
Vốn hóa thị trường
35 sats
Giá sàn
440
Doanh số
504
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#552494
ordinals-price
1.000
 atoms
35sats/atoms
$0,022
0,00035 BTC
$22,52
#552497
ordinals-price
1.000
 atoms
35sats/atoms
$0,022
0,00035 BTC
$22,52
#552503
ordinals-price
1.000
 atoms
35sats/atoms
$0,022
0,00035 BTC
$22,52
#499767
ordinals-price
1.000
 atoms
40sats/atoms
$0,025
0,0004 BTC
$25,74
#499768
ordinals-price
1.000
 atoms
40sats/atoms
$0,025
0,0004 BTC
$25,74
#457960
ordinals-price
1.000
 atoms
55sats/atoms
$0,035
0,00055 BTC
$35,39
#457961
ordinals-price
1.000
 atoms
55sats/atoms
$0,035
0,00055 BTC
$35,39
#457962
ordinals-price
1.000
 atoms
55sats/atoms
$0,035
0,00055 BTC
$35,39
#424589
ordinals-price
1.000
 atoms
80sats/atoms
$0,051
0,0008 BTC
$51,48
#424590
ordinals-price
1.000
 atoms
80sats/atoms
$0,051
0,0008 BTC
$51,48
#424865
ordinals-price
3.000
 atoms
80sats/atoms
$0,051
0,0024 BTC
$154,46
#424874
ordinals-price
1.000
 atoms
80sats/atoms
$0,051
0,0008 BTC
$51,48
#428107
ordinals-price
1.000
 atoms
90sats/atoms
$0,057
0,0009 BTC
$57,92
#208009
ordinals-price
1.000
 atoms
98sats/atoms
$0,063
0,00098 BTC
$63,07
#208010
ordinals-price
1.000
 atoms
98sats/atoms
$0,063
0,00098 BTC
$63,07
#208011
ordinals-price
1.000
 atoms
98sats/atoms
$0,063
0,00098 BTC
$63,07
#208012
ordinals-price
1.000
 atoms
98sats/atoms
$0,063
0,00098 BTC
$63,07
#208013
ordinals-price
1.000
 atoms
98sats/atoms
$0,063
0,00098 BTC
$63,07
#208014
ordinals-price
1.000
 atoms
98sats/atoms
$0,063
0,00098 BTC
$63,07
#21573
ordinals-price
1.000
 atoms
99sats/atoms
$0,063
0,00099 BTC
$63,71
#21574
ordinals-price
1.000
 atoms
99sats/atoms
$0,063
0,00099 BTC
$63,71
#21958
ordinals-price
1.000
 atoms
99sats/atoms
$0,063
0,00099 BTC
$63,71
#199343
ordinals-price
1.000
 atoms
99sats/atoms
$0,063
0,00099 BTC
$63,71
#199345
ordinals-price
1.000
 atoms
99sats/atoms
$0,063
0,00099 BTC
$63,71