Piln

Piln
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 100.000.000.000
Lượng cung: 100.000.000.000
nft_ordinals29,6112
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,1292
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals189,8135
Vốn hóa thị trường
0,1899 sats
Giá sàn
411
Doanh số
418
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#70887560
ordinals-price
1.200.000
 Piln
0,1899sats/Piln
$0,00012
0,002278 BTC
$152,2
#70899090
ordinals-price
1.000.000
 Piln
0,1899sats/Piln
$0,00012
0,001899 BTC
$126,83
#70899121
ordinals-price
1.300.000
 Piln
0,1899sats/Piln
$0,00012
0,002468 BTC
$164,88
#70920272
ordinals-price
3.500.000
 Piln
0,19sats/Piln
$0,00012
0,00665 BTC
$444,15
#70906630
ordinals-price
800.000
 Piln
0,193sats/Piln
$0,00012
0,001544 BTC
$103,12
#70920577
ordinals-price
600.000
 Piln
0,193sats/Piln
$0,00012
0,001158 BTC
$77,34
#71191511
ordinals-price
1.000.000
 Piln
0,195sats/Piln
$0,00013
0,00195 BTC
$130,24
#71169346
ordinals-price
999.999
 Piln
0,208sats/Piln
$0,00013
0,002079 BTC
$138,92
#70906656
ordinals-price
3.000.000
 Piln
0,21sats/Piln
$0,00014
0,0063 BTC
$420,78
#70906659
ordinals-price
3.000.000
 Piln
0,21sats/Piln
$0,00014
0,0063 BTC
$420,78
#70963285
ordinals-price
745.800
 Piln
0,21sats/Piln
$0,00014
0,001566 BTC
$104,6
#70918904
ordinals-price
2.000.000
 Piln
0,218sats/Piln
$0,00014
0,00436 BTC
$291,2
#70910745
ordinals-price
650.000
 Piln
0,2188sats/Piln
$0,00014
0,001422 BTC
$94,98
#70887505
ordinals-price
1.508.888
 Piln
0,268sats/Piln
$0,00017
0,004043 BTC
$270,08
#70887519
ordinals-price
1.555.555
 Piln
0,277sats/Piln
$0,00018
0,004308 BTC
$287,79
#70900271
ordinals-price
1.300.000
 Piln
0,289sats/Piln
$0,00019
0,003757 BTC
$250,93
#70900299
ordinals-price
1.200.000
 Piln
0,3sats/Piln
$0,0002
0,0036 BTC
$240,44
#70899691
ordinals-price
1.500.000
 Piln
0,31sats/Piln
$0,0002
0,00465 BTC
$310,57
#70920253
ordinals-price
3.000.000
 Piln
0,32sats/Piln
$0,00021
0,0096 BTC
$641,18
#70899696
ordinals-price
1.000.000
 Piln
0,322sats/Piln
$0,00021
0,00322 BTC
$215,06
#59859217
ordinals-price
19.000.000
 Piln
0,3228sats/Piln
$0,00021
0,06133 BTC
$4.096,39
#70899684
ordinals-price
900.000
 Piln
0,35sats/Piln
$0,00023
0,00315 BTC
$210,39
#70899692
ordinals-price
1.500.000
 Piln
0,366sats/Piln
$0,00024
0,00549 BTC
$366,67
#70887488
ordinals-price
1.500.000
 Piln
0,3701sats/Piln
$0,00024
0,005551 BTC
$370,78