auto

auto
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals0,3266
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
2,9 sats
Giá sàn
157
Doanh số
501
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71071560
ordinals-price
48.000
 auto
2,9sats/auto
$0,0018
0,001392 BTC
$90,31
#71195233
ordinals-price
77.978
 auto
2,99sats/auto
$0,0019
0,002331 BTC
$151,27
#70911368
ordinals-price
24.000
 auto
3sats/auto
$0,0019
0,00072 BTC
$46,71
#71112853
ordinals-price
100.000
 auto
3sats/auto
$0,0019
0,003 BTC
$194,64
#70847681
ordinals-price
44.000
 auto
3,5sats/auto
$0,0022
0,00154 BTC
$99,91
#70913590
ordinals-price
70.000
 auto
3,5sats/auto
$0,0022
0,00245 BTC
$158,95
#70913598
ordinals-price
30.000
 auto
3,5sats/auto
$0,0022
0,00105 BTC
$68,12
#70212321
ordinals-price
24.000
 auto
3,56sats/auto
$0,0023
0,0008544 BTC
$55,43
#69641813
ordinals-price
11.000
 auto
3,75sats/auto
$0,0024
0,0004125 BTC
$26,76
#70886377
ordinals-price
25.000
 auto
3,8sats/auto
$0,0024
0,00095 BTC
$61,63
#69684427
ordinals-price
50.000
 auto
4sats/auto
$0,0025
0,002 BTC
$129,76
#70910031
ordinals-price
2.400
 auto
4,2sats/auto
$0,0027
0,0001008 BTC
$6,53
#69508937
ordinals-price
24.000
 auto
4,5sats/auto
$0,0029
0,00108 BTC
$70,07
#69548881
ordinals-price
24.000
 auto
4,5sats/auto
$0,0029
0,00108 BTC
$70,07
#70695855
ordinals-price
48.000
 auto
4,6sats/auto
$0,0029
0,002208 BTC
$143,25
#70906645
ordinals-price
2.100
 auto
4,8sats/auto
$0,0031
0,0001008 BTC
$6,53
#71105903
ordinals-price
2.000
 auto
5sats/auto
$0,0032
0,0001 BTC
$6,48
#71106710
ordinals-price
165.000
 auto
5sats/auto
$0,0032
0,00825 BTC
$535,26
#69483013
ordinals-price
24.000
 auto
5,98sats/auto
$0,0038
0,001435 BTC
$93,11
#69486277
ordinals-price
24.000
 auto
5,98sats/auto
$0,0038
0,001435 BTC
$93,11
#69640032
ordinals-price
24.000
 auto
5,98sats/auto
$0,0038
0,001435 BTC
$93,11
#69476086
ordinals-price
30.000
 auto
6sats/auto
$0,0038
0,0018 BTC
$116,78
#69638990
ordinals-price
12.000
 auto
6sats/auto
$0,0038
0,00072 BTC
$46,71
#71058558
ordinals-price
24.000
 auto
7sats/auto
$0,0045
0,00168 BTC
$108,99