Bear

Bear
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 10.000.000
Lượng cung: 10.000.000
nft_ordinals344,6321
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,002999
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals6,0056
Vốn hóa thị trường
60 sats
Giá sàn
13.863
Doanh số
4.737
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#48850829
ordinals-price
1.000
 Bear
60sats/Bear
$0,037
0,0006 BTC
$37,74
#48850295
ordinals-price
1.000
 Bear
60sats/Bear
$0,037
0,0006 BTC
$37,74
#48850767
ordinals-price
1.000
 Bear
63sats/Bear
$0,039
0,00063 BTC
$39,63
#48850409
ordinals-price
1.000
 Bear
64sats/Bear
$0,04
0,00064 BTC
$40,26
#48850815
ordinals-price
1.000
 Bear
64sats/Bear
$0,04
0,00064 BTC
$40,26
#48855175
ordinals-price
1.000
 Bear
64sats/Bear
$0,04
0,00064 BTC
$40,26
#50461346
ordinals-price
3.630
 Bear
65sats/Bear
$0,04
0,002359 BTC
$148,43
#70608994
ordinals-price
7.700
 Bear
65sats/Bear
$0,04
0,005005 BTC
$314,86
#70576998
ordinals-price
1.000
 Bear
69sats/Bear
$0,043
0,00069 BTC
$43,4
#71715868
ordinals-price
470
 Bear
72sats/Bear
$0,045
0,0003384 BTC
$21,28
#43042489
ordinals-price
230
 Bear
76sats/Bear
$0,047
0,0001748 BTC
$10,99
#45971064
ordinals-price
240
 Bear
76sats/Bear
$0,047
0,0001824 BTC
$11,47
#49208501
ordinals-price
2.000
 Bear
76sats/Bear
$0,047
0,00152 BTC
$95,62
#70931809
ordinals-price
3.000
 Bear
76sats/Bear
$0,047
0,00228 BTC
$143,43
#71440660
ordinals-price
800
 Bear
76sats/Bear
$0,047
0,000608 BTC
$38,24
#50506830
ordinals-price
2.500
 Bear
78sats/Bear
$0,049
0,00195 BTC
$122,67
#56423138
ordinals-price
2.000
 Bear
78sats/Bear
$0,049
0,00156 BTC
$98,13
#57190741
ordinals-price
2.480
 Bear
78sats/Bear
$0,049
0,001934 BTC
$121,69
#39228682
ordinals-price
2.000
 Bear
79sats/Bear
$0,049
0,00158 BTC
$99,39
#50690258
ordinals-price
555
 Bear
79sats/Bear
$0,049
0,0004384 BTC
$27,58
#65831178
ordinals-price
2.500
 Bear
79sats/Bear
$0,049
0,001975 BTC
$124,24
#42986024
ordinals-price
1.000
 Bear
80sats/Bear
$0,05
0,0008 BTC
$50,32
#70620529
ordinals-price
6.730
 Bear
80sats/Bear
$0,05
0,005384 BTC
$338,7
#71168404
ordinals-price
10.000
 Bear
80sats/Bear
$0,05
0,008 BTC
$503,27