DNCX

DNCX
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 419.000.000
Lượng cung: 419.000.000
nft_ordinals24,2008
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,07226
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals27,0595
Vốn hóa thị trường
6,45 sats
Giá sàn
4.271
Doanh số
2.814
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#66794488
ordinals-price
52.000
 DNCX
6,45sats/DNCX
$0,004
0,003354 BTC
$211,12
#70758573
ordinals-price
30.000
 DNCX
6,45sats/DNCX
$0,004
0,001935 BTC
$121,8
#71694297
ordinals-price
50.000
 DNCX
6,47sats/DNCX
$0,004
0,003235 BTC
$203,63
#63824041
ordinals-price
30.000
 DNCX
6,5sats/DNCX
$0,004
0,00195 BTC
$122,74
#63824101
ordinals-price
30.000
 DNCX
6,5sats/DNCX
$0,004
0,00195 BTC
$122,74
#65104943
ordinals-price
40.000
 DNCX
6,5sats/DNCX
$0,004
0,0026 BTC
$163,66
#70430848
ordinals-price
50.000
 DNCX
6,5sats/DNCX
$0,004
0,00325 BTC
$204,58
#71704523
ordinals-price
76.000
 DNCX
6,5sats/DNCX
$0,004
0,00494 BTC
$310,96
#71704365
ordinals-price
88.000
 DNCX
6,6sats/DNCX
$0,0041
0,005808 BTC
$365,6
#71855836
ordinals-price
20.000
 DNCX
6,6sats/DNCX
$0,0041
0,00132 BTC
$83,09
#65104905
ordinals-price
40.000
 DNCX
6,7sats/DNCX
$0,0042
0,00268 BTC
$168,7
#71834007
ordinals-price
93.000
 DNCX
6,7sats/DNCX
$0,0042
0,006231 BTC
$392,22
#70607864
ordinals-price
20.000
 DNCX
6,75sats/DNCX
$0,0042
0,00135 BTC
$84,97
#71616523
ordinals-price
20.000
 DNCX
6,75sats/DNCX
$0,0042
0,00135 BTC
$84,97
#71173470
ordinals-price
193.000
 DNCX
6,79sats/DNCX
$0,0042
0,0131 BTC
$824,91
#65104909
ordinals-price
40.000
 DNCX
6,8sats/DNCX
$0,0042
0,00272 BTC
$171,21
#67317312
ordinals-price
10.000
 DNCX
6,8sats/DNCX
$0,0042
0,00068 BTC
$42,8
#71818109
ordinals-price
22.000
 DNCX
6,82sats/DNCX
$0,0042
0,0015 BTC
$94,44
#65104942
ordinals-price
40.000
 DNCX
6,95sats/DNCX
$0,0043
0,00278 BTC
$174,99
#71625260
ordinals-price
60.000
 DNCX
6,967sats/DNCX
$0,0043
0,00418 BTC
$263,13
#71790703
ordinals-price
40.000
 DNCX
6,97sats/DNCX
$0,0043
0,002788 BTC
$175,49
#71794793
ordinals-price
50.000
 DNCX
6,97sats/DNCX
$0,0043
0,003485 BTC
$219,37
#71796171
ordinals-price
50.000
 DNCX
6,97sats/DNCX
$0,0043
0,003485 BTC
$219,37
#71797107
ordinals-price
38.489
 DNCX
6,97sats/DNCX
$0,0043
0,002682 BTC
$168,86