domo

domo
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals82,9513
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals23,1719
Vốn hóa thị trường
110 sats
Giá sàn
3.505
Doanh số
2.173
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#54013697
ordinals-price
1.000
 domo
110sats/domo
$0,068
0,0011 BTC
$68,94
#71455004
ordinals-price
30.000
 domo
115sats/domo
$0,072
0,0345 BTC
$2.162,25
#71806521
ordinals-price
5.000
 domo
125sats/domo
$0,078
0,00625 BTC
$391,71
#70679433
ordinals-price
500
 domo
140sats/domo
$0,087
0,0007 BTC
$43,87
#70623125
ordinals-price
3.000
 domo
142sats/domo
$0,088
0,00426 BTC
$266,99
#70683165
ordinals-price
6.600
 domo
142sats/domo
$0,088
0,009372 BTC
$587,38
#70683294
ordinals-price
6.300
 domo
142sats/domo
$0,088
0,008946 BTC
$560,68
#70724766
ordinals-price
8.200
 domo
142sats/domo
$0,088
0,01164 BTC
$729,77
#71768717
ordinals-price
11.300
 domo
142sats/domo
$0,088
0,01604 BTC
$1.005,67
#70348081
ordinals-price
5.000
 domo
143sats/domo
$0,089
0,00715 BTC
$448,12
#71208533
ordinals-price
3.000
 domo
143sats/domo
$0,089
0,00429 BTC
$268,87
#71563931
ordinals-price
5.000
 domo
143sats/domo
$0,089
0,00715 BTC
$448,12
#52098961
ordinals-price
1.000
 domo
145sats/domo
$0,09
0,00145 BTC
$90,87
#71147757
ordinals-price
2.000
 domo
145sats/domo
$0,09
0,0029 BTC
$181,75
#47627861
ordinals-price
1.000
 domo
149sats/domo
$0,093
0,00149 BTC
$93,38
#70496199
ordinals-price
17.000
 domo
150sats/domo
$0,094
0,0255 BTC
$1.598,19
#50605158
ordinals-price
1.000
 domo
165sats/domo
$0,1
0,00165 BTC
$103,41
#48086805
ordinals-price
5.000
 domo
168sats/domo
$0,1
0,0084 BTC
$526,46
#70623287
ordinals-price
3.000
 domo
168sats/domo
$0,1
0,00504 BTC
$315,87
#70724770
ordinals-price
6.000
 domo
168sats/domo
$0,1
0,01008 BTC
$631,75
#70725038
ordinals-price
6.200
 domo
168sats/domo
$0,1
0,01041 BTC
$652,81
#48087057
ordinals-price
5.000
 domo
169sats/domo
$0,1
0,00845 BTC
$529,59
#48086648
ordinals-price
10.000
 domo
170sats/domo
$0,1
0,017 BTC
$1.065,46
#50077057
ordinals-price
6.000
 domo
170sats/domo
$0,1
0,0102 BTC
$639,27