sats

sats
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 2.100.000.000.000.000
Lượng cung: 2.100.000.000.000.000
nft_ordinals4.961,89
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,07816
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals7.459,67
Vốn hóa thị trường
0,000355 sats
Giá sàn
83.439
Doanh số
47.056
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71564295
ordinals-price
5.000.000.000
 sats
0,000355sats/sats
$0,00000023
0,01775 BTC
$1.184,24
#71592916
ordinals-price
3.292.819.000
 sats
0,00036sats/sats
$0,00000024
0,01185 BTC
$790,88
#48960511
ordinals-price
3.307.777.766,888
 sats
0,000368sats/sats
$0,00000024
0,01217 BTC
$812,13
#38390886
ordinals-price
12.222.222.222
 sats
0,00037sats/sats
$0,00000024
0,04522 BTC
$3.017,14
#71629864
ordinals-price
9.050.729.935
 sats
0,0003779sats/sats
$0,00000025
0,03421 BTC
$2.282,54
#71122650
ordinals-price
3.000.000.000
 sats
0,0003788sats/sats
$0,00000025
0,01136 BTC
$758,18
#63418164
ordinals-price
8.500.000.000
 sats
0,0004sats/sats
$0,00000026
0,034 BTC
$2.268,42
#63418574
ordinals-price
8.200.000.000
 sats
0,0004sats/sats
$0,00000026
0,0328 BTC
$2.188,36
#71589619
ordinals-price
2.648.171.173,39669
 sats
0,0004sats/sats
$0,00000026
0,01059 BTC
$706,72
#71627530
ordinals-price
32.500.000.000
 sats
0,00041sats/sats
$0,00000027
0,1332 BTC
$8.890,21
#71564265
ordinals-price
5.000.000.000
 sats
0,00043sats/sats
$0,00000028
0,0215 BTC
$1.434,44
#71627534
ordinals-price
3.450.000.000
 sats
0,0004333sats/sats
$0,00000028
0,01494 BTC
$997,36
#71572590
ordinals-price
1.277.777.775
 sats
0,000448sats/sats
$0,00000029
0,005724 BTC
$381,92
#71502225
ordinals-price
2.300.000.000
 sats
0,00045sats/sats
$0,0000003
0,01035 BTC
$690,53
#71568040
ordinals-price
2.000.000.000
 sats
0,00045sats/sats
$0,0000003
0,009 BTC
$600,46
#71570788
ordinals-price
2.300.000.000
 sats
0,00045sats/sats
$0,0000003
0,01035 BTC
$690,53
#71192576
ordinals-price
10.000.000.000
 sats
0,0004599sats/sats
$0,0000003
0,04599 BTC
$3.068,97
#56410109
ordinals-price
300.000.000
 sats
0,00046sats/sats
$0,0000003
0,00138 BTC
$92,07
#71462532
ordinals-price
11.025.000.000
 sats
0,00046sats/sats
$0,0000003
0,05071 BTC
$3.383,61
#5796018
ordinals-price
2.396.830.000
 sats
0,000468sats/sats
$0,00000031
0,01121 BTC
$748,39
#53451859
ordinals-price
1.000.000.000
 sats
0,000477sats/sats
$0,00000031
0,00477 BTC
$318,24
#71446982
ordinals-price
1.000.000.000
 sats
0,000479sats/sats
$0,00000031
0,00479 BTC
$319,58
#53020625
ordinals-price
1.000.000.000
 sats
0,00048sats/sats
$0,00000032
0,0048 BTC
$320,24
#65020753
ordinals-price
2.400.000.000
 sats
0,00048sats/sats
$0,00000032
0,01152 BTC
$768,59