piza

piza
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals94,232
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,0271
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals79,7702
Vốn hóa thị trường
380 sats
Giá sàn
3.341
Doanh số
2.948
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71544726
ordinals-price
1.478
 piza
380sats/piza
$0,25
0,005616 BTC
$374,91
#71635637
ordinals-price
2.500
 piza
380sats/piza
$0,25
0,0095 BTC
$634,15
#71626613
ordinals-price
1.885
 piza
385sats/piza
$0,25
0,007257 BTC
$484,44
#70860615
ordinals-price
500
 piza
400sats/piza
$0,26
0,002 BTC
$133,5
#71539902
ordinals-price
15.344
 piza
408sats/piza
$0,27
0,0626 BTC
$4.178,96
#71473536
ordinals-price
5.000
 piza
410sats/piza
$0,27
0,0205 BTC
$1.368,43
#70961669
ordinals-price
1.000
 piza
430sats/piza
$0,28
0,0043 BTC
$287,03
#68904050
ordinals-price
1.000
 piza
435sats/piza
$0,29
0,00435 BTC
$290,37
#71256525
ordinals-price
1.500
 piza
436sats/piza
$0,29
0,00654 BTC
$436,56
#70867459
ordinals-price
5.000
 piza
440sats/piza
$0,29
0,022 BTC
$1.468,56
#70886463
ordinals-price
5.000
 piza
440sats/piza
$0,29
0,022 BTC
$1.468,56
#71446675
ordinals-price
92
 piza
447sats/piza
$0,29
0,0004112 BTC
$27,45
#71164334
ordinals-price
300
 piza
500sats/piza
$0,33
0,0015 BTC
$100,12
#71164688
ordinals-price
1.500
 piza
536sats/piza
$0,35
0,00804 BTC
$536,69
#71169598
ordinals-price
2.713
 piza
538,5sats/piza
$0,35
0,0146 BTC
$975,22
#71164452
ordinals-price
5.000
 piza
546sats/piza
$0,36
0,0273 BTC
$1.822,35
#71416111
ordinals-price
2.800
 piza
546sats/piza
$0,36
0,01528 BTC
$1.020,51
#70860130
ordinals-price
2.500
 piza
560sats/piza
$0,37
0,014 BTC
$934,53
#70704210
ordinals-price
2.100
 piza
578sats/piza
$0,38
0,01213 BTC
$810,24
#71164411
ordinals-price
16.100
 piza
596sats/piza
$0,39
0,09595 BTC
$6.405,33
#71171586
ordinals-price
2.000
 piza
598sats/piza
$0,39
0,01196 BTC
$798,36
#71164264
ordinals-price
1.000
 piza
599sats/piza
$0,39
0,00599 BTC
$399,84
#71146456
ordinals-price
100
 piza
600sats/piza
$0,4
0,0006 BTC
$40,05
#71585973
ordinals-price
900
 piza
600sats/piza
$0,4
0,0054 BTC
$360,46