AINN

AINN
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals567,9998
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,4081
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals130,3413
Vốn hóa thị trường
619 sats
Giá sàn
7.705
Doanh số
21.085
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71596094
ordinals-price
10.000
 AINN
619sats/AINN
$0,41
0,0619 BTC
$4.127,32
#71587478
ordinals-price
12.700
 AINN
620sats/AINN
$0,41
0,07874 BTC
$5.250,17
#71422482
ordinals-price
3.000
 AINN
625sats/AINN
$0,41
0,01875 BTC
$1.250,19
#70336103
ordinals-price
210
 AINN
632sats/AINN
$0,42
0,001327 BTC
$88,49
#71574395
ordinals-price
1.000
 AINN
632sats/AINN
$0,42
0,00632 BTC
$421,4
#70518113
ordinals-price
1.000
 AINN
634sats/AINN
$0,42
0,00634 BTC
$422,73
#70518138
ordinals-price
2.000
 AINN
635sats/AINN
$0,42
0,0127 BTC
$846,8
#70974517
ordinals-price
6.666
 AINN
635sats/AINN
$0,42
0,04232 BTC
$2.822,39
#68143787
ordinals-price
2.884,42
 AINN
725sats/AINN
$0,48
0,02091 BTC
$1.394,35
#69215944
ordinals-price
1.895
 AINN
748sats/AINN
$0,49
0,01417 BTC
$945,12
#71422584
ordinals-price
1.996,55
 AINN
780sats/AINN
$0,52
0,01557 BTC
$1.038,37
#70520274
ordinals-price
1.000
 AINN
790sats/AINN
$0,52
0,0079 BTC
$526,75
#68254340
ordinals-price
21
 AINN
900sats/AINN
$0,6
0,000189 BTC
$12,6
#71123701
ordinals-price
1.810
 AINN
900sats/AINN
$0,6
0,01629 BTC
$1.086,17
#70971655
ordinals-price
2.725,07277
 AINN
919sats/AINN
$0,61
0,02504 BTC
$1.669,82
#66767376
ordinals-price
500
 AINN
950sats/AINN
$0,63
0,00475 BTC
$316,71
#62527320
ordinals-price
2.000
 AINN
980sats/AINN
$0,65
0,0196 BTC
$1.306,87
#66765955
ordinals-price
200
 AINN
980sats/AINN
$0,65
0,00196 BTC
$130,68
#71023176
ordinals-price
210
 AINN
980sats/AINN
$0,65
0,002058 BTC
$137,22
#70520312
ordinals-price
1.000
 AINN
993sats/AINN
$0,66
0,00993 BTC
$662,1
#70962348
ordinals-price
1.300
 AINN
1.000sats/AINN
$0,66
0,013 BTC
$866,8
#70739455
ordinals-price
250
 AINN
1.131sats/AINN
$0,75
0,002827 BTC
$188,53
#67403569
ordinals-price
233
 AINN
1.200sats/AINN
$0,8
0,002796 BTC
$186,42
#70564740
ordinals-price
17.190
 AINN
1.200sats/AINN
$0,8
0,2062 BTC
$13.754,19