MXRC

MXRC
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 100.000.000
Lượng cung: 100.000.000
nft_ordinals1,4044
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
4,4 sats
Giá sàn
717
Doanh số
8.760
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71593756
ordinals-price
3.500
 MXRC
4,4sats/MXRC
$0,0029
0,000154 BTC
$10,29
#71551036
ordinals-price
49.500
 MXRC
4,5sats/MXRC
$0,003
0,002227 BTC
$148,86
#11059989
ordinals-price
8.000
 MXRC
5,1sats/MXRC
$0,0034
0,000408 BTC
$27,26
#11056394
ordinals-price
5.500
 MXRC
5,3sats/MXRC
$0,0035
0,0002915 BTC
$19,48
#11056471
ordinals-price
5.500
 MXRC
5,3sats/MXRC
$0,0035
0,0002915 BTC
$19,48
#11056494
ordinals-price
5.500
 MXRC
5,3sats/MXRC
$0,0035
0,0002915 BTC
$19,48
#11080907
ordinals-price
8.499
 MXRC
5,3sats/MXRC
$0,0035
0,0004504 BTC
$30,1
#11082683
ordinals-price
5.500
 MXRC
5,3sats/MXRC
$0,0035
0,0002915 BTC
$19,48
#11183569
ordinals-price
5.500
 MXRC
5,3sats/MXRC
$0,0035
0,0002915 BTC
$19,48
#70882470
ordinals-price
40.000
 MXRC
5,3sats/MXRC
$0,0035
0,00212 BTC
$141,67
#70882527
ordinals-price
40.000
 MXRC
5,3sats/MXRC
$0,0035
0,00212 BTC
$141,67
#70882528
ordinals-price
40.000
 MXRC
5,3sats/MXRC
$0,0035
0,00212 BTC
$141,67
#71022717
ordinals-price
53.000
 MXRC
5,3sats/MXRC
$0,0035
0,002809 BTC
$187,72
#11051218
ordinals-price
5.499
 MXRC
5,5sats/MXRC
$0,0036
0,0003024 BTC
$20,21
#69676365
ordinals-price
40.000
 MXRC
5,5sats/MXRC
$0,0036
0,0022 BTC
$147,02
#71170708
ordinals-price
343.699
 MXRC
5,5sats/MXRC
$0,0036
0,0189 BTC
$1.263,3
#71169418
ordinals-price
5.500
 MXRC
5,55sats/MXRC
$0,0037
0,0003052 BTC
$20,39
#11073738
ordinals-price
5.000
 MXRC
5,7sats/MXRC
$0,0038
0,000285 BTC
$19,04
#11073742
ordinals-price
5.000
 MXRC
5,7sats/MXRC
$0,0038
0,000285 BTC
$19,04
#11073743
ordinals-price
5.000
 MXRC
5,7sats/MXRC
$0,0038
0,000285 BTC
$19,04
#11073744
ordinals-price
5.000
 MXRC
5,7sats/MXRC
$0,0038
0,000285 BTC
$19,04
#11073745
ordinals-price
5.000
 MXRC
5,7sats/MXRC
$0,0038
0,000285 BTC
$19,04
#11073757
ordinals-price
5.000
 MXRC
5,7sats/MXRC
$0,0038
0,000285 BTC
$19,04
#11073758
ordinals-price
5.000
 MXRC
5,7sats/MXRC
$0,0038
0,000285 BTC
$19,04