electron

electron
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.004.640.000
Lượng cung: 1.004.640.000
nft_ordinals102,0331
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals74,077
Vốn hóa thị trường
8,8 sats
Giá sàn
7.164
Doanh số
2.087
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#857094
ordinals-price
54.600
 electron
8,8sats/electron
$0,0058
0,004804 BTC
$319,55
#803710
ordinals-price
109.200
 electron
9,29sats/electron
$0,0061
0,01014 BTC
$674,69
#792273
ordinals-price
491.400
 electron
9,3sats/electron
$0,0061
0,0457 BTC
$3.039,39
#765589
ordinals-price
51.600
 electron
10,99sats/electron
$0,0073
0,00567 BTC
$377,15
#750728
ordinals-price
546
 electron
11sats/electron
$0,0073
0,00006006 BTC
$3,99
#750730
ordinals-price
546
 electron
11sats/electron
$0,0073
0,00006006 BTC
$3,99
#750734
ordinals-price
546
 electron
11sats/electron
$0,0073
0,00006006 BTC
$3,99
#750735
ordinals-price
546
 electron
11sats/electron
$0,0073
0,00006006 BTC
$3,99
#750736
ordinals-price
546
 electron
11sats/electron
$0,0073
0,00006006 BTC
$3,99
#750737
ordinals-price
546
 electron
11sats/electron
$0,0073
0,00006006 BTC
$3,99
#750738
ordinals-price
546
 electron
11sats/electron
$0,0073
0,00006006 BTC
$3,99
#750739
ordinals-price
546
 electron
11sats/electron
$0,0073
0,00006006 BTC
$3,99
#364586
ordinals-price
7.698.600
 electron
12sats/electron
$0,0079
0,9238 BTC
$61.441,47
#726958
ordinals-price
54.600
 electron
12,98sats/electron
$0,0086
0,007087 BTC
$471,34
#773405
ordinals-price
6.547
 electron
13sats/electron
$0,0086
0,0008511 BTC
$56,6
#507248
ordinals-price
54.600
 electron
13,99sats/electron
$0,0093
0,007638 BTC
$508,01
#507249
ordinals-price
54.600
 electron
13,99sats/electron
$0,0093
0,007638 BTC
$508,01
#363475
ordinals-price
54.600
 electron
18sats/electron
$0,011
0,009828 BTC
$653,63
#438198
ordinals-price
54.600
 electron
18sats/electron
$0,011
0,009828 BTC
$653,63
#438211
ordinals-price
54.600
 electron
18sats/electron
$0,011
0,009828 BTC
$653,63
#214405
ordinals-price
24.600
 electron
20,9sats/electron
$0,013
0,005141 BTC
$341,94
#157301
ordinals-price
54.600
 electron
21sats/electron
$0,013
0,01146 BTC
$762,57
#30452
ordinals-price
54.600
 electron
21,77sats/electron
$0,014
0,01188 BTC
$790,53
#97052
ordinals-price
54.600
 electron
22sats/electron
$0,014
0,01201 BTC
$798,88