rats

rats
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000.000
Lượng cung: 1.000.000.000.000
nft_ordinals3.130,74
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,06682
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals1.504,65
Vốn hóa thị trường
0,14 sats
Giá sàn
48.493
Doanh số
24.142
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71463373
ordinals-price
2.000.000
 rats
0,14sats/rats
$0,000092
0,0028 BTC
$184,18
#70896708
ordinals-price
20.000.000
 rats
0,1499sats/rats
$0,000098
0,02998 BTC
$1.972,05
#62341741
ordinals-price
2.500.000
 rats
0,15sats/rats
$0,000098
0,00375 BTC
$246,67
#71651205
ordinals-price
19.000.000
 rats
0,15sats/rats
$0,000098
0,0285 BTC
$1.874,7
#70794869
ordinals-price
10.000.000
 rats
0,156sats/rats
$0,0001
0,0156 BTC
$1.026,15
#71698604
ordinals-price
20.000.000
 rats
0,1562sats/rats
$0,0001
0,03124 BTC
$2.054,93
#71632344
ordinals-price
40.000.000
 rats
0,1564sats/rats
$0,0001
0,06256 BTC
$4.115,14
#71655137
ordinals-price
2.500.000
 rats
0,1565sats/rats
$0,0001
0,003912 BTC
$257,36
#51545616
ordinals-price
13.000.000
 rats
0,1566sats/rats
$0,0001
0,02035 BTC
$1.339,13
#70643988
ordinals-price
20.000.000
 rats
0,157sats/rats
$0,0001
0,0314 BTC
$2.065,46
#70622783
ordinals-price
3.000.000
 rats
0,1598sats/rats
$0,0001
0,004794 BTC
$315,34
#71640110
ordinals-price
20.000.000
 rats
0,1599sats/rats
$0,0001
0,03198 BTC
$2.103,61
#71655070
ordinals-price
4.000.000
 rats
0,1599sats/rats
$0,0001
0,006396 BTC
$420,72
#70874586
ordinals-price
2.288.474
 rats
0,16sats/rats
$0,0001
0,003661 BTC
$240,85
#71574764
ordinals-price
500.000
 rats
0,16sats/rats
$0,0001
0,0008 BTC
$52,62
#71697176
ordinals-price
1.500.000
 rats
0,16sats/rats
$0,0001
0,0024 BTC
$157,86
#70795614
ordinals-price
5.000.000
 rats
0,1696sats/rats
$0,00011
0,00848 BTC
$557,8
#48070063
ordinals-price
26.000.000
 rats
0,17sats/rats
$0,00011
0,0442 BTC
$2.907,43
#69040810
ordinals-price
2.500.000
 rats
0,17sats/rats
$0,00011
0,00425 BTC
$279,56
#70349275
ordinals-price
2.810.000
 rats
0,17sats/rats
$0,00011
0,004777 BTC
$314,22
#71569956
ordinals-price
995.000
 rats
0,17sats/rats
$0,00011
0,001691 BTC
$111,26
#71697032
ordinals-price
1.000.000
 rats
0,17sats/rats
$0,00011
0,0017 BTC
$111,82
#71716250
ordinals-price
5.000.000
 rats
0,17sats/rats
$0,00011
0,0085 BTC
$559,12
#69050401
ordinals-price
2.500.000
 rats
0,175sats/rats
$0,00011
0,004375 BTC
$287,78