1brc

1brc
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1
Lượng cung: 1
nft_ordinals15,6738
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
280.000.000 sats
Giá sàn
1.127
Doanh số
2.238
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#52843461
ordinals-price
0,0001
 1brc
280.000.000sats/1brc
$186.965,8
0,00028 BTC
$18,69
#52729620
ordinals-price
0,00024
 1brc
290.000.000sats/1brc
$193.643,15
0,000696 BTC
$46,47
#52851791
ordinals-price
0,0001
 1brc
290.000.000sats/1brc
$193.643,15
0,00029 BTC
$19,36
#53235188
ordinals-price
0,00005
 1brc
290.000.000sats/1brc
$193.643,15
0,000145 BTC
$9,68
#54183728
ordinals-price
0,0001
 1brc
290.000.000sats/1brc
$193.643,15
0,00029 BTC
$19,36
#52669577
ordinals-price
0,0004
 1brc
299.999.900sats/1brc
$200.320,43
0,001199 BTC
$80,12
#52877954
ordinals-price
0,00023
 1brc
299.999.900sats/1brc
$200.320,43
0,0006899 BTC
$46,07
#53006199
ordinals-price
0,00004
 1brc
299.999.980sats/1brc
$200.320,48
0,0001199 BTC
$8,01
#61212121
ordinals-price
0,0002
 1brc
299.999.995sats/1brc
$200.320,49
0,0005999 BTC
$40,06
#54204329
ordinals-price
0,00024
 1brc
299.999.998sats/1brc
$200.320,49
0,0007199 BTC
$48,07
#52869598
ordinals-price
0,00015
 1brc
299.999.999sats/1brc
$200.320,49
0,0004499 BTC
$30,04
#52891726
ordinals-price
0,00023
 1brc
299.999.999sats/1brc
$200.320,49
0,0006899 BTC
$46,07
#70339096
ordinals-price
0,002
 1brc
299.999.999sats/1brc
$200.320,49
0,005999 BTC
$400,64
#52708679
ordinals-price
0,0002
 1brc
300.000.000sats/1brc
$200.320,5
0,0006 BTC
$40,06
#67990021
ordinals-price
0,0005
 1brc
300.000.000sats/1brc
$200.320,5
0,0015 BTC
$100,16
#52689366
ordinals-price
0,001
 1brc
344.000.000sats/1brc
$229.700,84
0,00344 BTC
$229,7
#64903820
ordinals-price
0,00024
 1brc
349.000.000sats/1brc
$233.039,51
0,0008376 BTC
$55,92
#52621298
ordinals-price
0,0002
 1brc
349.588.000sats/1brc
$233.432,14
0,0006991 BTC
$46,68
#53596045
ordinals-price
0,0005
 1brc
349.588.000sats/1brc
$233.432,14
0,001747 BTC
$116,71
#53596037
ordinals-price
0,0005
 1brc
349.588.000sats/1brc
$233.432,14
0,001747 BTC
$116,71
#52616372
ordinals-price
0,00024
 1brc
349.590.000sats/1brc
$233.433,47
0,000839 BTC
$56,02
#52619887
ordinals-price
0,0001
 1brc
349.600.000sats/1brc
$233.440,15
0,0003496 BTC
$23,34
#52700171
ordinals-price
0,00005
 1brc
349.600.000sats/1brc
$233.440,15
0,0001748 BTC
$11,67
#52705237
ordinals-price
0,0005
 1brc
349.600.000sats/1brc
$233.440,15
0,001748 BTC
$116,72