NOOT

NOOT
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000
Lượng cung: 1.000.000.000
nft_ordinals8,5839
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
3,97 sats
Giá sàn
909
Doanh số
2.357
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71595792
ordinals-price
50.000
 NOOT
3,97sats/NOOT
$0,0024
0,001985 BTC
$124,82
#71804679
ordinals-price
10.000
 NOOT
3,97sats/NOOT
$0,0024
0,000397 BTC
$24,96
#71790892
ordinals-price
50.000
 NOOT
3,98sats/NOOT
$0,0025
0,00199 BTC
$125,13
#48516847
ordinals-price
300.000
 NOOT
4sats/NOOT
$0,0025
0,012 BTC
$754,6
#50332969
ordinals-price
20.000
 NOOT
4sats/NOOT
$0,0025
0,0008 BTC
$50,3
#65702811
ordinals-price
100.000
 NOOT
4sats/NOOT
$0,0025
0,004 BTC
$251,53
#70501675
ordinals-price
50.000
 NOOT
4sats/NOOT
$0,0025
0,002 BTC
$125,76
#70620474
ordinals-price
100.000
 NOOT
4sats/NOOT
$0,0025
0,004 BTC
$251,53
#71058865
ordinals-price
100.000
 NOOT
4sats/NOOT
$0,0025
0,004 BTC
$251,53
#70623123
ordinals-price
5.000
 NOOT
4,4sats/NOOT
$0,0027
0,00022 BTC
$13,83
#71117136
ordinals-price
5.000
 NOOT
4,4sats/NOOT
$0,0027
0,00022 BTC
$13,83
#70403067
ordinals-price
500.000
 NOOT
4,44sats/NOOT
$0,0027
0,0222 BTC
$1.396,02
#71005846
ordinals-price
100.000
 NOOT
4,45sats/NOOT
$0,0027
0,00445 BTC
$279,83
#70933553
ordinals-price
300.000
 NOOT
4,7sats/NOOT
$0,0029
0,0141 BTC
$886,66
#70403066
ordinals-price
500.000
 NOOT
4,97sats/NOOT
$0,0031
0,02485 BTC
$1.562,66
#70859225
ordinals-price
30.000
 NOOT
5,1sats/NOOT
$0,0032
0,00153 BTC
$96,21
#69997868
ordinals-price
230.000
 NOOT
5,78sats/NOOT
$0,0036
0,01329 BTC
$835,97
#7679710
ordinals-price
500.000
 NOOT
5,9sats/NOOT
$0,0037
0,0295 BTC
$1.855,07
#70820479
ordinals-price
300.000
 NOOT
6sats/NOOT
$0,0037
0,018 BTC
$1.131,9
#70936367
ordinals-price
20.000
 NOOT
6sats/NOOT
$0,0037
0,0012 BTC
$75,46
#68663913
ordinals-price
500.000
 NOOT
6,2sats/NOOT
$0,0038
0,031 BTC
$1.949,39
#68964200
ordinals-price
200.000
 NOOT
6,28sats/NOOT
$0,0039
0,01256 BTC
$789,82
#68964120
ordinals-price
400.000
 NOOT
6,28sats/NOOT
$0,0039
0,02512 BTC
$1.579,64
#69484489
ordinals-price
200.000
 NOOT
6,28sats/NOOT
$0,0039
0,01256 BTC
$789,82