satx

satx
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 2.099.999.997.690.000
Lượng cung: 2.099.999.997.690.000
nft_ordinals483,8338
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,3113
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals40,5503
Vốn hóa thị trường
0,00000193 sats
Giá sàn
15.298
Doanh số
4.868
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71053878
ordinals-price
308.000.000.000
 satx
0,00000193sats/satx
$0,00000000129
0,005944 BTC
$397,4
#71053201
ordinals-price
200.000.000.000
 satx
0,000002sats/satx
$0,000000001337
0,004 BTC
$267,41
#62198431
ordinals-price
249.999.996.007
 satx
0,0000021sats/satx
$0,000000001403
0,005249 BTC
$350,97
#71639707
ordinals-price
500.000.000.000
 satx
0,0000021sats/satx
$0,000000001403
0,0105 BTC
$701,95
#71029298
ordinals-price
158.494.222.225
 satx
0,00000218sats/satx
$0,000000001457
0,003455 BTC
$230,98
#71639885
ordinals-price
200.000.000.000
 satx
0,00000218sats/satx
$0,000000001457
0,00436 BTC
$291,48
#71639898
ordinals-price
175.000.000.000
 satx
0,00000218sats/satx
$0,000000001457
0,003815 BTC
$255,04
#70695040
ordinals-price
178.000.000.000
 satx
0,00000219sats/satx
$0,000000001464
0,003898 BTC
$260,6
#70865781
ordinals-price
166.000.000.000
 satx
0,00000219sats/satx
$0,000000001464
0,003635 BTC
$243,03
#71017049
ordinals-price
200.000.000.000
 satx
0,00000219sats/satx
$0,00000000147
0,004399 BTC
$294,14
#66838728
ordinals-price
1.000.000.000.000
 satx
0,0000022sats/satx
$0,00000000147
0,022 BTC
$1.470,77
#67521402
ordinals-price
1.000.000.000.000
 satx
0,0000022sats/satx
$0,00000000147
0,022 BTC
$1.470,77
#71103654
ordinals-price
400.000.000.000
 satx
0,0000024sats/satx
$0,000000001604
0,0096 BTC
$641,79
#71348677
ordinals-price
100.000.000.000
 satx
0,00000241sats/satx
$0,000000001611
0,00241 BTC
$161,11
#70631831
ordinals-price
250.000.000.000
 satx
0,00000259sats/satx
$0,000000001738
0,006499 BTC
$434,51
#70934657
ordinals-price
100.000.000.000
 satx
0,00000259sats/satx
$0,000000001738
0,002599 BTC
$173,81
#70934827
ordinals-price
90.000.000.000
 satx
0,00000259sats/satx
$0,000000001738
0,002339 BTC
$156,43
#71506636
ordinals-price
260.000.000.000
 satx
0,0000026sats/satx
$0,000000001738
0,00676 BTC
$451,92
#70940311
ordinals-price
80.000.000.080
 satx
0,00000263sats/satx
$0,000000001764
0,002111 BTC
$141,18
#70908923
ordinals-price
60.000.000.000
 satx
0,00000264sats/satx
$0,000000001771
0,001589 BTC
$106,28
#71062331
ordinals-price
126.000.000.000
 satx
0,00000265sats/satx
$0,000000001771
0,003339 BTC
$223,22
#70958294
ordinals-price
200.000.000.000
 satx
0,00000267sats/satx
$0,000000001784
0,00534 BTC
$356,99
#71065737
ordinals-price
62.000.000.000
 satx
0,00000267sats/satx
$0,000000001784
0,001655 BTC
$110,66
#64744912
ordinals-price
60.000.000.000
 satx
0,00000269sats/satx
$0,000000001798
0,001614 BTC
$107,9