dots

dots
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 40.000.000
Lượng cung: 40.000.000
nft_ordinals0,3164
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,00005
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals14,5185
Vốn hóa thị trường
30 sats
Giá sàn
69
Doanh số
2.076
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#790760
ordinals-price
13.080
 dots
30sats/dots
$0,019
0,003924 BTC
$261,35
#286497
ordinals-price
26.423
 dots
31sats/dots
$0,02
0,008191 BTC
$545,56
#12264
ordinals-price
1.285
 dots
38sats/dots
$0,025
0,0004883 BTC
$32,52
#10250
ordinals-price
1.667
 dots
39sats/dots
$0,025
0,0006501 BTC
$43,3
#10251
ordinals-price
1.500
 dots
39sats/dots
$0,025
0,000585 BTC
$38,96
#10252
ordinals-price
3.148
 dots
39sats/dots
$0,025
0,001227 BTC
$81,77
#10355
ordinals-price
546
 dots
39sats/dots
$0,025
0,0002129 BTC
$14,18
#10368
ordinals-price
546
 dots
39sats/dots
$0,025
0,0002129 BTC
$14,18
#10369
ordinals-price
546
 dots
39sats/dots
$0,025
0,0002129 BTC
$14,18
#10370
ordinals-price
546
 dots
39sats/dots
$0,025
0,0002129 BTC
$14,18
#10438
ordinals-price
975
 dots
39sats/dots
$0,025
0,0003802 BTC
$25,32
#27852
ordinals-price
546
 dots
41,99sats/dots
$0,027
0,0002292 BTC
$15,26
#29350
ordinals-price
546
 dots
53sats/dots
$0,035
0,0002893 BTC
$19,27
#221703
ordinals-price
1.500
 dots
53sats/dots
$0,035
0,000795 BTC
$52,95
#221704
ordinals-price
2.999
 dots
53sats/dots
$0,035
0,001589 BTC
$105,86
#30686
ordinals-price
546
 dots
100sats/dots
$0,066
0,000546 BTC
$36,36
#1743
ordinals-price
546
 dots
1.000sats/dots
$0,66
0,00546 BTC
$363,66