SIMF

SIMF
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 210.000.000.000
Lượng cung: 210.000.000.000
nft_ordinals1,1494
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,00054
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals3,785
Vốn hóa thị trường
0,0018 sats
Giá sàn
184
Doanh số
542
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71726795
ordinals-price
30.000.000
 SIMF
0,0018sats/SIMF
$0,0000011
0,00054 BTC
$34,39
#71726858
ordinals-price
20.000.000
 SIMF
0,0018sats/SIMF
$0,0000011
0,00036 BTC
$22,92
#71730667
ordinals-price
100.000.000
 SIMF
0,0018sats/SIMF
$0,0000011
0,0018 BTC
$114,63
#71730840
ordinals-price
150.000.000
 SIMF
0,0018sats/SIMF
$0,0000011
0,0027 BTC
$171,95
#70894660
ordinals-price
100.000.000
 SIMF
0,00186sats/SIMF
$0,0000011
0,00186 BTC
$118,45
#71125087
ordinals-price
100.000.000
 SIMF
0,0019sats/SIMF
$0,0000012
0,0019 BTC
$121
#71726891
ordinals-price
30.000.000
 SIMF
0,0019sats/SIMF
$0,0000012
0,00057 BTC
$36,3
#71071321
ordinals-price
100.000.000
 SIMF
0,00193sats/SIMF
$0,0000012
0,00193 BTC
$122,91
#71102364
ordinals-price
200.000.000
 SIMF
0,001999sats/SIMF
$0,0000012
0,003998 BTC
$254,62
#71102361
ordinals-price
200.000.000
 SIMF
0,001999sats/SIMF
$0,0000012
0,003998 BTC
$254,62
#71123685
ordinals-price
100.000.000
 SIMF
0,0023sats/SIMF
$0,0000014
0,0023 BTC
$146,48
#71122597
ordinals-price
100.000.000
 SIMF
0,002399sats/SIMF
$0,0000015
0,002399 BTC
$152,78
#71296562
ordinals-price
200.000.000
 SIMF
0,0026sats/SIMF
$0,0000016
0,0052 BTC
$331,17
#71072596
ordinals-price
200.000.000
 SIMF
0,00299sats/SIMF
$0,0000019
0,00598 BTC
$380,84
#71072623
ordinals-price
300.000.000
 SIMF
0,0039sats/SIMF
$0,0000024
0,0117 BTC
$745,13
#70913319
ordinals-price
100.000.000
 SIMF
0,00393sats/SIMF
$0,0000025
0,00393 BTC
$250,29
#70961337
ordinals-price
200.000.000
 SIMF
0,00393sats/SIMF
$0,0000025
0,00786 BTC
$500,58
#70913418
ordinals-price
200.000.000
 SIMF
0,003999sats/SIMF
$0,0000025
0,007998 BTC
$509,36
#70913408
ordinals-price
200.000.000
 SIMF
0,003999sats/SIMF
$0,0000025
0,007998 BTC
$509,36
#71117803
ordinals-price
50.000.000
 SIMF
0,00445sats/SIMF
$0,0000028
0,002225 BTC
$141,7
#71117685
ordinals-price
50.000.000
 SIMF
0,004777sats/SIMF
$0,000003
0,002388 BTC
$152,11
#70819016
ordinals-price
200.000.000
 SIMF
0,00595sats/SIMF
$0,0000037
0,0119 BTC
$757,87
#70818139
ordinals-price
1.100.000.000
 SIMF
0,005998sats/SIMF
$0,0000038
0,06597 BTC
$4.201,94
#70349267
ordinals-price
1.100.000.000
 SIMF
0,005999sats/SIMF
$0,0000038
0,06598 BTC
$4.202,64