merm

merm
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 10.000.000.000
Lượng cung: 10.000.000.000
nft_ordinals43,3415
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,01213
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals10,0106
Vốn hóa thị trường
0,1 sats
Giá sàn
5.320
Doanh số
2.080
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#65863096
ordinals-price
4.800.000
 merm
0,1sats/merm
$0,000064
0,0048 BTC
$311,52
#66049749
ordinals-price
4.800.000
 merm
0,1sats/merm
$0,000064
0,0048 BTC
$311,52
#71768567
ordinals-price
10.000.000
 merm
0,1sats/merm
$0,000064
0,01 BTC
$649,02
#71775121
ordinals-price
5.000.000
 merm
0,1sats/merm
$0,000064
0,005 BTC
$324,51
#71452152
ordinals-price
7.777.221
 merm
0,107sats/merm
$0,000069
0,008321 BTC
$540,09
#71742970
ordinals-price
3.800.000
 merm
0,108sats/merm
$0,00007
0,004104 BTC
$266,35
#71770132
ordinals-price
5.305.555
 merm
0,118sats/merm
$0,000076
0,00626 BTC
$406,32
#71718286
ordinals-price
1.000.000
 merm
0,12sats/merm
$0,000077
0,0012 BTC
$77,88
#71718352
ordinals-price
1.000.000
 merm
0,12sats/merm
$0,000077
0,0012 BTC
$77,88
#71733703
ordinals-price
1.000.000
 merm
0,12sats/merm
$0,000077
0,0012 BTC
$77,88
#66751846
ordinals-price
2.000.000
 merm
0,129sats/merm
$0,000083
0,00258 BTC
$167,44
#71627693
ordinals-price
6.000.000
 merm
0,139sats/merm
$0,00009
0,00834 BTC
$541,28
#71148091
ordinals-price
2.000.000
 merm
0,15sats/merm
$0,000097
0,003 BTC
$194,7
#70204852
ordinals-price
6.000.000
 merm
0,158sats/merm
$0,0001
0,00948 BTC
$615,27
#66247498
ordinals-price
1.000.000
 merm
0,16sats/merm
$0,0001
0,0016 BTC
$103,84
#69274797
ordinals-price
3.420.000
 merm
0,166sats/merm
$0,0001
0,005677 BTC
$368,46
#67315596
ordinals-price
500.000
 merm
0,18sats/merm
$0,00011
0,0009 BTC
$58,41
#71125617
ordinals-price
666.666
 merm
0,188sats/merm
$0,00012
0,001253 BTC
$81,34
#71175697
ordinals-price
4.145.320,116
 merm
0,189sats/merm
$0,00012
0,007834 BTC
$508,48
#67944708
ordinals-price
1.000.000
 merm
0,19sats/merm
$0,00012
0,0019 BTC
$123,31
#66237875
ordinals-price
50.000
 merm
0,2sats/merm
$0,00012
0,0001 BTC
$6,49
#66240353
ordinals-price
50.000
 merm
0,2sats/merm
$0,00012
0,0001 BTC
$6,49
#66259368
ordinals-price
1.000.000
 merm
0,2sats/merm
$0,00012
0,002 BTC
$129,8
#66295552
ordinals-price
500.000
 merm
0,2sats/merm
$0,00012
0,001 BTC
$64,9