btc

btc
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals0,1865
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals7,1085
Vốn hóa thị trường
27 sats
Giá sàn
910
Doanh số
944
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#847981
ordinals-price
1.000
 btc
27sats/btc
$0,017
0,00027 BTC
$17,57
#847982
ordinals-price
1.000
 btc
27sats/btc
$0,017
0,00027 BTC
$17,57
#849175
ordinals-price
1.000
 btc
27sats/btc
$0,017
0,00027 BTC
$17,57
#843539
ordinals-price
1.000
 btc
28sats/btc
$0,018
0,00028 BTC
$18,22
#843547
ordinals-price
1.000
 btc
28sats/btc
$0,018
0,00028 BTC
$18,22
#840608
ordinals-price
1.000
 btc
29sats/btc
$0,018
0,00029 BTC
$18,87
#840611
ordinals-price
1.000
 btc
29sats/btc
$0,018
0,00029 BTC
$18,87
#840613
ordinals-price
1.000
 btc
29sats/btc
$0,018
0,00029 BTC
$18,87
#798062
ordinals-price
1.000
 btc
34sats/btc
$0,022
0,00034 BTC
$22,13
#692622
ordinals-price
1.000
 btc
37,7sats/btc
$0,024
0,000377 BTC
$24,53
#689738
ordinals-price
1.000
 btc
38sats/btc
$0,024
0,00038 BTC
$24,73
#689741
ordinals-price
1.000
 btc
38sats/btc
$0,024
0,00038 BTC
$24,73
#689743
ordinals-price
1.000
 btc
38sats/btc
$0,024
0,00038 BTC
$24,73
#689744
ordinals-price
1.000
 btc
38sats/btc
$0,024
0,00038 BTC
$24,73
#546939
ordinals-price
1.000
 btc
39sats/btc
$0,025
0,00039 BTC
$25,38
#546951
ordinals-price
1.000
 btc
39sats/btc
$0,025
0,00039 BTC
$25,38
#546963
ordinals-price
1.000
 btc
39sats/btc
$0,025
0,00039 BTC
$25,38
#608234
ordinals-price
1.000
 btc
39sats/btc
$0,025
0,00039 BTC
$25,38
#526352
ordinals-price
2.000
 btc
42,78sats/btc
$0,027
0,0008556 BTC
$55,69
#526353
ordinals-price
1.000
 btc
42,78sats/btc
$0,027
0,0004278 BTC
$27,84
#442770
ordinals-price
1.000
 btc
42,9sats/btc
$0,027
0,000429 BTC
$27,92
#529441
ordinals-price
1.000
 btc
43sats/btc
$0,027
0,00043 BTC
$27,98
#433484
ordinals-price
1.000
 btc
44sats/btc
$0,028
0,00044 BTC
$28,63
#529440
ordinals-price
1.000
 btc
44sats/btc
$0,028
0,00044 BTC
$28,63