BTZF

BTZF
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 210.000.000.000
Lượng cung: 210.000.000.000
nft_ordinals3,0415
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,009166
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals840,9204
Vốn hóa thị trường
0,4 sats
Giá sàn
672
Doanh số
423
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71638439
ordinals-price
2.774.000
 BTZF
0,4sats/BTZF
$0,00026
0,01109 BTC
$740,23
#71607364
ordinals-price
1.390.000
 BTZF
0,41sats/BTZF
$0,00027
0,005699 BTC
$380,19
#71486072
ordinals-price
3.540.000
 BTZF
0,411sats/BTZF
$0,00027
0,01454 BTC
$970,61
#71104787
ordinals-price
1.390.000
 BTZF
0,4181sats/BTZF
$0,00027
0,005811 BTC
$387,7
#71104773
ordinals-price
1.390.000
 BTZF
0,4182sats/BTZF
$0,00027
0,005812 BTC
$387,79
#71104786
ordinals-price
1.390.000
 BTZF
0,4183sats/BTZF
$0,00027
0,005814 BTC
$387,88
#71104775
ordinals-price
1.390.000
 BTZF
0,4184sats/BTZF
$0,00027
0,005815 BTC
$387,98
#71104785
ordinals-price
1.390.000
 BTZF
0,4185sats/BTZF
$0,00027
0,005817 BTC
$388,07
#71104784
ordinals-price
1.390.000
 BTZF
0,4186sats/BTZF
$0,00027
0,005818 BTC
$388,16
#71104777
ordinals-price
1.390.000
 BTZF
0,4187sats/BTZF
$0,00027
0,005819 BTC
$388,25
#70622636
ordinals-price
3.580.000
 BTZF
0,43sats/BTZF
$0,00028
0,01539 BTC
$1.026,96
#70622374
ordinals-price
3.580.000
 BTZF
0,431sats/BTZF
$0,00028
0,01542 BTC
$1.029,35
#70612598
ordinals-price
3.580.000
 BTZF
0,432sats/BTZF
$0,00028
0,01546 BTC
$1.031,73
#70930052
ordinals-price
7.180.000
 BTZF
0,45sats/BTZF
$0,0003
0,03231 BTC
$2.155,46
#70929187
ordinals-price
7.180.000
 BTZF
0,451sats/BTZF
$0,0003
0,03238 BTC
$2.160,25
#70890493
ordinals-price
7.180.000
 BTZF
0,452sats/BTZF
$0,0003
0,03245 BTC
$2.165,04
#70934572
ordinals-price
518.000
 BTZF
0,5sats/BTZF
$0,00033
0,00259 BTC
$172,78
#70934581
ordinals-price
518.000
 BTZF
0,501sats/BTZF
$0,00033
0,002595 BTC
$173,12
#70934574
ordinals-price
518.000
 BTZF
0,5011sats/BTZF
$0,00033
0,002595 BTC
$173,16
#70934487
ordinals-price
518.000
 BTZF
0,5012sats/BTZF
$0,00033
0,002596 BTC
$173,19