TFER

TFER
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals9,6264
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,01518
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals41,6698
Vốn hóa thị trường
198 sats
Giá sàn
817
Doanh số
1.068
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71132634
ordinals-price
5.000
 TFER
198sats/TFER
$0,12
0,0099 BTC
$620,6
#71173179
ordinals-price
5.000
 TFER
198sats/TFER
$0,12
0,0099 BTC
$620,6
#71379507
ordinals-price
5.000
 TFER
198sats/TFER
$0,12
0,0099 BTC
$620,6
#71804454
ordinals-price
1.000
 TFER
198sats/TFER
$0,12
0,00198 BTC
$124,12
#71834091
ordinals-price
3.000
 TFER
198sats/TFER
$0,12
0,00594 BTC
$372,36
#71834109
ordinals-price
4.000
 TFER
198sats/TFER
$0,12
0,00792 BTC
$496,48
#71837846
ordinals-price
3.800
 TFER
198sats/TFER
$0,12
0,007524 BTC
$471,66
#71854015
ordinals-price
1.000
 TFER
198sats/TFER
$0,12
0,00198 BTC
$124,12
#71854597
ordinals-price
4.172
 TFER
198sats/TFER
$0,12
0,00826 BTC
$517,83
#71772805
ordinals-price
3.000
 TFER
199sats/TFER
$0,12
0,00597 BTC
$374,24
#71790779
ordinals-price
3.800
 TFER
199sats/TFER
$0,12
0,007562 BTC
$474,04
#71833188
ordinals-price
5.000
 TFER
199sats/TFER
$0,12
0,00995 BTC
$623,74
#71769633
ordinals-price
3.000
 TFER
200sats/TFER
$0,12
0,006 BTC
$376,12
#71769952
ordinals-price
4.000
 TFER
200sats/TFER
$0,12
0,008 BTC
$501,5
#71827400
ordinals-price
7.086
 TFER
200sats/TFER
$0,12
0,01417 BTC
$888,41
#71769396
ordinals-price
2.000
 TFER
205sats/TFER
$0,12
0,0041 BTC
$257,01
#71748086
ordinals-price
7.000
 TFER
206sats/TFER
$0,12
0,01442 BTC
$903,95
#71769635
ordinals-price
3.000
 TFER
210sats/TFER
$0,13
0,0063 BTC
$394,93
#71843351
ordinals-price
10.000
 TFER
210sats/TFER
$0,13
0,021 BTC
$1.316,44
#71843350
ordinals-price
11.000
 TFER
210sats/TFER
$0,13
0,0231 BTC
$1.448,08
#71763030
ordinals-price
2.500
 TFER
220sats/TFER
$0,13
0,0055 BTC
$344,78
#71795203
ordinals-price
5.000
 TFER
220sats/TFER
$0,13
0,011 BTC
$689,56
#71223877
ordinals-price
5.000
 TFER
229sats/TFER
$0,14
0,01145 BTC
$717,77
#71370908
ordinals-price
5.000
 TFER
229sats/TFER
$0,14
0,01145 BTC
$717,77