BTCs

BTCs
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals1.128,33
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,00711
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals115,0908
Vốn hóa thị trường
546,96 sats
Giá sàn
18.549
Doanh số
19.652
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71773238
ordinals-price
800
 BTCs
546,96sats/BTCs
$0,35
0,004375 BTC
$283,04
#71708478
ordinals-price
3.000
 BTCs
546,98sats/BTCs
$0,35
0,0164 BTC
$1.061,44
#71739856
ordinals-price
2.970
 BTCs
546,99sats/BTCs
$0,35
0,01624 BTC
$1.050,84
#65220851
ordinals-price
500
 BTCs
547sats/BTCs
$0,35
0,002735 BTC
$176,91
#71763660
ordinals-price
500
 BTCs
547sats/BTCs
$0,35
0,002735 BTC
$176,91
#53178430
ordinals-price
300
 BTCs
548sats/BTCs
$0,35
0,001644 BTC
$106,34
#71192707
ordinals-price
1.004,903076
 BTCs
549,999sats/BTCs
$0,35
0,005526 BTC
$357,51
#71731357
ordinals-price
700
 BTCs
550sats/BTCs
$0,35
0,00385 BTC
$249,03
#71769423
ordinals-price
3.000
 BTCs
550sats/BTCs
$0,35
0,0165 BTC
$1.067,3
#71721940
ordinals-price
1.000
 BTCs
560sats/BTCs
$0,36
0,0056 BTC
$362,23
#70935576
ordinals-price
500
 BTCs
570sats/BTCs
$0,36
0,00285 BTC
$184,35
#71420980
ordinals-price
300
 BTCs
573sats/BTCs
$0,37
0,001719 BTC
$111,19
#70932559
ordinals-price
1.000
 BTCs
575sats/BTCs
$0,37
0,00575 BTC
$371,93
#71647713
ordinals-price
1.000
 BTCs
575sats/BTCs
$0,37
0,00575 BTC
$371,93
#71718162
ordinals-price
500
 BTCs
575sats/BTCs
$0,37
0,002875 BTC
$185,96
#71597311
ordinals-price
1.000
 BTCs
598sats/BTCs
$0,38
0,00598 BTC
$386,81
#71635691
ordinals-price
500
 BTCs
599sats/BTCs
$0,38
0,002995 BTC
$193,73
#71633634
ordinals-price
1.500
 BTCs
638sats/BTCs
$0,41
0,00957 BTC
$619,03
#71398968
ordinals-price
1.000
 BTCs
658sats/BTCs
$0,42
0,00658 BTC
$425,62
#70792764
ordinals-price
500
 BTCs
669sats/BTCs
$0,43
0,003345 BTC
$216,37
#70731173
ordinals-price
500
 BTCs
680sats/BTCs
$0,43
0,0034 BTC
$219,92
#71502665
ordinals-price
100
 BTCs
697sats/BTCs
$0,45
0,000697 BTC
$45,08
#71554098
ordinals-price
2.000
 BTCs
697sats/BTCs
$0,45
0,01394 BTC
$901,71
#61481299
ordinals-price
17
 BTCs
698sats/BTCs
$0,45
0,0001186 BTC
$7,67