avm

avm
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals55,0493
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,00278
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals30,1435
Vốn hóa thị trường
127 sats
Giá sàn
13.644
Doanh số
3.278
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#850985
ordinals-price
1.000
 avm
127sats/avm
$0,083
0,00127 BTC
$83,93
#850986
ordinals-price
1.000
 avm
127sats/avm
$0,083
0,00127 BTC
$83,93
#805408
ordinals-price
1.000
 avm
128sats/avm
$0,084
0,00128 BTC
$84,6
#805410
ordinals-price
1.000
 avm
128sats/avm
$0,084
0,00128 BTC
$84,6
#838372
ordinals-price
1.000
 avm
128sats/avm
$0,084
0,00128 BTC
$84,6
#819405
ordinals-price
1.000
 avm
139sats/avm
$0,091
0,00139 BTC
$91,87
#819406
ordinals-price
1.000
 avm
139sats/avm
$0,091
0,00139 BTC
$91,87
#793190
ordinals-price
1.000
 avm
140sats/avm
$0,092
0,0014 BTC
$92,53
#794015
ordinals-price
14.000
 avm
140sats/avm
$0,092
0,0196 BTC
$1.295,45
#794032
ordinals-price
4.000
 avm
140sats/avm
$0,092
0,0056 BTC
$370,12
#772608
ordinals-price
1.000
 avm
150sats/avm
$0,099
0,0015 BTC
$99,14
#772609
ordinals-price
1.000
 avm
150sats/avm
$0,099
0,0015 BTC
$99,14
#772618
ordinals-price
1.000
 avm
150sats/avm
$0,099
0,0015 BTC
$99,14
#756498
ordinals-price
2.000
 avm
170sats/avm
$0,11
0,0034 BTC
$224,72
#719710
ordinals-price
1.000
 avm
173sats/avm
$0,11
0,00173 BTC
$114,34
#719712
ordinals-price
1.000
 avm
173sats/avm
$0,11
0,00173 BTC
$114,34
#698429
ordinals-price
1.000
 avm
183sats/avm
$0,12
0,00183 BTC
$120,95
#698433
ordinals-price
1.000
 avm
185sats/avm
$0,12
0,00185 BTC
$122,27
#698439
ordinals-price
1.000
 avm
185sats/avm
$0,12
0,00185 BTC
$122,27
#680304
ordinals-price
1.000
 avm
220sats/avm
$0,14
0,0022 BTC
$145,4
#680305
ordinals-price
1.000
 avm
220sats/avm
$0,14
0,0022 BTC
$145,4
#675420
ordinals-price
1.000
 avm
229sats/avm
$0,15
0,00229 BTC
$151,35
#579767
ordinals-price
7.000
 avm
258sats/avm
$0,17
0,01806 BTC
$1.193,66
#579768
ordinals-price
10.000
 avm
258sats/avm
$0,17
0,0258 BTC
$1.705,23