DGTS

DGTS
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals1,67
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,0015
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals0,6277
Vốn hóa thị trường
2,99 sats
Giá sàn
536
Doanh số
333
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#70907982
ordinals-price
226.000
 DGTS
2,99sats/DGTS
$0,0018
0,006757 BTC
$427,02
#71188014
ordinals-price
24.000
 DGTS
4sats/DGTS
$0,0025
0,00096 BTC
$60,66
#71444484
ordinals-price
200.000
 DGTS
4sats/DGTS
$0,0025
0,008 BTC
$505,55
#70802952
ordinals-price
48.000
 DGTS
5sats/DGTS
$0,0031
0,0024 BTC
$151,66
#71093616
ordinals-price
10.000
 DGTS
5sats/DGTS
$0,0031
0,0005 BTC
$31,59
#70868024
ordinals-price
17.000
 DGTS
5,5sats/DGTS
$0,0034
0,000935 BTC
$59,08
#70863824
ordinals-price
20.000
 DGTS
5,6sats/DGTS
$0,0035
0,00112 BTC
$70,77
#71037612
ordinals-price
10.000
 DGTS
5,7sats/DGTS
$0,0036
0,00057 BTC
$36,02
#71055371
ordinals-price
24.000
 DGTS
5,8sats/DGTS
$0,0036
0,001392 BTC
$87,96
#71119371
ordinals-price
10.000
 DGTS
5,9sats/DGTS
$0,0037
0,00059 BTC
$37,28
#71126622
ordinals-price
20.000
 DGTS
6sats/DGTS
$0,0037
0,0012 BTC
$75,83
#70847691
ordinals-price
8.000
 DGTS
7sats/DGTS
$0,0044
0,00056 BTC
$35,38
#70854909
ordinals-price
20.000
 DGTS
7,3sats/DGTS
$0,0046
0,00146 BTC
$92,26
#70856500
ordinals-price
13.420
 DGTS
7,3sats/DGTS
$0,0046
0,0009796 BTC
$61,9
#70858958
ordinals-price
15.000
 DGTS
7,8sats/DGTS
$0,0049
0,00117 BTC
$73,93
#71103435
ordinals-price
30.000
 DGTS
7,9sats/DGTS
$0,0049
0,00237 BTC
$149,77
#70857241
ordinals-price
15.000
 DGTS
8sats/DGTS
$0,005
0,0012 BTC
$75,83
#70857540
ordinals-price
15.000
 DGTS
8sats/DGTS
$0,005
0,0012 BTC
$75,83
#70860448
ordinals-price
13.333
 DGTS
8sats/DGTS
$0,005
0,001066 BTC
$67,4
#70860591
ordinals-price
13.334
 DGTS
8sats/DGTS
$0,005
0,001066 BTC
$67,41
#70908920
ordinals-price
20.000
 DGTS
8sats/DGTS
$0,005
0,0016 BTC
$101,11
#70909057
ordinals-price
20.000
 DGTS
8sats/DGTS
$0,005
0,0016 BTC
$101,11
#70909092
ordinals-price
20.000
 DGTS
8sats/DGTS
$0,005
0,0016 BTC
$101,11
#70909280
ordinals-price
20.000
 DGTS
8sats/DGTS
$0,005
0,0016 BTC
$101,11