PWIF

PWIF
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals2,2426
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
3,5 sats
Giá sàn
594
Doanh số
558
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#69201868
ordinals-price
73.000
 PWIF
3,5sats/PWIF
$0,0022
0,002555 BTC
$165,82
#68920013
ordinals-price
57.000
 PWIF
3,99sats/PWIF
$0,0025
0,002274 BTC
$147,6
#68994159
ordinals-price
12.000
 PWIF
3,99sats/PWIF
$0,0025
0,0004788 BTC
$31,07
#68880036
ordinals-price
47.000
 PWIF
3,999sats/PWIF
$0,0025
0,001879 BTC
$121,98
#68874660
ordinals-price
25.000
 PWIF
4sats/PWIF
$0,0025
0,001 BTC
$64,9
#71026760
ordinals-price
25.000
 PWIF
4sats/PWIF
$0,0025
0,001 BTC
$64,9
#70832545
ordinals-price
50.000
 PWIF
4,4sats/PWIF
$0,0028
0,0022 BTC
$142,78
#70818342
ordinals-price
48.000
 PWIF
4,5sats/PWIF
$0,0029
0,00216 BTC
$140,18
#68872974
ordinals-price
30.000
 PWIF
5,2sats/PWIF
$0,0033
0,00156 BTC
$101,24
#68876837
ordinals-price
10.000
 PWIF
5,5sats/PWIF
$0,0035
0,00055 BTC
$35,69
#68867450
ordinals-price
23.000
 PWIF
6sats/PWIF
$0,0038
0,00138 BTC
$89,56
#68874405
ordinals-price
23.000
 PWIF
6,5sats/PWIF
$0,0042
0,001495 BTC
$97,02
#70838149
ordinals-price
24.000
 PWIF
6,66sats/PWIF
$0,0043
0,001598 BTC
$103,73
#70891748
ordinals-price
36.000
 PWIF
6,71sats/PWIF
$0,0043
0,002415 BTC
$156,77
#69201543
ordinals-price
20.000
 PWIF
6,73sats/PWIF
$0,0043
0,001346 BTC
$87,35
#70862960
ordinals-price
12.000
 PWIF
7sats/PWIF
$0,0045
0,00084 BTC
$54,51
#68919114
ordinals-price
10.000
 PWIF
7,298sats/PWIF
$0,0047
0,0007298 BTC
$47,36
#68860534
ordinals-price
20.000
 PWIF
7,3sats/PWIF
$0,0047
0,00146 BTC
$94,75
#70887639
ordinals-price
20.000
 PWIF
7,3sats/PWIF
$0,0047
0,00146 BTC
$94,75
#68871046
ordinals-price
124.000
 PWIF
7,459sats/PWIF
$0,0048
0,009249 BTC
$600,28
#70837696
ordinals-price
20.000
 PWIF
7,5sats/PWIF
$0,0048
0,0015 BTC
$97,35
#70884803
ordinals-price
34.000
 PWIF
7,5sats/PWIF
$0,0048
0,00255 BTC
$165,5
#70837725
ordinals-price
48.000
 PWIF
7,77sats/PWIF
$0,005
0,003729 BTC
$242,05
#70858169
ordinals-price
78.000
 PWIF
7,8sats/PWIF
$0,005
0,006084 BTC
$394,86