$BMP

$BMP
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000
Lượng cung: 1.000.000.000
nft_ordinals84,4913
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals23,311
Vốn hóa thị trường
2,33 sats
Giá sàn
4.245
Doanh số
9.382
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71769041
ordinals-price
36.000
 $BMP
2,33sats/$BMP
$0,0015
0,0008388 BTC
$54,48
#46746944
ordinals-price
71.000
 $BMP
2,35sats/$BMP
$0,0015
0,001668 BTC
$108,38
#71734139
ordinals-price
50.000
 $BMP
2,38sats/$BMP
$0,0015
0,00119 BTC
$77,3
#68968899
ordinals-price
50.000
 $BMP
2,388sats/$BMP
$0,0015
0,001194 BTC
$77,56
#71593661
ordinals-price
12.000
 $BMP
2,389sats/$BMP
$0,0015
0,0002866 BTC
$18,62
#52846488
ordinals-price
6.250
 $BMP
2,39sats/$BMP
$0,0015
0,0001493 BTC
$9,7
#57372077
ordinals-price
10.000
 $BMP
2,39sats/$BMP
$0,0015
0,000239 BTC
$15,52
#57372031
ordinals-price
10.000
 $BMP
2,39sats/$BMP
$0,0015
0,000239 BTC
$15,52
#57372012
ordinals-price
10.000
 $BMP
2,39sats/$BMP
$0,0015
0,000239 BTC
$15,52
#57372002
ordinals-price
10.000
 $BMP
2,39sats/$BMP
$0,0015
0,000239 BTC
$15,52
#57372071
ordinals-price
10.000
 $BMP
2,39sats/$BMP
$0,0015
0,000239 BTC
$15,52
#57372081
ordinals-price
10.000
 $BMP
2,39sats/$BMP
$0,0015
0,000239 BTC
$15,52
#57372009
ordinals-price
10.000
 $BMP
2,39sats/$BMP
$0,0015
0,000239 BTC
$15,52
#57372023
ordinals-price
10.000
 $BMP
2,39sats/$BMP
$0,0015
0,000239 BTC
$15,52
#57372018
ordinals-price
10.000
 $BMP
2,39sats/$BMP
$0,0015
0,000239 BTC
$15,52
#57372033
ordinals-price
10.000
 $BMP
2,39sats/$BMP
$0,0015
0,000239 BTC
$15,52
#70123980
ordinals-price
44.000
 $BMP
2,4sats/$BMP
$0,0015
0,001056 BTC
$68,59
#70068025
ordinals-price
250.000
 $BMP
2,6sats/$BMP
$0,0016
0,0065 BTC
$422,23
#70293284
ordinals-price
650.000
 $BMP
2,6sats/$BMP
$0,0016
0,0169 BTC
$1.097,81
#49375409
ordinals-price
86.000
 $BMP
2,7sats/$BMP
$0,0017
0,002322 BTC
$150,83
#71742822
ordinals-price
8.000
 $BMP
2,8sats/$BMP
$0,0018
0,000224 BTC
$14,55
#63845139
ordinals-price
40.000
 $BMP
2,9sats/$BMP
$0,0018
0,00116 BTC
$75,35
#57583440
ordinals-price
10.000
 $BMP
3sats/$BMP
$0,0019
0,0003 BTC
$19,48
#57583452
ordinals-price
10.000
 $BMP
3sats/$BMP
$0,0019
0,0003 BTC
$19,48