DDMI

DDMI
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000.000.000
Lượng cung: 21.000.000.000.000
nft_ordinals92,2585
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals1,4684
Vốn hóa thị trường
0,000007 sats
Giá sàn
5.013
Doanh số
3.206
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#52158219
ordinals-price
6.000.000.000
 DDMI
0,000007sats/DDMI
$0,000000004543
0,00042 BTC
$27,25
#52871403
ordinals-price
3.000.000.000
 DDMI
0,000007sats/DDMI
$0,000000004543
0,00021 BTC
$13,62
#56581349
ordinals-price
3.000.000.000
 DDMI
0,000007sats/DDMI
$0,000000004543
0,00021 BTC
$13,62
#70913062
ordinals-price
10.000.000.000
 DDMI
0,000007sats/DDMI
$0,000000004543
0,0007 BTC
$45,43
#70913105
ordinals-price
10.000.000.000
 DDMI
0,000007sats/DDMI
$0,000000004543
0,0007 BTC
$45,43
#70913397
ordinals-price
8.000.000.000
 DDMI
0,000007sats/DDMI
$0,000000004543
0,00056 BTC
$36,34
#70913623
ordinals-price
9.000.000.000
 DDMI
0,000007sats/DDMI
$0,000000004543
0,00063 BTC
$40,88
#71708659
ordinals-price
10.000.000.000
 DDMI
0,000007sats/DDMI
$0,000000004543
0,0007 BTC
$45,43
#47398170
ordinals-price
9.900.000.000
 DDMI
0,0000073sats/DDMI
$0,000000004737
0,0007227 BTC
$46,9
#47399740
ordinals-price
9.900.000.000
 DDMI
0,0000073sats/DDMI
$0,000000004737
0,0007227 BTC
$46,9
#47399755
ordinals-price
9.900.000.000
 DDMI
0,0000073sats/DDMI
$0,000000004737
0,0007227 BTC
$46,9
#46032012
ordinals-price
3.000.000.000
 DDMI
0,0000075sats/DDMI
$0,000000004867
0,000225 BTC
$14,6
#46033289
ordinals-price
2.000.000.000
 DDMI
0,0000075sats/DDMI
$0,000000004867
0,00015 BTC
$9,73
#45274873
ordinals-price
2.000.000.000
 DDMI
0,0000078sats/DDMI
$0,000000005062
0,000156 BTC
$10,12
#71176467
ordinals-price
3.000.000.000
 DDMI
0,0000079sats/DDMI
$0,000000005127
0,000237 BTC
$15,38
#71148608
ordinals-price
53.799.999.997
 DDMI
0,00000889sats/DDMI
$0,000000005775
0,004787 BTC
$310,73
#48689355
ordinals-price
10.000.000.000
 DDMI
0,0000089sats/DDMI
$0,000000005776
0,00089 BTC
$57,76
#48696687
ordinals-price
10.000.000.000
 DDMI
0,0000089sats/DDMI
$0,000000005776
0,00089 BTC
$57,76
#48897154
ordinals-price
5.000.000.000
 DDMI
0,0000089sats/DDMI
$0,000000005776
0,000445 BTC
$28,88
#55891946
ordinals-price
5.000.000.000
 DDMI
0,0000089sats/DDMI
$0,000000005776
0,000445 BTC
$28,88
#57158342
ordinals-price
9.900.000.000
 DDMI
0,0000089sats/DDMI
$0,000000005776
0,0008811 BTC
$57,18
#46623732
ordinals-price
2.000.000.000
 DDMI
0,000009sats/DDMI
$0,000000005841
0,00018 BTC
$11,68
#46636930
ordinals-price
3.000.000.000
 DDMI
0,000009sats/DDMI
$0,000000005841
0,00027 BTC
$17,52
#46673279
ordinals-price
3.000.000.000
 DDMI
0,000009sats/DDMI
$0,000000005841
0,00027 BTC
$17,52