ligo

ligo
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000.000
Lượng cung: 1.000.000.000.000
nft_ordinals1.128,75
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,007961
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals46,007
Vốn hóa thị trường
0,0046 sats
Giá sàn
23.439
Doanh số
14.385
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#59917785
ordinals-price
50.000.000
 ligo
0,0046sats/ligo
$0,0000028
0,0023 BTC
$144,43
#71837942
ordinals-price
72.000.000
 ligo
0,0046sats/ligo
$0,0000028
0,003312 BTC
$207,98
#68014714
ordinals-price
100.000.000
 ligo
0,00465sats/ligo
$0,0000029
0,00465 BTC
$292
#68014707
ordinals-price
200.000.000
 ligo
0,0047sats/ligo
$0,0000029
0,0094 BTC
$590,29
#71740423
ordinals-price
24.000.000
 ligo
0,0049sats/ligo
$0,000003
0,001176 BTC
$73,84
#64059933
ordinals-price
100.000.000
 ligo
0,004995sats/ligo
$0,0000031
0,004995 BTC
$313,67
#71742570
ordinals-price
958.000.000
 ligo
0,005499sats/ligo
$0,0000034
0,05268 BTC
$3.308,17
#71554164
ordinals-price
958.000.000
 ligo
0,0055sats/ligo
$0,0000034
0,05269 BTC
$3.308,77
#70934892
ordinals-price
21.000.000
 ligo
0,0056sats/ligo
$0,0000035
0,001176 BTC
$73,84
#70935058
ordinals-price
21.000.000
 ligo
0,0056sats/ligo
$0,0000035
0,001176 BTC
$73,84
#70935688
ordinals-price
21.000.000
 ligo
0,0056sats/ligo
$0,0000035
0,001176 BTC
$73,84
#70935687
ordinals-price
21.000.000
 ligo
0,0056sats/ligo
$0,0000035
0,001176 BTC
$73,84
#71742276
ordinals-price
200.000.000
 ligo
0,0056sats/ligo
$0,0000035
0,0112 BTC
$703,32
#71405882
ordinals-price
407.000.000
 ligo
0,0057sats/ligo
$0,0000035
0,02319 BTC
$1.456,82
#71434300
ordinals-price
149.999.992
 ligo
0,0057sats/ligo
$0,0000035
0,008549 BTC
$536,91
#71452940
ordinals-price
71.000.000
 ligo
0,0057sats/ligo
$0,0000035
0,004047 BTC
$254,13
#55529023
ordinals-price
50.000.000
 ligo
0,0058sats/ligo
$0,0000036
0,0029 BTC
$182,11
#60533406
ordinals-price
27.000.000
 ligo
0,006sats/ligo
$0,0000037
0,00162 BTC
$101,73
#71310328
ordinals-price
36.000.000
 ligo
0,006112sats/ligo
$0,0000038
0,0022 BTC
$138,18
#56049247
ordinals-price
430.000.000
 ligo
0,0062sats/ligo
$0,0000038
0,02666 BTC
$1.674,16
#70551566
ordinals-price
100.000.000
 ligo
0,0062sats/ligo
$0,0000038
0,0062 BTC
$389,34
#71309730
ordinals-price
50.000.000
 ligo
0,0064sats/ligo
$0,000004
0,0032 BTC
$200,95
#55500265
ordinals-price
24.000.000
 ligo
0,0065sats/ligo
$0,000004
0,00156 BTC
$97,96
#71301512
ordinals-price
30.000.000
 ligo
0,00659sats/ligo
$0,0000041
0,001977 BTC
$124,14