W☮

W☮
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 777.777.777
Lượng cung: 777.777.777
nft_ordinals74,8757
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals11,2949
Vốn hóa thị trường
1,45 sats
Giá sàn
4.397
Doanh số
1.732
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#68771404
ordinals-price
150.000
 W☮
1,45sats/W☮
$0,00094
0,002175 BTC
$141,05
#68325730
ordinals-price
100.000
 W☮
1,6sats/W☮
$0,001
0,0016 BTC
$103,76
#68968811
ordinals-price
1.199.601
 W☮
1,7sats/W☮
$0,0011
0,02039 BTC
$1.322,57
#70188099
ordinals-price
149.942
 W☮
1,7sats/W☮
$0,0011
0,002549 BTC
$165,31
#70502169
ordinals-price
100.000
 W☮
1,7sats/W☮
$0,0011
0,0017 BTC
$110,25
#71762765
ordinals-price
2.000.000
 W☮
1,7sats/W☮
$0,0011
0,034 BTC
$2.205,03
#71017783
ordinals-price
100.000
 W☮
1,72sats/W☮
$0,0011
0,00172 BTC
$111,54
#68380742
ordinals-price
25.000
 W☮
1,73sats/W☮
$0,0011
0,0004325 BTC
$28,04
#71641027
ordinals-price
100.000
 W☮
1,73sats/W☮
$0,0011
0,00173 BTC
$112,19
#71731434
ordinals-price
100.000
 W☮
1,73sats/W☮
$0,0011
0,00173 BTC
$112,19
#68239979
ordinals-price
100.000
 W☮
1,75sats/W☮
$0,0011
0,00175 BTC
$113,49
#68380618
ordinals-price
50.000
 W☮
1,75sats/W☮
$0,0011
0,000875 BTC
$56,74
#68721256
ordinals-price
25.000
 W☮
1,75sats/W☮
$0,0011
0,0004375 BTC
$28,37
#70250133
ordinals-price
200.000
 W☮
1,75sats/W☮
$0,0011
0,0035 BTC
$226,98
#68662515
ordinals-price
45.000
 W☮
1,78sats/W☮
$0,0011
0,000801 BTC
$51,94
#71713689
ordinals-price
200.000
 W☮
1,78sats/W☮
$0,0011
0,00356 BTC
$230,87
#71651213
ordinals-price
483.331
 W☮
1,8sats/W☮
$0,0011
0,008699 BTC
$564,22
#71733582
ordinals-price
525.000
 W☮
1,8sats/W☮
$0,0011
0,00945 BTC
$612,86
#69565185
ordinals-price
77.777
 W☮
1,81sats/W☮
$0,0011
0,001407 BTC
$91,29
#70677890
ordinals-price
200.000
 W☮
1,85sats/W☮
$0,0011
0,0037 BTC
$239,95
#69425478
ordinals-price
500.000
 W☮
1,88sats/W☮
$0,0012
0,0094 BTC
$609,62
#70848963
ordinals-price
200.000
 W☮
1,9sats/W☮
$0,0012
0,0038 BTC
$246,44
#71097435
ordinals-price
77.777
 W☮
2sats/W☮
$0,0012
0,001555 BTC
$100,88
#69079560
ordinals-price
77.777
 W☮
2,13sats/W☮
$0,0013
0,001656 BTC
$107,44