core

core
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 203.980.445
Lượng cung: 203.980.445
nft_ordinals416,6161
Tổng khối lượng
nft_ordinals1,1132
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals347,1019
Vốn hóa thị trường
170 sats
Giá sàn
13.365
Doanh số
8.634
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71696958
ordinals-price
9.000
 core
170sats/core
$0,11
0,0153 BTC
$991,56
#71697873
ordinals-price
34.100
 core
170sats/core
$0,11
0,05797 BTC
$3.756,91
#71697880
ordinals-price
56.909
 core
170sats/core
$0,11
0,09674 BTC
$6.269,85
#71769560
ordinals-price
1.500
 core
170sats/core
$0,11
0,00255 BTC
$165,26
#71714177
ordinals-price
3.500
 core
172,9sats/core
$0,11
0,006051 BTC
$392,18
#71779008
ordinals-price
5.000
 core
173sats/core
$0,11
0,00865 BTC
$560,58
#71734138
ordinals-price
22.000
 core
174sats/core
$0,11
0,03828 BTC
$2.480,84
#71655438
ordinals-price
30.000
 core
175sats/core
$0,11
0,0525 BTC
$3.402,41
#71648420
ordinals-price
10.000
 core
176sats/core
$0,11
0,0176 BTC
$1.140,61
#71726944
ordinals-price
10.000
 core
176sats/core
$0,11
0,0176 BTC
$1.140,61
#71764397
ordinals-price
4.000
 core
180,9sats/core
$0,11
0,007236 BTC
$468,94
#70919823
ordinals-price
5.000
 core
181sats/core
$0,11
0,00905 BTC
$586,51
#71582450
ordinals-price
21.000
 core
183sats/core
$0,11
0,03843 BTC
$2.490,56
#71713909
ordinals-price
20.000
 core
183sats/core
$0,11
0,0366 BTC
$2.371,96
#71735436
ordinals-price
10.000
 core
183sats/core
$0,11
0,0183 BTC
$1.185,98
#71755841
ordinals-price
9.645
 core
183sats/core
$0,11
0,01765 BTC
$1.143,88
#71102488
ordinals-price
10.000
 core
185sats/core
$0,11
0,0185 BTC
$1.198,94
#71119573
ordinals-price
1.961
 core
185sats/core
$0,11
0,003627 BTC
$235,11
#71644743
ordinals-price
2.000
 core
190sats/core
$0,12
0,0038 BTC
$246,27
#71697104
ordinals-price
5.000
 core
190sats/core
$0,12
0,0095 BTC
$615,67
#71420833
ordinals-price
8.700
 core
195sats/core
$0,12
0,01696 BTC
$1.099,46
#71767455
ordinals-price
1.500
 core
198,9sats/core
$0,12
0,002983 BTC
$193,35
#71420835
ordinals-price
8.700
 core
199sats/core
$0,12
0,01731 BTC
$1.122,01
#70634343
ordinals-price
4.000
 core
200sats/core
$0,12
0,008 BTC
$518,46